Документ 104-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 10.09.2012, підстава - 813-2012-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 13 лютого 2012 р. № 104
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 278 від 19.03.2012
№ 420 від 14.05.2012
№ 813 від 15.08.2012}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі, що додається.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства розробити і подати на розгляд Кабінету Міністрів України проект акта про внесення змін до відповідних порядків використання коштів державного бюджету, передбачивши, що розподіл бюджетних асигнувань для компенсації витрат суб’єктів господарювання на придбання товарів, робіт і послуг здійснюється пропорційно сумі таких витрат, які підтверджені в установленому порядку.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 13 лютого 2012 р. № 104

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів в агропромисловому комплексі

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики за програмою “Фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі” (далі - бюджетні кошти).

Ціллю використання бюджетних коштів є збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, підвищення продуктивності в сільському господарстві, сприяння розвитку аграрного ринку та забезпечення продовольчої безпеки.

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінагрополітики.

3. Бюджетні кошти використовуються для:

створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння;

державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби;

здійснення заходів з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих у постійне користування агропромисловим підприємствам;

селекції в рослинництві;

розвитку тваринництва;

часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва;

здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів;

надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції;

часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів;

фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів;

підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;

часткового відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів;

виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу;

виплати субсидії на гектар посівів;

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 278 від 19.03.2012}

державної підтримки сільськогосподарських товаровиробників шляхом здешевлення страхових платежів (премій).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 813 від 15.08.2012}

4. Бюджетні кошти розподіляються Мінагрополітики між заходами, передбаченими пунктом 3 цього Порядку, та використовуються згідно з порядками, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 27 червня 2003 р. № 977 “Деякі питання державного резервного насіннєвого фонду” (Офіційний вісник України, 2003 р., № 27, ст. 1319), від 19 вересня 2007 р. № 1131 “Про затвердження Порядку використання у 2007 році коштів, передбачених у державному бюджеті для державної підтримки сільськогосподарської дорадчої служби” (Офіційний вісник України, 2007 р., № 71, ст. 2670), від 27 лютого 2008 р. № 91 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих у постійне користування агропромисловим підприємствам” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 407; 2011 р., № 11, ст. 486), від 18 березня 2009 р. № 232 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для селекції в рослинництві” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 21, ст. 674; 2011 р., № 11, ст. 486), від 18 березня 2009 р. № 282 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва” (Офіційний вісник України, 2009 р., № 24, ст. 786), від 28 липня 2010 р. № 647 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткової компенсації вартості складної сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 58, ст. 2003; 2011 р., № 11, ст. 486), від 11 серпня 2010 р. № 794 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки суб’єктів господарювання агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації лізингових платежів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 67, ст. 2408; 2011 р., № 11, ст. 486, № 84, ст. 3061), від 29 вересня 2010 р. № 893 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки для створення оптових ринків сільськогосподарської продукції” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 74, ст. 2636; 2011 р., № 11, ст. 486), від 4 жовтня 2010 р. № 900 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для часткового відшкодування суб’єктам господарювання вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів” (Офіційний вісник України, 2010 р., № 75, ст. 2666, № 80, ст. 2820; 2011 р., № 11, ст. 486), від 2 березня 2011 р. № 180 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 668), від 9 березня 2011 р. № 272 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 20, ст. 849), від 2 березня 2011 р. № 305 “Про затвердження Порядку використання коштів, що спрямовуються на часткове відшкодування вартості будівництва нових тепличних комплексів” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 23, ст. 961), від 18 травня 2011 р. № 515 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання програми селекції у тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 37, ст. 1527), від 19 березня 2012 р. № 278 “Питання надання державної підтримки галузі рослинництва для пересіву у 2012 році озимих зернових культур” (Офіційний вісник України, 2012 p., № 26, ст. 987).

{Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 420 від 14.05.2012}

5. Погашення бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, здійснюється в установленому законодавством порядку.

6. Закупівля товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється в установленому законодавством порядку.

7. Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

8. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору