Документ 1048-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.12.2016
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 01.01.2017. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 грудня 2016 р. № 1048
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465 “Питання оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 77, ст. 2189; 2015 р., № 22, ст. 608) зміни, що додаються.

2. Установити, що оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, здійснюються на підставі доручень, виданих центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги:

1) до набрання чинності цією постановою, та актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, що подані адвокатами у цей же період, згідно з Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і Порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, що діяли до набрання чинності цією постановою;

2) до набрання чинності цією постановою, та актів надання безоплатної вторинної правової допомоги, що подані адвокатами після набрання нею чинності, згідно з Методикою обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, і Порядком оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, в редакції, затвердженій цією постановою.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2017 року.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 1048

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465

1. Порядок оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджений зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 465
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 1048)

ПОРЯДОК
оплати послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Цей Порядок визначає механізм виплати винагороди, відшкодування витрат, пов’язаних з наданням безоплатної вторинної правової допомоги, адвокатам, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - адвокати).

2. Розмір винагороди адвокатів обчислюється відповідно до Методики обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 р. № 465.

3. За наявності підтвердних документів адвокатам відшкодовуються витрати, пов’язані з наданням правової допомоги, на:

1) проїзд транспортом загального користування (крім авіаційного, залізничного у м’яких вагонах поїздів, суден морського та річкового транспорту). Документами, що підтверджують використання транспорту загального користування, є відповідні проїзні квитки та/або квитанції (чеки) про сплату вартості проїзду;

2) придбання пально-мастильних матеріалів відповідно до нормативів, визначених для бюджетних установ, у разі використання власного транспортного засобу у нічний час або сільській місцевості або за відсутності сполучення транспортом загального користування з урахуванням відстані від місця проживання адвоката або його робочого місця до місця надання правової допомоги та в зворотному напрямку.

Документами, що підтверджують використання власного транспортного засобу, є копії реєстраційного документа на такий засіб чи документа, що підтверджує право користування даним транспортним засобом (якщо в реєстраційному документі зазначений інший власник), посвідчення водія, а також копія квитанції (чека) на придбання пально-мастильних матеріалів на загальну суму, не меншу ніж та, що підлягає відшкодуванню. Пально-мастильні матеріали повинні бути придбані до моменту видання відповідного доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги, але не раніше ніж за 30 днів або протягом дії відповідного доручення;

3) відрядження за межі регіону (добові, витрати, пов’язані з найманням житлового приміщення) з метою побачення з клієнтом, ознайомлення з матеріалами справи, опитування осіб, участі у судовому засіданні, а також у разі зміни підсудності кримінального провадження чи підслідності кримінального правопорушення, зміни місця тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого чи відбування покарання засудженої особи, якій адвокат надає правову допомогу, - відповідно до норм, установлених законодавством для працівників бюджетних установ. Документами, що підтверджують витрати на відрядження, є розрахункові документи відповідно до Закону України “Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг” та Податкового кодексу України.

4. Виплата адвокатам винагороди за надану ними правову допомогу і відшкодування витрат, пов’язаних з наданням такої допомоги, здійснюються один раз на місяць не пізніше останнього робочого дня цього місяця на підставі доручення для надання безоплатної вторинної правової допомоги та акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками (далі - акт), складеного за формою, затвердженою Мін’юстом.

Адвокат подає складений ним акт до відповідного центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у строки, визначені у контракті (договорі).

Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в акті, несе адвокат згідно із законом.”.

2. Методику обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, затверджену зазначеною постановою, викласти в такій редакції:


“ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 вересня 2014 р. № 465
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 21 грудня 2016 р. № 1048)

МЕТОДИКА
обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу

1. Ця Методика визначає механізм обчислення розміру винагороди адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу (далі - правова допомога), на постійній основі за контрактом або на тимчасовій основі на підставі договору з центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги (далі - центр) суб’єктам права на таку допомогу, визначеним статтею 14 Закону України “Про безоплатну правову допомогу”.

2. Розмір оплати за годину роботи адвоката за надання правової допомоги (Огод) становить 2,5 відсотка, а з 1 січня 2018 р. - 5 відсотків розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на момент подання адвокатом акта надання безоплатної вторинної правової допомоги з відповідними додатками (далі - акт) до відповідного центру.

3. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги:

особі, до якої застосовано адміністративне затримання та/або адміністративний арешт;

особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою;

у разі залучення до окремої процесуальної дії;

у процедурах, пов’язаних з видачею особи (екстрадицією) (Рзатр./ОПД/екс), обчислюється за такою формулою:

Рзатр./ОПД/екс = (2 х Квиїздів + 2 х Кос. кат х Кдій х Коск х Кприп) х
х Огод х Кос. час х К звіт,

де 2 - розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд для конфіденційного побачення з особою, якій надається правова допомога, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів, а також у зворотному напрямку;

Квиїздів - кількість виїздів адвоката для побачення з особою, якій надається правова допомога, участі у процесуальних діях та/або збирання доказів;

2 - мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги особі;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики;

Кдій - коефіцієнт кількості дій адвоката з надання правової допомоги, значення якого наведено в підпункті 3.2 пункту 3 цієї Методики;

Коск - коефіцієнт оскарження рішення щодо обрання запобіжного заходу особі, якій надається правова допомога, або рішення про екстрадицію, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.3 пункту 3 цієї Методики;

Кприп - коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.4 пункту 3 цієї Методики;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги, що наведений у пункті 2 цієї Методики;

Кос. час - коефіцієнт особливого часу надання правової допомоги, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.5 пункту 3 цієї Методики;

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені в підпункті 3.6 пункту 3  цієї Методики.

У разі надання правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою та/або стосовно якої обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, зазначена формула застосовується для обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги до завершення розгляду скарги на ухвалу слідчого судді, суду, постановлену за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

У разі коли за рішенням суду апеляційної інстанції особу залишено під вартою або рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не оскаржувалося, для обчислення розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги для всіх наступних дій з надання правової допомоги застосовується формула, зазначена у пункті 5 цієї Методики.

Видане центром доручення для надання правової допомоги особі, яка відповідно до положень кримінального процесуального законодавства вважається затриманою, особі, якій обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, діє протягом строку тримання такої особи під вартою. У разі коли судом апеляційної інстанції щодо такої особи ухвалено обвинувальний вирок, видане центром доручення діє до завершення кримінального провадження в суді касаційної інстанції.

У разі подання стороною обвинувачення скарги на ухвалу слідчого судді, суду, постановлену за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, таке доручення діє до завершення розгляду зазначеної скарги. У разі зміни (скасування) запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею, судом зазначене доручення діє до завершення відповідної стадії кримінального провадження.

3.1. Коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога (Кос. кат), застосовується у разі надання правової допомоги особам:

у віці до 18 років;

які через свої фізичні або психічні вади (німі, глухі, сліпі тощо) не можуть самі реалізувати своє право на захист;

які не володіють мовою, якою ведеться провадження;

у яких виявлено інфекційну хворобу, що підтверджується відповідною медичною довідкою;

засудженим до покарання у вигляді позбавлення волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або обмеження волі.

У разі надання правової допомоги особі, яка належить до однієї із зазначених категорій, значення коефіцієнта становить 1,2, двох і більше категорій одночасно - 1,3, в інших випадках - 1.

3.2. Значення коефіцієнта кількості дій адвоката з надання правової допомоги (Кдій) наведені у таблиці 1.

Таблиця 1

Значення коефіцієнта кількості дій адвоката (Кдій)

Кількість дій

0*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значення коефіцієнта

0,25

1

2

2,53

2,93

3,25

3,42

3,56

3,69

3,8

3,9

Кількість дій

11

12

13

14

15 і більше

Значення коефіцієнта

3,99

4,07

4,15

4,22

4,29

__________

* Відсутністю дій вважаються випадки, коли:

затриману особу звільнено до моменту прибуття адвоката;

окрема процесуальна дія, для участі у якій прибув адвокат, не відбулася з причин, не залежних від адвоката.

У таких випадках коефіцієнти Квиїздів, Кос. кат, Коск, Кприп застосовуються із значенням 1, а коефіцієнт Кос. час - із значенням 1,5 (у разі виїзду в нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні) або 1 (в інших випадках).

Під час визначення значення коефіцієнта Кдій враховується кількість:

конфіденційних побачень з особою, якій надавалася правова допомога;

процесуальних дій, у яких адвокат брав участь;

складених та поданих процесуальних документів.

3.3. Коефіцієнт оскарження рішення щодо обрання запобіжного заходу особі, якій надається правова допомога, або рішення про екстрадицію (Коск) застосовується:

у разі оскарження адвокатом рішення щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - згідно із значеннями, наведеними в таблиці 2;

Таблиця 2

Значення коефіцієнта Коск у разі оскарження адвокатом рішення щодо обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою*

Процесуальна дія

Результат

Значення коефіцієнта


Клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу не подавалося або стосувалося більш м’якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою

1

Розгляд клопотання слідчого, прокурора про обрання затриманій особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

1

обрано більш м’який запобіжний захід або постановлено ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу

5

Розгляд апеляційної скарги адвоката на судове рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишено без змін

2

запобіжний захід у вигляді тримання під вартою змінено на більш м’який

3,5

Розгляд апеляційної скарги сторони обвинувачення на судове рішення про обрання запобіжного заходу більш м’якого, ніж тримання під вартою, або ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу

запобіжний захід чи ухвалу про відмову в застосуванні запобіжного заходу залишено без змін

5

обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою

1

__________

* Застосовується одне значення коефіцієнта за результатом останньої процесуальної дії.

у разі апеляційного оскарження тимчасового арешту - із значенням 1,5;

у разі апеляційного оскарження рішення про екстрадицію - із значенням 2;

в усіх інших випадках - із значенням 1.

3.4. Коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги (Кприп) застосовується у разі:

коли під час першого конфіденційного побачення з адвокатом особа, якій надається правова допомога, заявила про відмову від його послуг у письмовій формі або ж адвокат внаслідок конфлікту інтересів чи з інших причин прийняв рішення про відмову від надання правової допомоги особі, - із значенням 0,5. У такому разі коефіцієнти Квиїздів, Кос. кат, Кдій, Коск застосовуються із значенням 1;

коли адвокат припинив надання правової допомоги до завершення строку дії доручення в інший час після конфіденційного побачення з будь-яких інших підстав, визначених законом, - із значенням 0,5.

В усіх інших випадках коефіцієнт застосовується із значенням 1.

3.5. Коефіцієнт особливого часу надання правової допомоги (Кос. час) застосовується у разі, коли дії адвоката з надання правової допомоги повністю або частково припадали на нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні, із значеннями, наведеними у таблиці 3.

Таблиця 3

Значення коефіцієнта особливого часу надання правової допомоги (Кос. час)

Частка дій адвоката у нічний час, вихідні, святкові та неробочі дні* від загальної кількості таких дій

Значення коефіцієнта

до 10 відсотків

1

від 10 до 20 відсотків

1,2

від 20 до 30 відсотків

1,3

від 30 до 50 відсотків

1,4

понад 50 відсотків

1,5

__________

* У разі коли дія, участь у якій взяв адвокат, частково припала на вихідний, святковий чи неробочий день або нічний час, така дія враховується як дія адвоката з надання правової допомоги у нічний час, вихідний, святковий чи неробочий день.

Часом складення процесуального документа вважається час його реєстрації органом (службовою особою), якому він адресований.

3.6. Коефіцієнт подання адвокатом акта (Кзвіт) застосовується згідно з умовами контракту (договору) між центром та адвокатом, який надає правову допомогу, із значеннями, наведеними в таблиці 4.

Таблиця 4

Значення коефіцієнта подання адвокатом акта (Кзвіт)

Строк подання акта (календарних днів)

Значення коефіцієнта

до 45

1

від 46 до 60

0,75

від 61 до 90

0,5

від 91 до 120

0,25

понад 120

0

Строк подання акта визначається починаючи з дня, що настає за днем завершення надання правової допомоги за дорученням центру, а у разі, коли оплата за надання правової допомоги здійснюється за кожною завершеною стадією провадження (процесу), - з дня, що настає за днем завершення відповідної стадії провадження (процесу).

4. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги у кримінальних провадженнях щодо продовження, зміни або припинення застосування примусових заходів медичного характеру (Рмед) на кожній стадії провадження обчислюється за такою формулою:

Рмед = (2 х Кзас + 4 х Кмед х Кос. кат - Кприп) х Огод х Крез х Кзвіт,

де 2 - розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на проїзд до місця проведення судового засідання та у зворотному напрямку;

Кзас - кількість днів, коли адвокат брав участь у судових засіданнях;

4 - мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги у провадженні;

Кмед - коефіцієнт, значення якого без доведення необхідності припинення застосування примусових заходів медичного характеру або їх зміни за допомогою доказів (висновку фахівця в галузі судової психіатрії тощо) становить 1, з доведенням - 3;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики;

Кприп - коефіцієнт припинення участі адвоката до завершення строку дії доручення для надання правової допомоги, що застосовується у випадках та із значеннями, наведеними в підпункті 3.4 пункту 3 цієї Методики;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги, що наведений у пункті 2 цієї Методики;

Крез - заохочувальний коефіцієнт, значення якого у разі зміни примусового заходу медичного характеру з більш суворого на менш суворий становить 1,5, скасування призначеного примусового заходу медичного характеру - 1,75, в інших випадках - 1;

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені у таблиці 4 в підпункті 3.6 пункту 3 цієї Методики.

