Про створення національного природного парку "Гомільшанські ліси"
Указ Президента України; Перелік від 06.09.20041047/2004
Документ 1047/2004, поточна редакція — Прийняття від 06.09.2004

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення національного природного парку
"Гомільшанські ліси"

З метою збереження, відтворення та раціонального використання
типових та унікальних лісостепових природних комплексів долини
р. Сіверського Дінця, що мають важливе природоохоронне, наукове,
естетичне, рекреаційне та оздоровче значення,
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити на території Зміївського та Первомайського
районів Харківської області національний природний парк
"Гомільшанські ліси" і підпорядкувати його Державному комітету
лісового господарства України.
Установити площу земель національного природного парку
"Гомільшанські ліси" 14314,8 гектара, у тому числі 3377,3 гектара
земель, які мають бути надані йому у постійне користування, та
10937,5 гектара земель, що включаються до його складу без
вилучення у землекористувачів (додатки N 1 і N 2).
2. Державному комітету лісового господарства України:
підготувати за участю Державного комітету України по
земельних ресурсах та Харківської обласної державної адміністрації
і подати у шестимісячний строк матеріали для вирішення відповідно
до законодавства питання про надання 3377,3 гектара земель у
постійне користування національному природному парку
"Гомільшанські ліси";
розробити і подати у двомісячний строк на затвердження
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
Положення про національний природний парк "Гомільшанські ліси";
забезпечити розроблення у 2004-2005 роках Проекту організації
території національного природного парку "Гомільшанські ліси",
охорони, відтворення та рекреаційного використання його природних
комплексів і об'єктів та подати цей Проект на затвердження
Міністерства охорони навколишнього природного середовища України;
вирішити разом із Харківською обласною державною
адміністрацією питання щодо утворення адміністрації національного
природного парку "Гомільшанські ліси" та забезпечення її
функціонування.
3. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення
проектів законів про Державний бюджет України на 2005 та наступні
роки виділення коштів на утримання національного природного парку
"Гомільшанські ліси".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 6 вересня 2004 року
N 1047/2004

ДОДАТОК N 1
до Указу Президента України
від 6 вересня 2004 року N 1047/2004
ПЕРЕЛІК
земель, які мають бути надані у постійне користування
національному природному парку "Гомільшанські ліси"
------------------------------------------------------------------ Найменування землекористувача |Площа, гектарів ------------------------------------------------------------------ Зміївський район
Великогомільшанська сільська рада 2,1
Військовий радгосп "Іскра" 20
Зміївське державне лісогосподарське 3355,2
підприємство
Усього: 3377,3

Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУК

ДОДАТОК N 2
до Указу Президента України
від 6 вересня 2004 року N 1047/2004
ПЕРЕЛІК
земель, які включаються до складу національного
природного парку "Гомільшанські ліси"
без вилучення у землекористувачів
------------------------------------------------------------------ Найменування землекористувача |Площа, гектарів ------------------------------------------------------------------ Змїївський район
Акціонерна компанія "Харківобленерго" 0,1
Акціонерне товариство закритого типу торговельного 635
комплексу "Світло шахтаря"
Будинок відпочинку "Коробів хутір" 8,4
Відкрите акціонерне товариство "Зміївський 1,6
машинобудівний завод"
Відкрите акціонерне товариство "Турбоатом" 10,4
Відкрите акціонерне товариство "Харківське 1,7
автотранспортне підприємство 16355"
Військовий радгосп "Іскра" 140
Задонецька сільська рада 66,4
Закрите акціонерне товариство "Кондитерська 0,3
фабрика "Харків'янка"
Зміївське державне лісогосподарське підприємство 7610,7
Нижньобишкинська сільська рада 39
Сіверсько-Донецьке басейнове водогосподарче 52,9
об'єднання
Сільськогосподарське товариство з обмеженою 95
відповідальністю "Зміївське"
Служба автомобільних доріг у Харківській області 0,7
Товариство з обмеженою відповідальністю 257
"Лиман-Агро"
Харківська обласна спілка споживчих товариств 2,5
Харківський державний педагогічний університет 7,1
імені Г.С. Сковороди
Харківський державний приладобудівний завод 13
імені Т.Г. Шевченка
Харківський державний університет 4,7
Первомайський район
Близнюківське державне лісогосподарське 1991
підприємство
_______________
Усього: 10937,5
Глава Адміністрації
Президента України В.МЕДВЕДЧУКвгору