Документ 1002/2002, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2011, підстава - 906/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }
Про внесення змін до Положення
про державні стипендії видатним діячам
науки, освіти та культури

Внести до Положення про державні стипендії видатним діячам
науки, освіти та культури, затвердженого Указом Президента України
від 13 травня 1996 року N 341 ( 341/96 ) (зі змінами, внесеними
Указами від 19 січня 1999 року N 36 ( 36/99 ), від 4 березня
1999 року N 230 ( 230/99 ) і від 25 січня 2002 року N 71
( 71/2002 ), такі зміни:
1) у пункті 3 слова "закладів освіти і культури" замінити
словами "навчальних закладів і закладів культури";
2) у пункті 4 слова "діячами науки - до Міністерства України
у справах науки і технологій; діячами освіти - до Міністерства
освіти України" замінити словами "діячами науки та освіти - до
Міністерства освіти і науки України";
3) у пункті 6:
абзац четвертий доповнити словами "з місяця, наступного за
місяцем, у якому помер стипендіат";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Наукові установи, навчальні заклади і заклади культури,
творчі та наукові спілки, товариства і об'єднання громадян, за
пропозиціями рад яких було призначено стипендії, повідомляють у
десятиденний строк органи, зазначені в пункті 4 цього Положення,
про смерть стипендіата";
4) у пункті 8 слова "Міністерства України у справах науки і
технологій, Міністерства освіти України" замінити словами
"Міністерства освіти і науки України".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 11 листопада 2002 року
N 1002/2002вгору