Документ 1040-2000-п, поточна редакція — Редакція від 08.11.2006, підстава - 1571-2006-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 червня 2000 р. N 1040
Київ
Про невідкладні заходи щодо виконання Комплексної
державної програми енергозбереження України
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 746 ( 746-2005-п ) від 16.08.2005
N 1571 ( 1571-2006-п ) від 08.11.2006 }

На виконання Указу Президента України від 10 березня 2000 р.
N 457 ( 457/2000 ) "Про рішення Ради національної безпеки і
оборони України від 14 лютого 2000 року "Про невідкладні заходи
щодо подолання кризових явищ у паливно-енергетичному комплексі
України" та з метою підвищення рівня ефективності використання
паливно-енергетичних ресурсів суб'єктами господарювання та
населенням, зокрема шляхом застосування механізмів економічного
стимулювання ощадливого споживання енергоресурсів, Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити розроблені Державним комітетом з енергозбереження
додаткові заходи щодо застосування механізму економічного
стимулювання ощадливого споживання енергоресурсів і масового
впровадження енергозберігаючих технологій та уточнені показники
виконання Комплексної державної програми енергозбереження України,
схваленої постановою Кабінету Міністрів України від 5 лютого
1997 р. N 148 ( 148-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 6, с. 90).
2. Міністерству економіки під час розроблення показників
інвестиційного розділу Державної програми економічного і
соціального розвитку України передбачити включення до неї
проектів, у тому числі інноваційних, спрямованих на розв'язання
проблем енергозбереження, а під час розподілу державних
централізованих капітальних вкладень планувати пріоритетне
виділення коштів на фінансування цих проектів.
3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям за погодженням з
Державним комітетом з енергозбереження внести у місячний термін
відповідні зміни та доповнення до галузевих, регіональних та
обласних програм енергозбереження, передбачивши вжиття додаткових
заходів для масового впровадження енергозберігаючих технологій, у
тому числі за рахунок застосування механізму економічного
стимулювання ощадливого споживання енергоносіїв.
4. Національному агентству з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів інформувати у березні кожного
року Кабінет Міністрів України про виконання протягом звітного
року завдань Комплексної державної програми енергозбереження
України з урахуванням схвалених цією постановою заходів та
показників. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005, N 1571 ( 1571-2006-п ) від
08.11.2006 }
5. Внести зміни до деяких постанов Кабінету Міністрів України
з питань діяльності у сфері енергозбереження (додаються).
6. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на
Віце-прем'єр-міністра України Тимошенко Ю.В.

Прем'єр-міністр України В.ЮЩЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 червня 2000 р. N 1040
ЗМІНИ,
що вносяться до деяких постанов Кабінету
Міністрів України з окремих питань діяльності
у сфері енергозбереження

( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 746
( 746-2005-п ) від 16.08.2005 )

2. У Загальному положенні про порядок нормування питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві,
затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 15 липня
1997 р. N 786 ( 786-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 30, с. 36):
1) у пункті 1:
абзац перший доповнити словами "та запровадження економічних
механізмів стимулювання енергозбереження";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Основою для запровадження економічних механізмів
стимулювання енергозбереження є прогресивні показники норм питомих
витрат паливно-енергетичних ресурсів, а для застосування
економічних санкцій та адміністративних штрафів - міжгалузеві,
галузеві та регіональні норми питомих витрат";
2) пункт 17 доповнити абзацами такого змісту:
"Норми питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів для
підприємств енергоефективністю понад 10 000 тонн умовного палива
та для казенних підприємств підлягають погодженню з
Держкоменергозбереження".вгору