Документ 1059-98-п, поточна редакція — Прийняття від 13.07.1998

                                                          
П О С Т А Н О В А
від 13 липня 1998 р. N 1059
Київ
Про схвалення Заяви Кабінету Міністрів України
щодо виконання Меморандуму про взаєморозуміння
між Урядом України та урядами країн "великої сімки" і
Комісією Європейського Співтовариства
щодо закриття Чорнобильської АЕС

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити Заяву Кабінету Міністрів України щодо виконання
Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України та урядами
країн "великої сімки" і Комісією Європейського Співтовариства щодо
закриття Чорнобильської АЕС (додається).
Міністерству закордонних справ довести викладену в Заяві
позицію до міжнародних організацій і світової громадськості.
2. Центральним органам виконавчої влади дотримуватися у своїй
діяльності позиції Кабінету Міністрів України, викладеної у
зазначеній Заяві.
Текст Заяви Кабінету Міністрів України опублікувати у засобах
масової інформації.

Перший
віце-прем'єр-міністр України А.ГОЛУБЧЕНКО
Інд. 37

ЗАЯВА
Кабінету Міністрів України
щодо виконання Меморандуму про взаєморозуміння
між Урядом України та урядами країн "Великої сімки"
і Комісією Європейського Співтовариства щодо закриття
Чорнобильської АЕС
Минуло понад два роки з дня підписання Меморандуму про
взаєморозуміння, яким сторони взяли на себе зобов'язання
здійснювати усі необхідні заходи для безпечного зупинення
Чорнобильської АЕС до 2000 року. Сьогодні можна з упевненістю
констатувати, що після тривалого переговорного процесу сторони
наблизилися до практичної реалізації домовленостей.
Прийняття Урядом України рішення про дострокове закриття
Чорнобильської АЕС стало можливим тільки після надання гарантій
фінансової допомоги з боку країн "великої сімки" та Європейського
Співтовариства, без якої Україна неспроможна забезпечити введення
потужностей, що компенсують закриття електростанції, зняття її
енергоблоків з експлуатації, підвищення безпеки об'єкта "Укриття",
пом'якшення соціальних проблем, що постають перед персоналом та
жителями м. Славутича.
Кабінет Міністрів України високо цінує зусилля країн Заходу,
спрямовані на виконання зобов'язань, передбачених Меморандумом.
Так, створення фонду фінансування об'єкта "Укриття" є вагомою і
конкретною допомогою, завдяки якій уже найближчим часом
розпочнуться роботи на зруйнованому енергоблоці.
Останнім часом в Україні здійснено низку послідовних
організаційних заходів щодо зміцнення енергетичного сектору і
створення фінансово життєздатного та конкурентного ринку
електроенергії, підвищення прибутковості енергетичної галузі та
зменшення її загальних витрат, забезпечення повної відповідності
між оптовими та роздрібними цінами на електроенергію.
Однак позитивний ефект від впровадження заходів фінансового
оздоровлення галузі безпосередньо залежить і від адекватної
підтримки з боку міжнародних фінансових організацій. На сьогодні
основного результату, тобто залучення широкомасштабних інвестицій
для реформування енергетичного сектору України, ще не досягнуто.
Зволікання з впровадженням інвестиційних проектів, призупинення
надання позик призводять до поглиблення енергетичної кризи в
Україні.
Особливе занепокоєння викликає ситуація із завершенням
будівництва енергоблоків Рівненської та Хмельницької АЕС.
Довготривалі дослідження, пов'язані із визначенням ефективності
програми закриття ЧАЕС, підтвердили доцільність завершення
будівництва енергоблоків, але затримали прийняття Європейським
Банком Реконструкції та Розвитку рішення стосовно фінансування
цього проекту. Складна стандартна процедура ЄБРР з виділенням
коштів для фінансування інвестиційних проектів практично
унеможливлює введення нових енергоблоків до 2000 року. Це ставить
під загрозу дотримання умов Меморандуму, у тому числі термінів
виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС.
Таким чином Україна не з власної волі потрапляє у вкрай важке
становище. З одного боку, зрозуміло, що без введення інших
потужностей ми не зможемо зупинити ЧАЕС у 2000 році, щоб не
виникла загроза стабільності економіки і неминучих
соціально-економічних втрат. З іншого боку, основний тягар,
пов'язаний із закриттям ЧАЕС, і досі лежить на Україні.
Необхідно також зазначити, що основною причиною затримок з
реалізацією положень Меморандуму була і залишається відсутність
чітких гарантованих термінів надання конкретної фінансової
підтримки з боку країн "великої сімки" та Європейського
Співтовариства. Ми схвалюємо прийняте ЄБРР проміжне позитивне
рішення щодо фінансування проекту добудови потужностей, які
компенсують виробництво електроенергії, але втрачений час і
зволікання з наданням конкретних фінансових ресурсів ускладнили
ситуацію із закриттям Чорнобильської АЕС до 2000 року, що змушує
Уряд України пов'язувати дату її закриття з введенням в
експлуатацію енергоблоків Хмельницької та Рівненської АЕС. Саме
таке виважене рішення сприятиме прискоренню реалізації проекту
добудови компенсуючих потужностей та посиленню відповідальності
сторін Меморандуму за виконання своїх зобов'язань.
З огляду на ситуацію, що склалася, ми змушені також
констатувати, що добудова потрібних енергоблоків можлива лише за
умови вжиття країнами "великої сімки" та Європейським
Співтовариством відповідних надзвичайних заходів, спрямованих на
виділення необхідних для цього фінансових ресурсів. Інакше дату
закриття Чорнобильської АЕС доведеться неминуче переносити.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИвгору