Документ 100_001-17, чинний, поточна редакція — Підписання від 30.06.2017

ТЕХНІЧНА УГОДА
між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Болгарія щодо спільного навчання з бойовими стрільбами підрозділів протиповітряної оборони на території Республіки Болгарія у 2017 році


Дата підписання:

30.06.2017


Дата набрання чинності для України:

30.06.2017

Вступна частина

Міністерство оборони України та Міністерство оборони Республіки Болгарія (надалі - Сторони),

беручи до уваги Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємну охорону та принципи обміну секретною інформацією, укладену в місті Києві 21 травня 2004 року,

відповідно до положень, викладених у статті 3 Угоди про співробітництво між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Болгарія, підписаної 06 грудня 2005 року,

зважаючи на доцільність використання єдиних процедур, що застосовуються в повітряних силах держав Сторін у ході проведення спільного навчання з бойовими стрільбами підрозділів протиповітряної оборони,

беручи до уваги План двостороннього співробітництва між Міністерством оборони України та Міністерством оборони Республіки Болгарія на 2017 рік,

визнаючи чинність Угоди між Державами - учасницями Північноатлантичного Договору та іншими державами, які беруть участь у програмі "Партнерство заради миру", щодо статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1995 року (далі - УСЗС ПЗМ),

підтверджуючи, що положення Угоди між сторонами Північноатлантичного договору стосовно статусу їхніх збройних сил від 19 червня 1951 року (далі - УСЗС НАТО) застосовуються на підставі УСЗС ПЗМ,

бажаючи зміцнити зв'язки дружби та взаєморозуміння між Повітряними Силами Збройних Сил України та Військо-Повітряними Силами Збройних Сил Республіки Болгарія,

домовились про таке:

Стаття 1
Визначення

Для цілей цієї Технічної угоди будуть застосовуватись такі терміни:

1. Навчання - практичний захід за участю Повітряних Сил Збройних Сил України та Військово-Повітряних Сил Збройних Сил Республіки Болгарія зі спільного навчання з бойовими стрільбами підрозділів зенітних ракетних військ, який буде проводитись в узгоджених місцях Республіки Болгарія в період з 11 до 20 липня 2017 року.

2. Держава, що приймає, - Республіка Болгарія.

3. Держава, що направляє, - Україна.

4. Сторона, що приймає, - Міністерство оборони Республіки Болгарія.

5. Сторона, що направляє, - Міністерство оборони України.

6. Сили, що прибувають, - особовий склад, обладнання, озброєння, боєприпаси (крім ядерної зброї, радіоактивних, хімічних і біологічних матеріалів), майно та провізія Збройних Сил України, які направляються до Республіки Болгарія для участі в навчанні відповідно до цієї Технічної угоди та потребують підтримки держави, що приймає. Цей термін включає в себе також усі транспортні засоби, засоби повітряного та наземного перевезення, разом зі службами забезпечення, необхідними для розгортання або підтримки.

7. Сили, що приймають, - збройні сили держави, що приймає.

8. Підтримка держави, що приймає, - допомога цивільного та військового характеру, що надається державою, що приймає, силам, що прибувають, для участі в навчанні.

9. Район проведення навчання - полігон протиповітряної оборони Військово-Повітряних Сил Збройних Сил Республіки Болгарія для проведення бойових стрільб підрозділів протиповітряної оборони (далі - полігон "Шабла"), військовий аеродром "Бальчік", а також визначений повітряний простір держави, що приймає, та акваторія Чорного моря, які використовуються силами сторін під час проведення навчання.

10. Район проведення бойових стрільб - полігон "Шабла", місце, де розгортаються системи для пусків ракет "земля - повітря" (зенітні ракетні комплекси (далі - ЗРК) та активуються небезпечні зони.

11. Старший національний представник - представник держави, що приймає, та держави, що направляє, призначений старшим на час проведення навчання від держави, що приймає, та держави, що направляє, відповідно.

Стаття 2
Мета

Метою цієї Технічної угоди є:

1. Визначення умов перебування сил, що прибувають, на території Республіки Болгарія.

2. Встановлення прав та обов'язків Сторін і основних принципів стосовно надання підтримки держави, що приймає, для проведення навчання на полігоні "Шабла".

Стаття 3
Загальні положення

1. Цілі навчання:

1.1. Розвиток українсько-болгарських взаємин за допомогою проведення спільних навчань.

1.2. Покращення спроможностей виконувати завдання в багатонаціональному середовищі.

1.3. Ознайомлення особового складу зенітних ракетних військ (далі - ЗРВ) та льотного складу кожної держави з відповідною технікою, тактикою і процедурами.

2. Період проведення навчання включає в себе розгортання і виконання навчально-бойових завдань відповідно до цієї Технічної угоди. Бойові стрільби будуть проводитись у період з 17 липня по 18 липня 2017 року (19 липня - резервна дата). Передислокація до держави, що направляє, повинна бути завершена не пізніше ніж 20 липня 2017 року.

3. Учасники навчання від Сторони, що приймає, та Сторони, що направляє, визначені в Додатку A до цієї Технічної угоди.

4. Усі оперативні деталі, що стосуються виконання цієї Технічної угоди та проведення навчання, зазначено в Додатку B до цієї Технічної угоди.

5. Повітряний простір під час проведення навчання зазначено у Додатку B до цієї Технічної угоди.

6. Під час проведення навчання робочою мовою буде англійська.

7. Особовий склад сил, що прибувають, перебуватиме на території держави, що приймає, без особистої зброї та боєприпасів.

8. Особовий склад сил, що прибувають, під час навчання носитиме свою національну військову форму відповідно до УСЗС НАТО.

9. На підставі цієї Технічної угоди Сторони можуть опрацьовувати інші документи, необхідні для проведення навчання.

10. Додатки до цієї Технічної угоди є невід'ємною частиною Технічної угоди, та ні Технічна угода, ні додатки не повинні тлумачитися окремо.

11. Якщо інше не обумовлено в цій Технічній угоді, домовленості щодо надання підтримки держави, що приймає, описані в ній, будуть застосовуватися з моменту прибуття передових частин сил, що прибувають, на територію держави, що приймає, і будуть тривати доти, доки останні компоненти сил, що прибувають, відбудуть з держави, що приймає.

Стаття 4
В'їзд до держави, що приймає, мито та збори

1. Сторони сприяють проходженню прикордонних процедур для сил, що прибувають. З цією метою Сторона, що направляє, забезпечить Сторону, що приймає, списком особового складу, переліком військового обладнання, озброєння, боєприпасів, майна та провізії, які можуть залучатися для проведення навчання за 30 (тридцять) діб до прибуття сил, що прибувають.

2. Дипломатичні дозволи на перетин державного кордону будуть вимагатися відповідно до вимог національного законодавства.

3. Кожен представник сил, що прибувають, повинен мати національний паспорт та відповідну відкриту візу перед в'їздом на територію держави, що приймає.

4. Одночасно в Республіці Болгарія для участі в навчанні можуть перебувати до 2 літаків та до 80 осіб особового складу сил, що прибувають.

5. Міжнародний аеропорт "Варна" та військовий аеродром "Бальчік" на території держави, що приймає, буде місцем розвантаження та місцем завантаження для сил, що прибувають.

6. Обладнання, озброєння, боєприпаси, майно та провізія сил, що прибувають, які ввозяться або вивозяться для участі в навчанні на/з території держави, що приймає, для цілей зазначеного навчання, звільняються від усіх податків, зборів та внесків відповідно до статті XI УСЗС НАТО.

7. Сторона, що приймає відповідальна за митне оформлення (розмитнення) особового складу, обладнання, озброєння, боєприпасів, майна та провізії сил, що прибувають, які ввозяться або вивозяться для участі в навчанні. Держава, що направляє, не нестиме будь-яких витрат, що відносяться до зазначеного вище митного оформлення.

