Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року"
Указ Президента України; Положення, Опис, Склад колегіального органу від 16.12.20091058/2009
Документ 1058/2009, чинний, поточна редакція — Редакція від 26.09.2014, підстава - 742/2014

Указ
Президента України

Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року"

{Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
№ 959/2011 від 30.09.2011
№ 742/2014 від 24.09.2014}

1. Затвердити Положення про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" та Опис Диплома лауреата щорічної премії Президента України "Українська книжка року", що додаються.

2. Утворити Комітет зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року".

Установити, що:

Комітет утворюється у складі голови, заступника голови та інших членів Комітету, які здійснюють свою діяльність на громадських засадах;

персональний склад Комітету затверджується Президентом України;

основною формою роботи Комітету є засідання, які скликає та проводить голова Комітету, а в разі його відсутності - заступник голови Комітету;

засідання Комітету є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини від складу Комітету.

Затвердити персональний склад Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року" (додається).

3. Підтримати пропозицію Кабінету Міністрів України щодо покладення організаційного забезпечення роботи Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року" на Державний комітет телебачення і радіомовлення України.

{Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 959/2011 від 30.09.2011}

Президент України

В.ЮЩЕНКО

м. Київ
16 грудня 2009 року
№ 1058/2009
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 грудня 2009 року № 1058/2009

ПОЛОЖЕННЯ
про щорічну премію Президента України "Українська книжка року"

1. Щорічна премія Президента України "Українська книжка року" (далі - премія) присуджується до Дня працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження з метою відзначення авторів, видавництв та видавничих організацій, які зробили значний внесок у популяризацію української книжки та розвиток вітчизняної видавничої справи.

Щорічно присуджується три премії в таких номінаціях:

за видатні досягнення у галузі художньої літератури - книжковому виданню творів класичної або сучасної української прози, поезії, українських перекладів художньої літератури;

за вагомий внесок у розвиток українознавства - книжковому виданню творів, які формують знання про Україну, її народ, історію, культуру, науку, довідковому, енциклопедичному, краєзнавчому або картографічному виданню, виданню іншого твору україністики;

за сприяння у вихованні підростаючого покоління - книжковому виданню творів дитячої літератури, посібнику або підручнику для дошкільників, учнів чи студентів.

Присудження премії провадиться указом Президента України.

{Абзац шостий пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 959/2011 від 30.09.2011}

2. На здобуття премії висуваються книжкові видання (далі - видання) українською мовою, видані в Україні протягом останніх трьох років, але не пізніш як за півроку до їх висунення на здобуття премії.

Видання, висунуті на здобуття премії, мають бути довершені за змістом та видані на високому естетичному, художньому, поліграфічному рівні.

3. Видання висувається на здобуття премії лише в одній номінації.

У кожній номінації присуджується одна премія.

4. Висунення видань на здобуття премії здійснюється авторами (співавторами) виданих творів, видавництвами, видавничими організаціями, громадськими організаціями, творчими спілками, літературно-мистецькими об'єднаннями, навчальними закладами, бібліотечними та науковими установами.

Висунення видань на здобуття премії здійснюється з дотриманням законодавства про інтелектуальну власність.

5. Повторно на здобуття премії можуть висуватися нові оригінальні видання лауреатів премії, але не раніше, ніж через п'ять років.

6. Для участі в конкурсі на здобуття премії подається до 15 листопада заявка до Державного комітету телебачення і радіомовлення України разом із виданням, що висувається на здобуття премії.

Заявка на участь у конкурсі повинна містити інформацію про видання, що висувається на здобуття премії, автора (співавторів) виданого твору, видавництво або видавничу організацію, рік видання, тираж, обґрунтування висунення видання на здобуття премії.

{Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 959/2011 від 30.09.2011}

7. Розгляд та допуск видань до участі в конкурсі на здобуття премії, конкурсний відбір видань на здобуття премії та визначення видань, яким пропонується її присудити, здійснюється Комітетом зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року" (далі - Комітет).

Рішення Комітету щодо видань, яким пропонується присудити премію, приймається таємним голосуванням, простою більшістю голосів присутніх на засіданні членів Комітету та оформляється протоколом, який підписується головою Комітету, а в разі його відсутності - заступником голови Комітету.

Член Комітету, який є автором (співавтором) виданого твору, замовником, видавцем, виготовлювачем, розповсюджувачем, власником (співвласником, власником корпоративних прав) замовника, видавця, видавництва, видавничої організації, виготовлювача, розповсюджувача видання, яке висунуто на здобуття премії, не бере участі в роботі Комітету під час обговорення творів, яким пропонується присудити премію.

8. Перелік видань, допущених Комітетом до участі в конкурсі на здобуття премії, із зазначенням авторів творів, видавництв або видавничих організацій публікується в одному з державних друкованих засобів масової інформації та на офіційному веб-сайті Державного комітету телебачення і радіомовлення України.

{Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 959/2011 від 30.09.2011}

9. Рішення Комітету щодо видань, яким пропонується присудити премію, разом з обґрунтуваннями подається Комітетом до 15 лютого до Державного комітету телебачення і радіомовлення України, який у встановленому порядку вносить до 15 березня відповідний проект указу Президента України разом із цим рішенням.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 959/2011 від 30.09.2011}

10. Указ Президента України про присудження премії є підставою для вручення лауреатові премії Диплома та здійснення виплати грошової частини премії.

{Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 959/2011 від 30.09.2011}

11. Авторові (співавторам) виданого твору та видавництву або видавничій організації, що здійснили випуск видання, удостоєного премії, присвоюється звання лауреата премії. Вручення Диплома лауреата премії здійснюється в урочистій обстановці, як правило, Президентом України.

Диплом лауреата премії видається кожному зі співавторів твору.

12. Лауреатам премії виплачується грошова частина премії, розмір якої становить 100 тисяч гривень. При цьому 50 відсотків грошової частини премії виплачується авторові твору (співавторам у рівних частках, якщо інше не передбачено в угоді між ними), 50 відсотків - видавництву або видавничій організації.

Виплата премії здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України на відповідний рік органом, що визначений головним розпорядником коштів Державного бюджету України за відповідними видатками.

13. Диплом лауреата премії, який помер, залишається в його сім'ї або їй передається. Невиплачена грошова частина премії переходить спадкоємцям автора твору.

У разі припинення юридичної особи (видавництва, видавничої організації) та наявності правонаступника невиплачена грошова частина премії переходить правонаступнику в порядку, визначеному законодавством.

Глава Секретаріату
Президента України


В.УЛЬЯНЧЕНКОЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 16 грудня 2009 року № 1058/2009

ОПИС
Диплома лауреата щорічної премії Президента України "Українська книжка року"

Диплом лауреата щорічної премії Президента України "Українська книжка року" (далі - Диплом) складається з обкладинки і вкладки.

Обкладинка Диплома має форму прямокутника розміром 430 х 302 мм, складеного в один згин по лінії короткої сторони. Обкладинка виготовляється з твердого палітурного картону, зовні обтягнутого палітурним матеріалом білого кольору з тисненим золотистою фарбою написом "Диплом лауреата щорічної премії Президента України "Українська книжка року". Всередині обкладинки, у місці її згину - муарова стрічка з двох рівновеликих смуг синього і жовтого кольорів, за допомогою якої закріплюється вкладка.

Вкладка виготовляється з високоякісного крейдованого паперу і має форму прямокутника розміром 420 х 297 мм, складеного в один згин по лінії короткої сторони.

На лицьовій сторінці вкладки вгорі міститься зображення малого Державного Герба України, виконане фарбою золотистого кольору. У центрі сторінки - тиснений металізованою фольгою блакитного кольору напис: "Диплом лауреата щорічної премії Президента України "Українська книжка року".

На другій сторінці вкладки у центрі на тлі зображення Державного Прапора України розміщено зображення фасаду Резиденції Президента України у столиці України - місті Києві.

На третій сторінці вкладки - тиснений фарбою синього кольору напис: "Лауреат щорічної премії Президента України "Українська книжка року", прізвище, ім'я та по батькові лауреата премії чи найменування видавництва, видавничої організації - лауреата премії та номінація, в якій присуджено премію.

Нижче зазначаються дата і номер указу Президента України про присудження премії.

{Абзац сьомий із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 959/2011 від 30.09.2011}

Диплом підписується Президентом України.

У лівому нижньому куті друкарським способом відтворюється номер Диплома.

Глава Секретаріату
Президента України


В.УЛЬЯНЧЕНКОДОДАТОК
до Указу Президента України
від 16 грудня 2009 року № 1058/2009

СКЛАД
Комітету зі щорічної премії Президента України "Українська книжка року"


ДРАЧ
Іван Федорович

-

письменник, голова Товариства зв'язків з українцями за межами України «Україна - Світ», голова Комітету (за згодою)


АФОНІН
Олександр Васильович

-

президент Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, заступник голови Комітету (за згодою)


ДМИТРЕНКО
Микола Костянтинович

-

завідувач відділу фольклористики Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені М.Т. Рильського НАН України, доктор філологічних наук, професор (за згодою)


ДОНЧИК
Віталій Григорович

-

головний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


КРАЛЮК
Петро Михайлович

-

перший проректор з навчально-наукової роботи Національного університету «Острозька академія», доктор філософських наук (за згодою)


МОВЧАН
Павло Михайлович

-

голова Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка (за згодою)


ПІСКУН
Валентина Миколаївна

-

завідувач відділом Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України (за згодою)


ПОПОВИЧ
Мирослав Володимирович

-

директор Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, академік Національної академії наук України (за згодою)


СЕНЧЕНКО
Микола Іванович

-

директор Державної наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» (за згодою)


ШЕВЧЕНКО
Ірина Олександрівна

-

президент Української бібліотечної асоціації (за згодою).

{Склад в редакції Указів Президента № 959/2011 від 30.09.2011, № 742/2014 від 24.09.2014}

Глава Секретаріату
Президента України


В.УЛЬЯНЧЕНКОвгору