Документ 1000-XII, поточна редакція — Прийняття від 25.04.1991

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
Про ратифікацію Конвенції ООН про боротьбу
проти незаконного обігу наркотичних засобів
і психотропних речовин

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 24, ст.277 )

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної
Республіки п о с т а н о в л я є:
Подану Радою Міністрів Української РСР на ратифікацію
Конвенцію ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних
засобів і психотропних речовин ( 995_096 ), прийняту на
Конференції ООН у м. Відні 20 грудня 1988 року і підписану
Українською РСР 16 березня 1989 року, ратифікувати.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 25 квітня 1991 року
N 1000-XIIвгору