Стаття 5
Обов'язки

1. Сторони несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань, що випливають з проведення навчання та випливають із цієї Технічної угоди та додатків до неї.

2. Відповідно до положень цієї Технічної угоди держава, що приймає, протягом навчання відповідатиме за:

2.1. Координацію з посадовими особами митниці та прикордонної служби щодо організації в'їзду та виїзду сил, що прибувають.

2.2. Вжиття заходів для полегшення та безпеки переміщення сил, що прибувають, від пункту перетину кордону до району проведення навчання і місць розташування сил, що прибувають, та в зворотному напрямку, а також під час внутрішнього переміщення.

2.3. Надання всьому особовому складу сил, що прибувають, після прибуття до району проведення навчання інформації щодо основних принципів проведення навчання та особливостей законодавства держави, що приймає.

2.4. Сприяння державі, що направляє, в організації розміщення та харчування особового складу сил, що прибувають, в районі проведення навчання або в місцях розташування сил, що прибувають (невійськових установах, готелях).

2.5. Забезпечення особовим складом для координації всіх заходів матеріально-технічного забезпечення з цивільними організаціями та компаніями держави, що приймає, для забезпечення розміщення, харчування та транспортування особового складу сил, що прибувають, протягом навчання.

2.6. Забезпечення обладнанням, майном та послугами, що визначено в Додатку C до цієї Технічної угоди.

2.7. Надсилання листа-запрошення стороні, що направляє, для участі сил, що прибувають, у навчанні за 45 (сорок п'ять) діб перед початком навчання.

2.8. Надання на прохання особовому складу Сторони, що направляє, допомоги щодо будь-яких питань, що пов'язані із застосуванням цієї Технічної угоди.

3. Відповідно до положень цієї Технічної угоди Сторона, що направляє, протягом навчання дотримуватиметься таких домовленостей, які є особливими для цього навчання:

3.1. Відповідатиме за розміщення особового складу сил, що прибувають, у місцях розгортання сил, що прибувають, (невійськових установах, готелях) та його харчування на полігоні "Шабла" та/або в місцях розгортання (невійськових установах, готелях).

3.2. Відповідатиме за транспортування особового складу та майна сил, що прибувають, від пункту перетину кордону держави, що приймає, до місць розташування сил, що прибувають, та в зворотному напрямку, між місцями їх розташування та полігоном "Шабла" та всередині полігона "Шабла".

3.3. Гарантуватиме дотримання правил дорожнього руху держави, що приймає, під час пересування її територією.

3.4. Гарантуватиме обережне ставлення до будь-якого майна, виданого в тимчасове користування силам, що прибувають, та його повернення силам, що приймають, перед відбуттям у такому ж стані, в якому воно отримувалось, за винятком зношення під час використання.

3.5. Забезпечить сили, що прибувають двома радіокерованими мішенями типу RUM-R-01 для створення повітряної обстановки для забезпечення стрільб підрозділів зенітних ракетних військ сил, що прибувають.

3.6. Забезпечить особовим складом для координації всіх заходів матеріально-технічного забезпечення з компаніями держави, що приймає, для забезпечення розміщення, харчування, транспортування особового складу та координації забезпечення радіокерованими мішенями типу RUM-R-01 сил, що прибувають, протягом навчання.

Стаття 6
Правові положення і юрисдикція

1. Під час перебування на території держави, що приймає, особовий склад сил, що прибувають, повинен дотримуватися законів Республіки Болгарія.

2. Особовий склад сил, що прибувають, повинен дотримуватись єдиних внутрішніх правил і положень Військово-Повітряних Сил Збройних Сил Республіки Болгарія відповідно до національного законодавства держави, що приймає. Ознайомлення особового складу сил, що прибувають, із зазначеними правилами та положеннями буде здійснено після їх прибуття на полігон "Шабла" представниками Сторони, що приймає.

3. Держава, що приймає, визнає особливу важливість дисциплінарного контролю з боку держави, що направляє, над представниками сил, що прибувають, і впливу такого контролю на оперативну готовність.

4. Старший національний представник сил, що прибувають, відповідатиме за забезпечення військової дисципліни та порядку особовим складом сил, що прибувають, відповідно до національного законодавства держави, що направляє.

5. Якщо будь-хто з особового складу сил, що прибувають, буде затриманий посадовими особами держави, що приймає, то старший національний представник сил, що прибувають, повинен бути негайно про це поінформований. У свою чергу, про це буде поінформовано відповідне військове керівництво сил, що прибувають відповідно до керівних документів Сторони, що направляє.

6. Кримінальна юрисдикція на особовий склад сил, що прибувають, розповсюджується відповідно до законів держави, що приймає, та положень міжнародних договорів, що діють між державами Сторін.

7. У разі нещасних випадків, що призвели до ушкоджень та (або) поранення, старший національний представник сил, що прибувають, повинен негайно повідомити старшого національного представника сил, що приймають або керівника навчання. Сили, що прибувають, у подальшому співпрацюватимуть під час розслідувань, які можуть проводитись відповідним військовим керівництвом Сторони, що приймає.

8. Усі претензії, в тому числі пов'язані з будь-яким нещасним випадком/інцидентом, що стався під час проведення навчання, будуть вирішуватися шляхом переговорів між Сторонами, а також відповідно до закону держави, що приймає, та/або відповідно до положень відповідних міжнародних договорів, що діють між державами Сторін.

9. За необхідністі або на прохання сил, що прибувають, держава, що приймає, надасть силам, що прибувають, контактну особу для вирішення юридичних питань, пов'язаних із реалізацією цієї Технічної угоди.

Стаття 7
Захист військ і безпека

1. Сторона, що приймає, буде вживати всіх необхідних заходів для забезпечення належної безпеки та захисту сил, що прибувають, та всього особового складу під час перебування на території Республіки Болгарія.

2. У разі нещасного випадку/інциденту, в якому задіяний особовий склад, обладнання, озброєння, боєприпаси, майно та провізія сил, що прибувають, необхідні для проведення навчання, Сторони будуть співпрацювати повною мірою під час оточення зони нещасного випадку та під час проведення слідства. Охорона зони нещасного випадку/інциденту здійснюватиметься спільно особовим складом Сторін.

Стаття 8
Майно і обладнання

1. Сили, що прибувають, можуть користуватись транспортною інфраструктурою, у тому числі дорогами, автомагістралями, залізницями та аеродромами/аеропортами держави, що приймає.

2. Сторона, що приймає, забезпечить Сили, що прибувають, допомогою та використанням всіх засобів обслуговування, зенітних ракетних систем, обладнання та інших послуг, пов'язаних із підготовкою і проведенням стрільб в державі, що приймає. Сили, що прибувають, будуть використовувати ракети класу "земля - повітря", обладнання та запасні частини для проведення стрільб, Сторони, що направляє.

3. Після завершення навчання держава, що направляє, повинна забрати усе майно (військове озброєння, боєприпаси та обладнання), ввезене на територію держави, що приймає, або куплене на території держави, що приймає, з метою проведення навчання.

Стаття 9
Обмін інформацією

1. Обмін інформацією під час навчання буде здійснюватись на рівні "без обмеження доступу".

2. У разі якщо буде створюватись або циркулювати інформація з обмеженим доступом у рамках реалізації цієї Технічної угоди, вона буде використовуватись, передаватись, зберігатись та охоронятись відповідно до положень Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Болгарія про взаємну охорону та принципи обміну секретною інформацією, укладеної в місті Києві 21 травня 2004 року.

3. Уся інформація, отримана Сторонами під час проведення навчання, не повинна передаватись третім особам.

4. Кожна зі Сторін вживатиме всіх заходів, щоб гарантувати, що інформацію, надану або створену відповідно до цієї Технічної угоди, захищено від подальшого оприлюднення без згоди іншої Сторони на таке оприлюднення.