5. Розмір винагороди адвоката за надання правової допомоги на окремій стадії кримінального провадження (Рк) обчислюється за такою формулою:

де 20 - мінімальний розрахунковий час (у годинах), що витрачається адвокатом на надання правової допомоги в одному кримінальному провадженні;

Огод - розмір оплати за годину роботи адвоката з надання правової допомоги, що наведений у пункті 2 цієї Методики;

Ксп - коефіцієнт стадії кримінального провадження, що розраховується відповідно до підпункту 5.1 пункту 5 цієї Методики;

Кскл - коефіцієнт складності кримінального провадження, що розраховується відповідно до підпункту 5.2 пункту 5 цієї Методики;

Кос - коефіцієнт особливої складності кримінального провадження, що розраховується відповідно до підпункту 5.3 пункту 5 цієї Методики;

- сумарний заохочувальний коефіцієнт, що розраховується відповідно до підпункту 5.4 пункту 5 цієї Методики;

Кзвіт - коефіцієнт подання адвокатом акта, значення якого наведені у таблиці 4 підпункту 3.6 пункту 3 цієї Методики.

5.1. Коефіцієнт стадії кримінального провадження (Ксп), протягом якої адвокат здійснював захист особи, застосовується з метою врахування таких особливостей:

повнота участі адвоката у процесуальних діях;

наявність або відсутність факту припинення надання адвокатом правової допомоги з будь-яких підстав, визначених законом, до завершення поточної стадії кримінального провадження;

повнота розгляду доказів у суді першої інстанції;

тривалість стадії кримінального провадження;

наявність або відсутність факту участі адвоката у попередніх стадіях кримінального провадження.

Коефіцієнт Ксп розраховується:

для стадії досудового розслідування - за такою формулою:

де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики;

- сумарний коефіцієнт особливої тривалості стадії кримінального провадження, що застосовується наростаючим підсумком у разі кожного продовження строку досудового розслідування відповідно до частини другої статті 294 Кримінального процесуального кодексу України, та становить:

- до трьох місяців - 0,125;

- до шести місяців, але понад три місяці - 0,175;

- до 12 місяців, але понад шість місяців - 0,25;

- в інших випадках - 0;

для стадії розгляду у суді першої інстанції - за такою формулою:

Ксп = (Ксп баз х Кос. пров) + Кзмін + Кпов + Ксуд,

де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики;

Кос. пров - коефіцієнт повноти розгляду доказів судом, що застосовується із значенням 0,5 у разі, коли за всіма епізодами кримінального провадження суд відповідно до статті 349 Кримінального процесуального кодексу України розглядає лише частину доказів; в інших випадках - із значенням 1;

Кзмін - коефіцієнт зміни складу суду, значення якого становить:

- у разі, коли суд працював одним складом, - 0;

- у разі, коли склад суду змінювався, - 0,33, помножене на кількість змін складу суду;

Кпов - коефіцієнт, що застосовується у разі, коли на підготовчому судовому засіданні прийнято рішення про повернення обвинувального акта на доопрацювання, і значення якого становить 0,2, помножене на кількість повернень обвинувального акта на доопрацювання, або якщо таке повернення сталося внаслідок апеляційного оскарження обвинувального акта адвокатом;

Ксуд - коефіцієнт кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у судовому засіданні, що застосовується у разі, коли на даній стадії провадження було понад п’ять таких днів, і розраховується за такою формулою:

Ксуд = 0,017 х n,

де n - кількість днів, протягом яких адвокат брав участь у судових засіданнях;

для стадії розгляду у суді апеляційної інстанції - за такою формулою:

Ксп = Ксп баз + Кзмін + Ксуд,

де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики;

Кзмін - коефіцієнт зміни складу суду;

Ксуд - коефіцієнт кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у судовому засіданні;

для стадії розгляду в суді касаційної інстанції / Верховним Судом України - за такою формулою:

Ксп = Ксп баз + Ксуд,

де Ксп баз - відповідне базове значення коефіцієнта стадії кримінального провадження, наведене у таблиці 5 цієї Методики;

Ксуд - коефіцієнт кількості днів, протягом яких адвокат брав участь у судовому засіданні.

Таблиця 5

Базові значення коефіцієнта стадії кримінального провадження (Ксп баз)*

Значення коефіцієнта у разі:

Стадія кримінального провадження

досудове розслідування
(у разі, коли правова допомога під час затримання не надавалася/
надавалася)

суд першої інстанції
(у разі участі адвоката на стадії досудового розслідування/
без такої участі)

апеляційна інстанція
(у разі участі адвоката у попередній стадії провадження)

апеляційна інстанція
(без участі адвоката у попередній стадії провадження)

касаційна інстанція/
розгляд Верховним Судом України
(у разі участі адвоката у попередній стадії провадження)

касаційна інстанція/
розгляд Верховним Судом України
(без участі адвоката у попередній стадії провадження)

участі адвоката протягом усієї стадії провадження

0,33/0,25

0,67/0,8

0,34/0,24**

0,4/0,28**

0,4/0,28**

0,5/0,35**

припинення участі адвоката до завершення стадії провадження

0,165/0,125

0,335/0,4

0,17/0,12**

0,2/0,14**

0,2/0,14**

0,25/0,175**

__________

* У разі коли внаслідок відмови підозрюваного, обвинуваченого від призначеного адвоката під час першого конфіденційного побачення правова допомога не надавалася, відповідний коефіцієнт Ксп приймається рівним 0,2 та не розраховується. При цьому коефіцієнти Кскл, Кос, приймаються рівними 1.

** У разі коли адвокат не брав участі у судовому провадженні судом відповідної інстанції.

5.2. Коефіцієнт складності кримінального провадження (Кскл) застосовується з метою врахування таких факторів:

ступінь тяжкості злочину, за вчинення якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності;

кількість епізодів злочинної діяльності особи;

кількість підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні;

обрання особі запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою;

належність особи, захист якої здійснює адвокат, до особливої категорії, та розраховується за такою формулою:

де - сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину, що розраховується відповідно до підпункту 5.2.1 пункту 5 цієї Методики;

Кспів - коефіцієнт складності кримінального провадження за кількістю підозрюваних, обвинувачених у кримінальному провадженні, значення якого наведено в підпункті 5.2.2 пункту 5 цієї Методики;

Кзз - коефіцієнт складності кримінального провадження за видом запобіжного заходу, значення якого наведено в підпункті 5.2.3 пункту 5 цієї Методики;

Кос. кат - коефіцієнт особливої категорії особи, якій надається правова допомога, значення якого наведено в підпункті 3.1 пункту 3 цієї Методики.

5.2.1. Сумарний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину (Ке ст. тяж) враховує ступінь тяжкості злочину, за скоєння якого особа може бути притягнута або притягнута до кримінальної відповідальності, за кожним епізодом злочинної діяльності і розраховується за такою формулою:

Ке ст. тяж = Кст. тяж. осн + Кст. тяж. дод,

де Кст. тяж. осн - основний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину;

Кст. тяж. дод - додатковий коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину.

Основний коефіцієнт складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. осн) застосовується для епізоду (групи епізодів) злочинної діяльності з найвищим ступенем тяжкості із відповідним значенням, наведеним у таблиці 6 цієї Методики.

При цьому злочини, у вчиненні яких підозрюється, обвинувачується особа, враховуються як епізоди злочинної діяльності у разі, коли:

особа підозрюється, обвинувачується у скоєнні двох чи більше злочинів, кожен з яких передбачений різними статтями (частинами статті) Особливої частини Кримінального кодексу України;

особа підозрюється, обвинувачується у скоєнні двох чи більше злочинів, передбачених тією самою статтею (частиною статті) Особливої частини Кримінального кодексу України, що характеризуються повторністю;

диспозиція відповідної статті Кримінального кодексу України не передбачає повторності, однак обвинувачення встановлює кілька злочинів, що характеризуються повторністю.

Якщо в матеріалах кримінального провадження (повідомлення про підозру, обвинувальний акт, вирок, ухвала тощо) злочин трактується як продовжуваний, під час здійснення розрахунку розміру винагороди адвоката за надання правової допомоги він приймається як злочин з одним епізодом.

У разі коли кваліфікація дій особи, захист якої здійснює адвокат, в епізоді злочинної діяльності, в якому вона брала участь у співучасті з іншими підозрюваними, обвинуваченими у кримінальному провадженні, відрізняється від кваліфікації дій інших співучасників, застосовується значення основного коефіцієнта складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину, що відповідає кваліфікації дій будь-якого із співучасників такого епізоду з найвищим ступенем тяжкості.

Таблиця 6

Значення основного коефіцієнта складності кримінального провадження за ступенем тяжкості злочину (Кст. тяж. осн)

Ступінь тяжкості злочину (епізоду злочинної діяльності)

невеликої тяжкості

середньої тяжкості

тяжкий

особливо тяжкий

посягання на життя*

Значення коефіцієнта

1

1,5

2

3 (3,6**)

5вгору