Протокол про встановлення дипломатичних відносин між Україною та Республікою Болгарія
Україна, Болгарія; Протокол, Міжнародний документ від 13.12.1991
Документ 100_006, чинний, поточна редакція — Підписання від 13.12.1991


Протокол
про встановлення дипломатичних відносин
між Україною та Республікою Болгарія

Дата підписання: 13 грудня 1991 р. Набуття чинності: 13 грудня 1991 р.

Україна та Республіка Болгарія, керуючись бажанням розвивати свої відносини, що мають
історичні традиції, і впевнені, що цим сприятимуть миру, безпеці і
стабільності в Європі, а також здійсненню цілей і принципів
Статуту ООН ( 995_010 ), Хельсінкського Заключного акта
( 994_055 ) і "Паризької Хартії для нової Європи" ( 995_058 ), підтверджуючи свою повагу до прав і свобод людини, включаючи
права національних меншин, принципів гуманізму і демократії, виходячи з прагнення зміцнювати політичні, торговельні,
економічні і культурні зв'язки між двома країнами на новій,
сучасній основі, заохочуючи розширення дружніх зв'язків між їх громадянами та
народами, вирішили встановити дипломатичні відносини з дня підписання
цього Протоколу і обмінятися дипломатичними представництвами на
рівні посольств в строки, узгоджені Сторонами. Для здійснення цього уповноважені представники України і
Республіки Болгарії підписали цей Протокол у двох примірниках,
кожний українською і болгарською мовами, причому обидва тексти
мають однакову силу.
Складено у м.Софії 13 грудня 1991 року.
За Україну За Республіку Болгарія
(підпис) (підпис)вгору