Стаття 10
Відповідальність за ушкодження

1. Розслідування і відшкодування збитків, які можуть виникнути під час проведення навчання, будуть регулюватися відповідними положеннями УСЗС НАТО / ПЗМ.

2. Розслідування та відшкодування збитків, що не охоплюються положеннями УСЗС НАТО / ПЗМ, регулюватимуться національними законами і правилами держави, в якій нанесено збитки, або держави, яка подає позов про відшкодування збитків, які трапилися.

3. Сторона, що направляє, зобов'язана відшкодувати Стороні, що приймає, усі збитки або втрати держави, що приймає, або майна третіх осіб (якщо Сторона, що приймає, несе відповідальність за нього), які сталися з вини сил, що прибувають. Це положення буде застосовуватися також до випадків шкоди навколишньому середовищу, які підпадають під пункт 2 статті 13 цієї Технічної угоди.

Стаття 11
Процедури розслідування

1. Будь-який нещасний випадок або інцидент, що сталися під час навчання, будуть розглядатися відповідно до законів і військових процедур із розслідування нещасних випадків/інцидентів держави, що приймає. Влада Сторони, що приймає, та Сторони, що направляє, сприятимуть одна одній у проведенні всіх необхідних розслідувань відповідно до УСЗС НАТО / ПЗМ.

2. Будь-яке розслідування нещасних випадків або інцидентів за участю сил, що прибувають, є відповідальністю Сторони, що приймає. Відповідні органи держави, що направляє, мають право визначити власного спостерігача, який буде присутній під час розслідування, відповідно до законодавства держави, що приймає, та відповідних міжнародних угод, які є діючими для обох держав. Держава, що направляє, оплачуватиме витрати, пов'язані з участю її представника(ів) в розслідуванні. Державі, що направляє буде надано державою, що приймає копію заключного звіту про результати розслідування нещасного випадку або інциденту відповідно до законодавства держави, що приймає, та відповідних міжнародних угод, які є чинними для обох держав.

Стаття 12
Фінансові положення

Виставлення та оплата рахунків, пов'язаних із наданням підтримки навчання Стороною, що приймає, в інтересах Сторони, що направляє, з метою здійснення матеріально-технічного забезпечення, постачання і надання послуг силам, що прибувають, має бути здійснена не пізніше ніж через 60 (шістдесят) днів із моменту отримання рахунків та відповідно до Додатка E до цієї Технічної угоди.

Стаття 13
Охорона навколишнього середовища

1. Під час проведення навчання особовий склад сил, що прибувають, повинен дотримуватися законів та правил, що стосуються охорони навколишнього середовища і природних ресурсів держави, що приймає.

2. Позови, пов'язані з нанесенням шкоди навколишньому середовищу під час проведення навчання, будуть розглядатись відповідно до УСЗС НАТО / ПЗМ.

3. Перед початком навчання Сторона, що приймає, надасть особовому складу сил, що прибувають, Інструкції з охорони навколишнього середовища в межах полігона "Шабла" та в місцях розгортання, викладених англійською мовою.

4. Принаймні за 30 (тридцять) днів до проведення навчання Сторона, що направляє, повинна надати Стороні, що приймає, інформацію щодо наявності всіх хімічних продуктів і речовин, що ввозяться в район проведення навчання, включаючи розчини для дезінфекції та очищення обладнання.

5. У разі виникнення надзвичайної ситуації в межах району проведення навчання під час розгортання сил, що прибувають, визначений офіцер від сил, що прибувають, має зв'язатись/звернутись до визначеного Стороною, що приймає, офіцера, який буде відповідати за взаємодію із силами, що прибувають, для забезпечення безпеки всього особового складу і захисту майна.

6. Сторони мають узгодити процедури проведення інспекції в районі проведення навчання (моніторинг елементів навколишнього середовища, наприклад, "земля", "ліс", "вода", "шум") перед початком та після проведення навчання. Сторона, що приймає, після навчання надасть Стороні, що направляє, акт із результатами інспекції стану навколишнього середовища.

7. Сторона, що приймає, організує вивезення всього небезпечного та безпечного сміття відповідно до чинних процедур та надасть контейнери для небезпечного та безпечного сміття в районі проведення навчання.

8. Сили, що прибувають, не будуть використовувати матеріали та провізію, що можуть привести до радіоактивного, хімічного або будь-якого іншого забруднення, які можуть завдати непоправної шкоди навколишньому середовищу.

9. Сторони будуть з повагою ставитись до внутрішнього та міжнародного законодавства, що стосується знешкодження небезпечних речовин.

10. У разі екологічного інциденту Сторони зобов'язані мінімізувати шкоду навколишньому середовищу та невідкладно інформувати відповідні державні органи із захисту навколишнього середовища держави, що приймає.

Стаття 14
Медична допомога

1. Сторона, що направляє, гарантує, що особовий склад сил, що прибувають, перед початком навчання придатний за станом здоров'я до участі в ньому.

2. Особовому складу сил, що прибувають, медична допомога, медична евакуація та стоматологічна допомога надаватиметься державою, що приймає, в такий самий спосіб та в такій же самій мірі, як для особового складу збройних сил держави, що приймає відповідно до статті IX УСЗС НАТО та деталізації в Додатку F до цієї Технічної угоди.

3. Вартість невідкладної евакуації цивільними засобами, а також медична допомога, надана особовому складу сил, що прибувають, в цивільних медичних установах держави, що приймає, буде безпосередньо покриватися державою, що направляє, або особисто військовослужбовцями у взаємодії з медичними закладами, що надають таку допомогу.

4. За стратегічну медичну евакуацію особового складу сил, що прибувають, відповідатиме держава, що направляє.

Стаття 15
Процедури, пов'язані зі смертю особи

1. Про смерть представника сил, що прибувають, на території держави, що приймає, буде доповідатись державі, що направляє, та владі держави, що приймає, якомога швидше. Факт смерті буде засвідчено уповноваженим закладом держави, що приймає, який видаватиме довідку.

2. Останки буде переміщено з місця смерті після того, як буде отримано дозвіл від влади держави, що приймає.

3. Якщо влада держави, що приймає, вимагатиме проведення розтину тіла, це буде зроблено в акредитованому медичному закладі, призначеному для цієї мети. Медичний персонал, призначений державою, що направляє, може також бути присутнім під час розтину тіла, який буде проводитись у час та місці, встановленому владою держави, що приймає, відповідно до законодавства держави, що приймає.

4. Відповідні посадові особи держави, що направляє, зобов'язані організувати вивіз тіла, як тільки буде отримано дозвіл на це від влади держави, що приймає. Відповідно держава, що направляє, згідно зі своїми нормами організує транспортування останків на територію держави, що направляє, за допомогою держави, що приймає, якщо це необхідно. Влада держави, що направляє, поінформує владу держави, що приймає, за запитом, про приготування, здійснені для транспортування тіла з території держави, що приймає. Тимчасові похоронні послуги для померлого особового складу сил, що прибувають, включаючи використання моргу, будуть забезпечуватись державою, що приймає.

5. Усі витрати, пов'язані зі смертю представника сил, що прибувають, будуть покриті державою, що направляє, та включатимуть у себе: транспортування, послуги моргу, похоронні витрати тощо.

Стаття 16
Спірні питання

Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цієї Технічної угоди вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

Стаття 17
Заключні положення

1. Ця Технічна угода набирає чинності з дати останнього підписання Сторонами.

2. До цієї Технічної угоди в письмовому вигляді можуть бути внесені зміни та доповнення за взаємною згодою Сторін в будь-який час. Всі зміни та доповнення, що будуть внесені в письмовій формі, оформлюються протоколом, що становитиме невід'ємну частину цієї Технічної угоди та набиратиме чинності з дати останнього підписання Сторонами.

3. Кожна зі Сторін може припинити дію цієї Технічної угоди через 30 (тридцять) днів після надсилання письмового повідомлення однією Стороною іншій.

4. Ця Технічна угода буде залишатися чинною доти, доки не будуть остаточно врегульовані усі фінансові та правові питання, що стосуються виконання цієї Технічної угоди.

5. Ця Технічна угода підписана у двох примірниках українською та англійською мовами, при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення або застосування положень цієї Технічної угоди перевага надається тексту англійською мовою.

ДОДАТКИ

A. Сили та засоби Сторін, що залучаються до навчання

B. Підрозділи зенітних ракетних військ

C. Логістичне забезпечення

D. Зв'язок і навігація

E. Фінансові положення

F. Медичне забезпечення


За Міністерство оборони України

За Міністерство оборони
Республіки Болгарія


(підпис)

(підпис)


Дата: 30.06.2017

Місце: Vinnytsia

Дата: 30.06.2017

Місце: SOFIA


ДОДАТОК A

СИЛИ ТА ЗАСОБИ СТОРІН, ЩО ЗАЛУЧАЮТЬСЯ ДО НАВЧАННЯ

Сторони братимуть участь у навчанні такими силами та засобами:

1. Від Сторони, що приймає:

один зенітний ракетний дивізіон (далі - зрдн) С-300ПМУ (SA-10) з відповідним обладнанням та особовим складом для ознайомлення військовослужбовців сил, що прибувають, з тактикою, технікою та процедурами держави, що приймає, та з процедурами безпеки;

технічні транспортні засоби, необхідні для транспортування та такелажного спорядження озброєння, боєприпасів та обладнання сил, що прибувають, для участі в навчанні.

2. Від Сторони, що направляє:

дві обслуги зрдн С-300ПС та одна обслуга технічної батареї С-300П (всього до 45 осіб);

командний склад (штабні офіцери та офіцери з організації взаємодії) до 10 осіб;

до 4 зенітних керованих ракет 5В55Р(К) та запасні частини до зрдн С-300П та відповідне такелажне обладнання технічної батареї С-300П;

один транспортний літак Іл-76МД та один транспортний літак Ан-26 з екіпажами та обслуговуючим персоналом (всього до 23 осіб) для підтримання фаз розгортання та згортання сил, що прибувають.


ДОДАТОК B

ПІДРОЗДІЛИ ЗЕНІТНИХ РАКЕТНИХ ВІЙСЬК

I. Порядок керівництва стрільбами

1. Керівником стрільби підрозділів зенітних ракетних військ є командир, відповідальний за проведення стрільби підрозділів зенітних ракетних військ від Сторони, що приймає. Керівнику стрільби підрозділів зенітних ракетних військ буде надано повноваження щодо тактичного керівництва/контролю всіма підрозділами зенітних ракетних військ, що братимуть участь у навчанні.

2. Заступником керівника стрільби підрозділів зенітних ракетних військ є командир підрозділів зенітних ракетних військ сил, що прибувають. За заступником керівника стрільб зберігається тактичне командування підрозділами зенітних ракетних військ сил, що прибувають. Керівник стрільби підрозділів зенітних ракетних військ здійснює тактичне керівництво/контроль над заступником керівника стрільб.

3. Обидві Сторони будуть здійснювати стрільби по тим же самим типам мішеней, використовуючи зенітний ракетний комплекс С-300ПМУ (SA-10) Військово-Повітряних Сил Збройних Сил Республіки Болгарія.

II. Порядок використання полігона "Шабла"

1. Протокол доставки та прийняття конкретних об'єктів та інфраструктури полігона, які будуть використані Стороною, що направляє, розробляється спільно на початку та після розгортання сил, що прибувають. Протокол доставки та прийняття після прибуття та перед відбуттям підписується старшим національним представником сил, що прибувають, або уповноваженою ним посадовою особою, а також представником Сторони, що приймає.

2. Сторона, що приймає, несе відповідальність за правильність функціонування та встановлення обладнання, а особовий склад сил, що прибувають, буде брати участь у підготовці та налаштуванні обладнання.

3. Сторона, що приймає, дозволяє використовувати під час навчання ракети сил, що прибувають, тільки якщо їхня експлуатаційна придатність підтверджується у відповідних формулярах таких, як "Ракета 5В55Р(К). Формуляр".

4. Перевірка ракет сил, що прибувають, буде виконуватися особовим складом сил, що прибувають, у присутності особового складу Сторони, що приймає.

5. Сили, що прибувають, зобов'язані дотримуватися внутрішніх правил і норм, установлених на полігоні "Шабла", щодо розміщення, ділянок, визначених для маневру і дорожньої мережі.

6. Охорона та закриття вразливих (небезпечних) районів здійснюється Стороною, що приймає.

7. Проведення навчання охоплюватиме період 10 днів, протягом якого Сторона, що приймає, надасть полігон "Шабла" силам, що прибувають, відповідно до такого розкладу:

11 липня 2017 року - прибуття обладнання та озброєння сил, що прибувають (у тому числі зенітних керованих ракет 5В55 до зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ (SA-10);

12 - 14 липня 2017 року - спільне технічне обслуговування, інспектування та підготовка зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ ("SA-10"), який використовуватиметься під час проведення навчання, заряджання на пускові установки, перевірка та підготовка зенітних керованих ракет 5В55 Сторони, що направляє;

14 липня 2017 року - доповідь до штабу полігона "Шабла" про готовність сил, що прибувають, відповідно до пункту 8.2. цього Додатка;

15 липня 2017 року - тренування перед навчанням (16 липня - резервна дата);

17 - 18 липня 2017 року - проведення бойових стрільб із залученням підрозділів зенітних ракетних військ Повітряних Сил Збройних Сил України (19 липня 2017 року - резервна дата);

18 липня 2017 року - проведення Дня високоповажних гостей / Медіа дня навчання;

20 липня 2017 року - передислокація сил, що прибувають до держави, що направляє.

Для проведення бойових стрільб з використанням зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ (SA-10) Сторона, що приймає, виділяє частину полігона "Шабла" та забезпечує управління безпекою.

8. Заходи безпеки під час бойових стрільб на полігоні "Шабла":

8.1. Відповідальність за дотримання техніки безпеки несе керівник і заступник керівника стрільб навчання разом зі старшим національним представником сил, що прибувають та виконують бойові стрільби.

Заходи безпеки будуть вивчені всім особовим складом підрозділу сил, що прибувають, що виконує бойові стрільби. Кожна посадова особа штабу керівництва навчання від обох Сторін та особовий склад підрозділу сил, що прибувають, що виконує бойові стрільби, несуть персональну відповідальність за порушення заходів безпеки під час бойових стрільб у рамках його / її компетенції.

8.2. Перед початком стрільб заступник керівника стрільб надає до начальника полігона рапорт у письмовій формі, який засвідчує, що особовий склад ознайомлений із Правилами та нормами безпеки, встановленими на полігоні "Шабла". Особа/особи, які не вивчили Правила і норми безпеки, встановлені на полігоні "Шабла", не будуть допущені до участі у бойових стрільбах.

8.3. Після передачі матеріальних цінностей правила та норми техніки безпеки, які передбачені під час бойового застосування будь-якого типу озброєння та визначені у відповідних інструкціях та посібниках з їх експлуатації, будуть суворо дотримуватись.

8.4. Межі полігона "Шабла":

8.4.1. Земельна ділянка: територія мису Шабла, замкнута в таких межах - південний берег озера Тузлата, опорна позначка 1,8, підлісок, опорна позначка 36,1, межа тепличного містечка міста Шабла, морське узбережжя.

8.4.2. Морська ділянка: акваторія Чорного моря, обмежена в такому районі: виступ Карталборун, мис Шабла, до 55 миль (100 км) паралельно береговій лінії.

