Про доповнення постанови Кабінету Міністрів України від 22 січня 2005 р. N 84
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.20091062
Документ 1062-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.09.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 19.10.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1062
Київ
Про доповнення постанови
Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 84

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Доповнити постанову Кабінету Міністрів України
від 22 січня 2005 р. N 84 ( 84-2005-п ) "Про затвердження Порядку
виплати доплати за вислугу років працівникам державних і
комунальних бібліотек" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4,
ст. 217) пунктом 3 такого змісту:
"3. Установити, що працівникам державних і комунальних
бібліотек, зазначеним у переліку посад, який затверджений цією
постановою, виплачується:
допомога на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі
посадового окладу (ставка заробітної плати);
матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань
за рішенням керівника бібліотеки у розмірі до одного посадового
окладу (ставка заробітної плати) на рік.
Керівнику бібліотеки допомога для вирішення
соціально-побутових питань надається за погодженням із засновником
бібліотеки.".
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2010 року.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28вгору