Документ 1030б-XII, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.09.1995, підстава - 882/95

                                                          
З А К О Н
УКРАЇНСЬКОЇ РАДЯНСЬКОЇ СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ
Про перелік міністерств та інші центральні
органи державного управління Української РСР

( Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 26, ст.290 )
( Вводиться в дію Постановою ВР
N 1030в-XII ( 1030в-12 ) від 13.05.91, ВВР, 1991, N 26, ст.291 )
( Додатково див. Указ Президента
N 882/95 ( 882/95 ) від 26.09.95 )
Стаття 1. Міністерствами Української РСР є:
Міністерство вищої освіти, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство економіки, Міністерство енергетики і електрифікації, Міністерство закордонних справ, Міністерство у справах захисту населення від наслідків аварії
на Чорнобильській АЕС, Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків, Міністерство культури, Міністерство лісового господарства, Міністерство народної освіти, Міністерство у справах молоді і спорту, Міністерство охорони здоров'я, Міністерство охорони навколишнього природного середовища, Міністерство праці, Міністерство у справах роздержавлення власності і демонополізації виробництва,
Міністерство сільського господарства,
Міністерство соціального забезпечення,
Міністерство статистики,
Міністерство торгівлі,
Міністерство транспорту,
Міністерство фінансів,
Міністерство юстиції.
Стаття 2. Установити, що державні комітети Української РСР,
за винятком Комітету державної безпеки Української РСР,
створюються, реорганізуються і ліквідуються Кабінетом Міністрів
Української РСР.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 13 травня 1991 року
1030б-XII



вгору