8.4.3. Повітряна ділянка: повітряний простір над сухопутною і морською ділянками полігона на висоті до 40 км.

8.5. Дозволені сектори для бойових стрільб по повітряних цілях із території полігона "Шабла": для ракети "земля - повітря" типу 5В55 зенітного ракетного комплексу С-300ПМУ (SA-10) - відповідно до Правил використання полігона "Шабла".

8.6. Під час організації і проведення бойових стрільб по радіокерованих мішенях типу RUM-R-01 буде дотримано таких вимог:

8.6.1. Курс мішені не буде виходити за межі полігона "Шабла".

8.6.2. Посадка мішеней буде проводитися в заздалегідь підготовлених і безпечних районах.

8.6.3. Знищення цілі має відбуватися в межах дозволеного сектора стрільби не ближче ніж на 3 км на схід від морського узбережжя.

8.7. Керівник стрільби там, де необхідно, буде давати конкретні інструкції щодо забезпечення заходів безпеки під час виконання кожного завдання. Інструкціями буде передбачено таке:

8.7.1. Безпечна відстань між елементами зенітного ракетного комплексу в бойовому порядку, їх розміщення на полігоні і розміщення особового складу, а також допоміжна (підтримуюча) лінія управління обладнанням бойового порядку.

8.7.2. Порядок заряджання пускових установок, дозвіл та скасування стрільби, дії бойових обслуг у разі виходу з ладу обладнання.

8.8. Розгортання підрозділів, які визначені для стрільби, на вогневому рубежі буде здійснюватись відповідно до правил та норм, встановлених на полігоні "Шабла".

9. Заборони:

9.1. Командиру підрозділу, що здійснює стрільби забороняється:

9.1.1. Вести бойову стрільбу без дозволу керівника стрільби і за відсутності зв'язку з командним пунктом полігона.

9.1.2. Дозволяти стрільбу за межами сектора стрільби, які визначені в Правилах використання полігона "Шабла".

9.1.3. Переміщувати бойову техніку вздовж доріг і в районах, які не були узгоджені з начальником полігона.

9.2. Особовому складу, який знаходиться на вогневих позиціях, забороняється:

9.2.1. Розпалювати вогонь.

9.2.2. Торкатися виявлених боєприпасів, що не розірвалися, та входити в райони їх можливого перебування на землі до прибуття групи розмінування та знищення боєприпасів, що не розірвалися.

9.2.3. Палити.

10. Дозвіл на початок стрільби буде надано керівником стрільб. Керівник стрільб також має право припинити вогонь у разі порушення правил безпеки стрільби підрозділом, що здійснює стрільби, або в разі виникнення загрози для військовослужбовців / цивільного населення; наземних об'єктів / морських об'єктів та літальних апаратів.

11. Стрільбу буде НЕГАЙНО припинено в таких випадках:

11.1. Коли мішені виходять за рамки меж, визначених у Правилах використання полігона "Шабла".

11.2. Коли повітряну мішень втрачено.

11.3. Коли встановлено технічну несправність зенітного ракетного комплексу.

11.4. Коли в секторі стрільби зафіксовано перебування випадкових літаків, морських суден, людей, транспортних засобів тощо.

11.5. Коли особовим складом, що знаходиться на вогневих позиціях, порушуються правила і норми техніки безпеки.

11.6. Коли втрачено зв'язок між командним пунктом полігона та стріляючим підрозділом.

11.7. Коли на вогневій позиції або поблизу неї відбувається пожежа.

11.8. У разі випадкового пуску ракети, коли ракета або мішень, або їхні фрагменти падають у небезпечній близькості від військ і поселень, а також за межами сектора стрільби.

12. Для негайного припинення стрільби подається сигнал такими способами: звучання сирени, підняття білого прапора на щоглі командного пункту полігона; крім того, наказ про припинення стрільби видається через гучномовець, по радіо і телефонним лініям зв'язку. Порядок припинення стрільби є обов'язковим для всього особового складу незалежно від рангів і буде виконуватися негайно і безумовно.

13. У випадках відмови пуску ракети держави, що приймає, Сторона, що приймає, вживатиме відповідних заходів (евакуація ракети) відповідно до технічної документації на зенітну керовану ракету 5В55Р(К).

14. Евакуація ракет сил, що прибувають, у випадку відмови пуску, організується керівником стрільби та командиром сил, що прибувають за підтримки держави, що приймає, як це зазначено у додатку C, та виконується особовим складом сил, що прибувають, відповідно до ИЄ 5В55К(Р). Зенітна керована ракета має бути транспортована з території держави, що приймає, особовим складом сил, що прибувають.

15. Сторона, що направляє, візьме на себе повну відповідальність, включаючи фінансові зобов'язання, у випадках, що класифікуються у технічній документації на зенітну керовану ракету 5В55Р(К) Сторони, що направляє, як "Аварийная ракета". Держава, що приймає, вживатиме всіх можливих заходів щодо підтримки Сторони, що направляє, в її діяльності щодо вивезення її ракет з території держави, що приймає, у вищезазначених випадках.


ДОДАТОК C

ЛОГІСТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Цей додаток визначає логістичну підтримку, яка надаватиметься Стороною, що приймає, силам, що прибувають, під час навчання.

2. Сторони погоджуються з таким:

2.1. Сторона, що приймає, забезпечить:

2.1.1. Логістичну підтримку силам, що прибувають на полігоні "Шабла", та, якщо необхідно, - підтримку в міжнародному аеропорту "Варна" та на аеродромі "Бальчік".

2.1.2. Список контактних осіб в Командуванні Військово-Повітряних Сил Збройних Сил Республіки Болгарія.

2.1.3. Через Військово-Повітряні Сили Збройних Сил Республіки Болгарія повні послуги та виділення особового складу, які необхідні для проведення тренувань та бойових стрільб.

2.2. Сторона, що приймає, забезпечить на безоплатній основі сили, що прибувають:

2.2.1. Достатньою кількістю робочих та складських зон/приміщень, кімнат на полігоні "Шабла" під час навчання.

2.2.2. Усіма необхідними комунальними послугами (електрикою, проточною водою, каналізацією та інше) на полігоні "Шабла".

2.2.3. Засобами для збору та вивезення сміття сил, що прибувають.

2.2.4. Цілодобову безпеку (24/7) для особового складу, майна, обладнання та озброєння на аеродромі "Бальчік" та полігоні "Шабла" під час навчання.

2.2.5. Місцями/приміщеннями для харчування (обіди) особового складу сил, що прибувають, на полігоні "Шабла", обладнаними для зберігання продуктів, що швидко псуються.

2.2.6. Протипожежним захистом особового складу та об'єктів, що задіяні в навчаннях.

2.2.7. Посадку, навігаційне забезпечення, орнітологічний захист та місце стоянки на аеродромі "Бальчік" для літаків сил, що прибувають, як вимагається для всіх літаків, задіяних у навчанні.

2.2.8. Оперативною інформацією з аеродрому та командно-диспетчерського пункту, включаючи інформацію про погоду на всіх аеродромах, задіяних у навчанні.

2.2.9. Точними та приладовими даними заходу на посадку/зльоту на авіаційних базах "Граф Ігнатьєво" та "Безмер" як резервних аеродромах.

2.2.10. Протипожежними, аварійними та пошуково-рятувальними послугами та медичною евакуацією сил, що прибувають, на військових аеродромах та авіаційних базах під час усіх заходів навчання.

2.2.11. Використання таких об'єктів та обладнання на аеродромі "Бальчік":

злітно-посадкова смуга та руліжні доріжки;

місце стоянки для одного літака Ан-26;

буксирувальний автомобіль з оператором за необхідності;

пересувний наземний блок живлення (АПА-5Д) з оператором за необхідності.

2.2.12. Транспортування екіпажів та інженерно-технічного складу літака Ан-26 під час/після навчання у відповідний час, коли сили, що прибувають, будуть потребувати (в разі необхідності) на території аеродрому "Бальчік".

2.3. Сторона, що приймає:

2.3.1. Вживає всіх необхідних заходів для надання дозволу силам, що прибувають, використовувати її національні повітряні траси, повітряний простір та полігон "Шабла", як того вимагає підтримка навчання.

2.3.2. Надасть дозвіл для сил, що прибувають, на огляд аеродромів та авіаційних баз, що визначені для проведення навчання, як вимагається.

2.3.3. Забезпечить координацію необхідних митних процедур для забезпечення навчання, повідомить сили, що прибувають, про специфічні вимоги для безпечного ввезення, перевезення всередині та вивезення обладнання та матеріалів з її території. Митний та прикордонний контроль для особового складу, озброєння, боєприпасів та обладнання сил, що прибувають, що передислоковуються повітрям до держави, що приймає, буде здійснено в міжнародному аеропорту "Варна" та на аеродромі "Бальчік".

2.3.4. Вживає всіх необхідних заходів для полегшення використання об'єктів аеропортів держави, що приймає, (аеродром "Бальчік") повітряних та наземних шляхів для забезпечення в'їзду, прибуття та передислокації особового складу та обладнання сил, що прибувають.

2.3.5. Надасть доступ особовому складу/обладнанню сил, що прибувають, до зон руху/стоянки літака на аеродромі "Бальчік" відповідно до правил руху на аеродромі.

2.3.6. За необхідності забезпечить під час проведення навчання цілодобовий (24/7) доступ сил, що прибувають до полігона "Шабла" та аеродрому "Бальчік".

2.3.7. Очистить та буде підтримувати злітно-посадкову смугу та руліжні доріжки на аеродромі "Бальчік".

2.3.8. Забезпечує обслуговуючий персонал для літака сил, що прибувають, на запасних авіаційних базах "Граф Ігнатьєво" та "Безмер" у випадку необхідності (аеропорт "Пловдів" буде використано тільки у випадку крайньої необхідності).

2.3.9. Надасть дозвіл силам, що прибувають, використовувати свою апаратуру для зйомок під час стрільб (пусків) у визначених місцях з метою висвітлення навчання у засобах масової інформації.

2.3.10. Забезпечить підйомною машиною/краном (вантажопід'ємністю мінімум 10 тонн) з обслугою під час розгортання/згортання сил, що прибувають, та для розвантаження (завантаження) обладнання, озброєння, матеріалів з (в) літака сил, що прибувають, склад яких передбачено в Додатку A до Технічної угоди, в міжнародному аеропорту "Варна".

2.4. Сторона, що приймає, забезпечить доступ:

на полігон "Шабла" та аеродром "Бальчік" для законтрактованих (цивільної компанії) автомобілів/вантажних автомобілів та автобусів для транспортування особового складу та особистих речей;

на полігон "Шабла" для законтрактованих (цивільної компанії) радіокерованих мішеней RUM-R-01 з відповідним підтримуючим обладнанням та персоналом для підготовки та виконання навчальних польотів та бойових керованих запусків для забезпечення підготовки та виконання бойових стрільб ракетами "земля - повітря" сил, що відвідують.

Сторона, що направляє, якнайшвидше надасть прізвища та імена водіїв із номерами паспортів, дані номерних знаків законтрактованих автомобілів / вантажних автомобілів та автобусів Стороні, що приймає.

2.5. За крайньої необхідності Сторона, що приймає, забезпечить літак та екіпаж сил, що прибувають, доступом до місць паркування або закритих споруд, якщо це можливо, на військових аеродромах для виконання технічного обслуговування літака. Якщо будуть необхідні спеціальні запасні частини або/чи обладнання, держава, що приймає, дозволить літаку та/чи підрядчику транспортувати їх на територію держави, що приймає.

2.6. Сили, що прибувають, без витрат із боку держави, що приймає, забезпечать таке:

2.6.1. Транспортування особового складу, майна, обладнання та спорядження сил, що прибувають із держави, що направляє, до міжнародного аеропорту "Варна" та аеродрому "Бальчік" та у зворотному напрямку до пункту постійної дислокації.

2.6.2. Розміщення, харчування, питну воду та транспортування до/із полігона "Шабла", з/до готелю особового складу сил, що прибувають, а також із міжнародного аеропорту "Варна" та аеродрому "Бальчік" до готелю та у зворотному напрямку.

2.7. За 30 (тридцять) днів до прибуття сил, що прибувають, Сторона, що направляє, повинна надати контактним особам Сторони, що приймає, таку інформацію:

2.7.1. Щодо особового складу: прізвище та ім'я, дата народження, громадянство, номер паспорта, звання, термін перебування на території держави, що приймає, місце перетину кордону.

2.7.2. Список майна, озброєння та обладнання сил, що прибувають, для забезпечення бойових стрільб сил, що прибувають, місце перетину кордону.

2.7.3. Щодо озброєння: тип, серійний номер, кількість, місце перетину кордону.

2.7.4. Щодо вибухонебезпечних матеріалів: тип, кількість, місце перетину кордону.

2.8. Після завершення навчання Сторони підготують необхідні офіційні документи щодо використаних ракет, їх встановлення, підготовки і виконання стрільб, для підбиття підсумків навчання та всього логістичного забезпечення, наданого державою, що приймає, силам, що прибувають, під час навчання.


ДОДАТОК D

ЗВ'ЯЗОК І НАВІГАЦІЯ

1. Сторони погодились з таким:

1.1. Силам, що прибувають, надаватиметься можливість працювати з радіообладнанням типів "Земля - Повітря - Земля" (G/A/G) та "Земля - Земля" (G/G) Сторони, що приймає на частотах, що взаємоузгоджені між Сторонами. Використання частот у період проведення навчання силами, що прибувають, буде безкоштовним.

1.2. Під час проведення навчання використання стільникових телефонів у межах полігона "Шабла" буде заборонено.

1.3. Сили, що прибувають, не будуть змінювати існуючу інфраструктуру зв'язку Сторони, що приймає, у використовуваному діапазоні прямо або побічно через договір про технічне обслуговування з комерційним підрядником без письмової згоди Сторони, що приймає.

1.4. Надання послуг із користування Інтернет, телефонних повідомлень, ліній та смуг для здійснення (отримання) зовнішніх викликів буде здійснюватися за згодою Сторони, що приймає.

1.5. Всі зміни, що стосуються комунікацій повинні бути узгоджені і затверджені в письмовому вигляді Сторонами.

2. Розміщення

2.1. Загальні положення

2.1.1. Цей Додаток визначає порядок забезпечення Стороною, що приймає, зв'язку та навігації під час проведення заходів навчання, пов'язаних із використанням авіаційних баз Сторони, що приймає, полігона "Шабла" і аеродрому "Бальчік". Цей додаток сфокусовано на використанні існуючих систем зв'язку та навігації для забезпечення навчання.

2.1.2. Забезпечення зв'язку та навігації потрібно здійснити на період з 11 по 20 липня 2017 року.

2.2. Система зв'язку та навігації, яка розгортається

2.2.1. На авіаційних базах та полігоні Сторони, що приймає, розгорнуто засоби зв'язку та навігації, які можуть бути використані для цілей навчання.

2.2.2. Сторона, що приймає, забезпечить обмежений доступ до власної внутрішньої військової АТС та обмежену кількість стаціонарних телефонів, обладнання для забезпечення радіозв'язку УКВ-діапазону (UHF) типу "Земля - Земля" (G/G) та УКВ-діапазону (UHF/VHF) типу "Земля - Повітря - Земля" (G/A/G).

2.3. Особливості забезпечення зв'язком

2.3.1. Для організації міжнародної лінії (ліній) фіксованого зв'язку може бути задіяний постачальник загальнодоступних послуг електрозв'язку держави, що приймає.

