Документ 1011-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 11.05.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про щорічне Послання Президента України
про внутрішнє і зовнішнє становище України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 27, ст.378 )

У зв'язку з тим, що Президент України не звертався до
Верховної Ради України із щорічним Посланням про внутрішнє і
зовнішнє становище України у 2006 році, враховуючи пункт 8 статті
85 та пункт 2 статті 106 Конституції України ( 254к/96-ВР ),
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Звернути увагу Президента України Ющенка В.А. на
невиконання повноважень, що покладаються на Президента України
Конституцією України ( 254к/96-ВР ), зокрема пунктом 2 статті 106
Конституції України ( 254к/96-ВР ).
2. Доручити Голові Верховної Ради України невідкладно
звернутися до Президента України з пропозицією терміново подати до
Верховної Ради України щорічне Послання про внутрішнє і зовнішнє
становище України у 2006 році, а також передбачити його
заслуховування Верховною Радою України в першочерговому порядку.
3. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 11 травня 2007 року
N 1011-Vвгору