2.3.2. Лише несекретна інформація та дані можуть передаватись під час проведення навчання. Усі призначені для користувача пристрої будуть позначені.

2.3.3. Сторона, що приймає, буде використовувати відповідні засоби для контролю доступу до об'єктів Служби контролю за повітряним рухом та приміщень, де розгорнуто обладнання зв'язку та навігаційне обладнання, що використовується для забезпечення проведення навчання.

3. Завдання

Встановлення, експлуатація та технічне обслуговування відповідних систем зв'язку, навігації та інформаційної системи в інтересах забезпечення навчання.

4. Виконання

4.1. Зв'язок

4.1.1. Сторона, що приймає, забезпечує телефонний зв'язок між учасниками навчання.

4.1.2. Військова АТС телефонної мережі буде основним засобом мовного та факсимільного зв'язку під час навчання.

4.1.3. Під час виконання завдань у рамках проведення навчання використання комерційних мобільних телефонів не допускається, за винятком питань, які не стосуються навчання.

4.1.4. Доступ та використання міжнародного фіксованого зв'язку та Інтернету силами, що прибувають, на території авіабази "Бальчік" та полігона "Шабла" Сторони, що приймає, будуть надані після набуття чинності договором між постачальником загальнодоступних послуг електрозв'язку держави, що приймає та посольством держави, що направляє, в державі, що приймає, яке розміщено в місті Софії.

4.1.5. Надання послуг Інтернет, телефонних викликів зовнішніми лініями і каналами буде здійснюватися за згодою Сторони, що приймає.

4.1.6. Сторона, що приймає, несе відповідальність за планування і створення відповідної комунікаційної інфраструктури з метою забезпечення обміну незахищеними даними та мовною інформацією.

4.1.7. Система зв'язку буде складатися з мережі незахищеного телефонного/факсимільного зв'язку, ліній, для виклику спеціальних служб у надзвичайних ситуаціях та внутрішніх ліній зв'язку між батареями, що розгортаються для забезпечення навчання.

4.1.8. Телефонний довідник навчання буде надаватися і постійно оновлюватися Стороною, що приймає (номери факсів будуть також включені до довідника).

4.1.9. Сторона, що приймає, надасть специфікацію обладнання зв'язку та його розміщення в районі проведення навчання під час проведення брифінгів для представників сил, що прибувають.

4.2. Радіозв'язок

4.2.1. Радіообладнання КВ-діапазону не використовується.

4.2.2. Забезпечення радіозв'язком УКВ-діапазону (VHF, UHF) типу "G / A / G" на період навчання буде здійснюватися відповідно до норм, встановлених органами АТС держави, що приймає, та Військово-Повітряними Силами Збройних Сил Республіки Болгарія.

4.2.3. За необхідності забезпечення радіозв'язком у районах аеродрому "Бальчік" та полігона "Шабла" сил, що прибувають, Стороною, що приймає, буде надано портативні радіостанції УКВ-діапазону (UHF) типу "G / G". До 10 одиниць радіостанцій буде доступно для використання в районах аеродрому "Бальчік" та полігона "Шабла".

4.2.4. Для отримання дозволу на використання необхідного радіообладнання Сторона, що направляє, повинна надіслати офіційний запит Стороні, що приймає, не пізніше ніж за 45 днів до дати початку навчання. Контактні дані уповноваженої посадової особи Сторони, що приймає: полковник Іван Колєв, +359 292 22612, i.kolev@mod.bg.

4.2.5. Сили, що прибувають, на період навчання матимуть можливість працювати з радіоустаткуванням на взаємоузгоджених частотах, запланованих для використання в ході навчання. Частоти, які використовуються силами, що прибувають, для участі в навчанні, надаються на безкоштовній основі.

4.2.6. Управління частотою і позивними: частоти і позивні Сторони, що приймає, будуть використовуватися для організації зв'язку типу "G / A / G" або інших типів радіозв'язку на період проведення навчання.

4.2.7. Якщо необхідно, Сторона, що приймає, забезпечить додаткові позивні або частоти для радіозв'язку типу "G / A / G".

4.2.8. Організація радіозв'язку в разі виникнення надзвичайної ситуації та посадки в цивільних аеропортах буде здійснюватись відповідно до Збірника аеронавігаційної інформації держави, що приймає.

4.2.9. Перед вильотом екіпажі літаків сил, що прибувають, будуть поінформовані про будь-які зміни частот або позивних.

4.2.10. Всі зміни, що стосуються частот або позивних, повинні бути узгоджені і затверджені в письмовій формі Стороною, що приймає, та Стороною, що направляє.

4.3. Інформаційні системи

4.3.1. Сторона, що приймає, буде розгортати свої власні інформаційні системи для отримання інформації про обстановку, що склалася на визначений момент часу, метеорологічних даних і планів польотів.

4.3.2. Сторона, що приймає, в разі потреби забезпечить необхідне обладнання (комп'ютери, проектори та екрани) для кімнат для брифінгів.

4.4. Навігація

4.4.1. Сторона, що приймає, надає навігаційну допомогу з використанням існуючих схем своїх аеродромів, у тому числі аеродрому "Бальчік".

4.4.2. Всі дані про встановлені в місцях проведення навчання радіонавігаційні і освітлювальні засоби будуть завчасно надані Стороні, що направляє, Стороною, що приймає.

4.4.3. Зліт/посадка в цивільних аеропортах і координація з цивільною Службою контролю за повітряним рухом буде проходити відповідно до Збірника аеронавігаційної інформації держави, що приймає.

4.4.4. Сторона, що приймає, в інтересах проведення навчання може змінити навігаційні дані на аеродромі "Бальчік" і за необхідності забезпечить надання додаткової навігаційної допомоги на аеродромі "Бальчік" та полігоні "Шабла" шляхом розгортання додаткового обладнання.

4.4.5. Перед вильотом екіпажі літаків сил, що прибувають, будуть поінформовані про всі зміни, які відбулися, в порядку надання навігаційної інформації.


ДОДАТОК E

ФІНАНСОВІ ПОЛОЖЕННЯ

I. Вартість використання інфраструктури, сил та засобів держави, що приймає, в районі проведення навчання.

Податок на додану вартість 20 % відповідно до статті 66, розділу 1 Закону Республіки Болгарія "Про максимальну ставку податків", який опублікований в офіційному віснику № 63 від 04 серпня 2006 року.

1 євро = 1,95583 болгарських лева

Обмінний курс є фіксованим відповідно до статті 29 розділу 2 Положення про Національний банк Республіки Болгарія, а також статті 12 Закону Республіки Болгарія "Про валюту", який опублікований в офіційному віснику № 20 від 05 березня 1999 року, відповідно до постанови Ради Європейського Союзу ЕО 2866/1998 від 31 грудня 1998 року.

1. Військово-Повітряні Сили Сторони, що приймає.

Вартість використання полігона "Шабла":

1.1. Вартість перебазування зенітного ракетного комплексу - 64000 болгарських левів. Сторони будуть ділити загальну вартість зазначеного перебазування порівну.

1.2. Транспортування зенітних керованих ракет - 3000 болгарських левів.

1.3. Розгортання зенітного ракетного комплексу, налагодження, підготовка та виконання стрільб - 150660,60 болгарського лева.

1.4. Екологічний збір - 5000 болгарських левів.

Загальна вартість - 190660,60 болгарського лева (97483,22 євро).

Рахунок
IBAN: BG98UNCR96603107054610
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank - Sofia, Republic of Bulgaria
Unit 22800 - 34, "Totleben" Blv., Sofia, 1606, Republic of Bulgaria

2. Військово-Морські Сили Сторони, що приймає.

2.1. 11075 болгарських левів (5662,56 євро) за годину за два кораблі для нагляду за акваторією моря. Максимальне денне залучення кораблів не буде перевищувати 10 годин.

2.2. Весь час використання (в годинах) буде обчислено після завершення навчання відповідно до офіційного оперативного судового журналу та не може перевищувати 20 годин за все навчання.

2.3. Сторони будуть ділити загальну вартість, зазначену в підпунктах 2.1. та 2.2, порівну.

Рахунок
IBAN: BG58TTBB94003115068788
BIC: TTBBBG22
SG Expressbank - Varna, Republic of Bulgaria
Unit 34410 - 16, "PRESLAV" str., Varna, 9000, Republic of Bulgaria

3. Прикордонна охорона держави, що приймає.

3.1. 23212,8 болгарських лева (11868,52 євро) в цілому за навчання.

3.2. Сторони будуть ділити загальну вартість, зазначену в підпункті 3.1, порівну.

Рахунок
IBAN: BG43UNCR76303100114131
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank - Burgas, Republic of Bulgaria
Regional Directorate "Border Police" - 4, "Tzar Asen" str., Burgas, 8000, Republic of Bulgaria

4. Військова поліція держави, що приймає.

Максимальна загальна вартість супроводження Військовою поліцією:

під час прибуття та відбуття сил, що прибувають - 1000 болгарських левів;

під час перебування, сил, що прибувають - 2500 болгарських левів.

Загальна вартість - 3500 болгарських лева (1789,52 євро).

Остаточна вартість буде обчислена наприкінці навчання.

Рахунок
IBAN: BG14UNCR96603110296310
BIC: UNCRBGSF
UniCredit Bulbank - Sofia, Republic of Bulgaria
Military Policy Service, 34, "Totleben" Blv., Sofia, 1606, Republic of Bulgaria

5. У разі якщо необхідна госпіталізація для представника сил, що прибувають, держава, що направляє, відшкодує всі необхідні медичні витрати відповідно до статті 14 цієї Технічної угоди.

II. Порядок розрахунків

1. Сторона, що направляє, повинна забезпечити оплату всіх витрат в євро одержувачам, зазначеним у цьому Додатку. Сторона, що направляє, покриє витрати, визначені в цьому додатку, відповідно до розподілу між сторонами.

2. Оплату витрат, пов'язаних із використанням сил та засобів у районі проведення навчання, включає також ті, що зазначені в статті 12 цієї Технічної угоди, та надані додаткові послуги, буде здійснена шляхом банківського переводу фінансовим органом Сторони, що направляє, після подання рахунка (рахунків) англійською мовою, підписаного старшим національним представником зі складу сил, що прибувають.

3. Рахунки Стороні, що направляє, буде надіслано офіційними каналами на таку адресу:

Повітрофлотський проспект, 6, м. Київ, Україна, 03168 Фінансове управління Генерального штабу Збройних Сил України

4. Сторона, що приймає, підготує рахунок (рахунки) англійською мовою для здійснення цієї оплати не пізніше ніж до закінчення навчання. Оригінал рахунка буде надано Стороні, що направляє, не пізніше ніж 15 серпня 2017 року.

5. Сторона, що направляє, здійснить оплату суми вартості рахунків протягом 60 (шістдесяти) днів після отримання рахунка (рахунків) та супровідних документів безпосередньо Стороні, що приймає, шляхом банківського переводу на рахунки, визначені в цьому Додатку. Сторона, що направляє, понесе всі витрати, пов'язані з банківськими комісійними платежами.

6. Рахунок Сторони, що направляє:
Acc: 2600801284793
SWIFT: EXBSUAUX
AT "State Export-Import Bank of Ukraine"
6, Povitroflotksyi avn, Kyiv, Ukraine, 03168
Financial Department of the General Staff of the Armed Forces of Ukraine

III. Особливі умови

Сторона, що направляє, відповідальна за оплату розміщення, харчування, транспортування особового складу та майна сил, що прибувають, та інші необхідні послуги та предмети постачання для сил, що прибувають, під час перебування в державі, що приймає, відповідно до законодавства Республіки Болгарія в цілях навчання. Це також включає послуги із забезпечення радіокерованими мішенями типу RUM-R-01 будь-якою цивільною організацію/компанією держави, що приймає, бойових стрільб підрозділів зенітних ракетних військ сил, що прибувають.

IV. Розподіл витрат

Будь-які додаткові послуги та предмети постачання, надані для спільного користування Сторонами під час навчання, покриваються ними рівними частинами. З метою розрахунку витрат, які відносяться до сил Сторін, що не вказані в цьому Додатку, визначатиметься ті категорії спільних витрат, які можуть потребувати залучення додаткових коштів, до факту виникнення таких витрат.


ДОДАТОК F

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

1. Держава, що приймає, забезпечить медичну підтримку та медичну координацію з державою, що направляє, медичними фахівцями держави, що приймає, відповідно до принципів, узгоджених у цьому Додатку.

2. Медичні та стоматологічні послуги.

Держава, що приймає, та держава, що направляє, надаватимуть медичного координатора для полегшення зв'язку між медичними пунктами (медичними установами в районі проведення навчання) та лікарнями з метою забезпечення надання особовому складу сил, що прибувають, належної медичної та стоматологічної допомоги. За умов надання послуг на місці медичний персонал під час надання медичних або стоматологічних послуг особовому складу сил, що прибувають, буде спілкуватись англійською (або сили, що прибувають, забезпечують комунікацію за допомогою перекладача).

3. Медичним координатором від сил, що прибувають, буде медичний працівник рівня "фельдшер" з обмеженими спроможностями виконувати завдання медичної підтримки рівня Role 1.

4. У районі проведення навчання держава, що приймає, забезпечить відповідну машину швидкої допомоги і кваліфіковану медичну групу для сил, що прибувають, щоб забезпечити медичне транспортування з медичних пунктів держави, що приймає, або з тренувального майданчика, до відповідної найближчої лікарні або медичної установи держави, що приймає.

5. Медична евакуація з території держави, що приймає, на територію держави, що направляє, буде забезпечуватися силами та засобами держави, що направляє, до лікарні держави, що направляє.

6. У випадку критичного дефіциту часу і важкого ступеня поранення також доступні лікарні рівня Role 3 держави, що приймає. Всі випадки будуть узгоджені між координаторами держави, що приймає, та координаторами держави, що направляє.

7. Базове медичне лікування (рівень Role 1): сторона, що приймає забезпечить медичним персоналом, обладнанням, та організує роботу медичного пункту. Цей медичний пункт буде здійснювати екстрену медичну допомогу і базову медичну допомогу (неспеціальне медичне лікування) особовому складу сил, що прибувають.

8. Медичні послуги рівня Role 1 включають у себе щоденний огляд хворих за викликом, невідкладні заходи зі збереження життя, профілактику захворювань та небойових травм і обмежені спроможності з наземної евакуації пацієнта. У медичні послуги рівня Role 1 не входить госпіталізація пацієнта, хірургічні можливості, лабораторія або рентген.

9. Сторона, що приймає, надаватиме на безоплатній основі невідкладну медичну допомогу та медичні послуги рівня Role 1, включаючи евакуацію з медичних установ рівня Role 1 до медичних закладів вищого рівня держави, що приймає, особового складу сил, що прибувають, із використанням військових засобів транспортування.

10. Медична і стоматологічна допомога рівня Role 2, 3 буде надаватися в рамках одних і тих же умов і стандартів медичної і стоматологічної підтримки, як і для особового складу держави, що приймає, а також залежно від ситуації військовими госпіталями / стоматологічними установами або цивільними лікарнями / стоматологічними установами.

11. Медичні і стоматологічні послуги рівня Role 4 є відповідальністю держави, що направляє.

12. Органи влади держави, що направляє, приймають всі медичні стандарти лікування і умови медичних установ (поліклінік) для своїх сил.

13. Весь особовий склад сил, що прибувають, зобов'язаний мати власну медичну страховку.вгору