Документ 1065/2011, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про ліквідацію Національної комісії
з питань регулювання зв'язку України

1. Ліквідувати Національну комісію з питань регулювання
зв'язку України.
2. Утворити комісію з ліквідації Національної комісії з
питань регулювання зв'язку України (далі - ліквідаційна комісія)
на чолі з ЯЦУКОМ Петром Петровичем.
3. Голові ліквідаційної комісії:
затвердити персональний склад ліквідаційної комісії;
забезпечити здійснення в установленому порядку заходів,
пов'язаних із ліквідацією Національної комісії з питань
регулювання зв'язку України, у тому числі попередження про
наступне звільнення Голови і членів Національної комісії,
працівників апарату та територіальних органів (підрозділів)
Національної комісії, забезпечення при їх звільненні безумовного
виконання вимог законодавства України про державну службу, про
працю;
поінформувати у шестимісячний строк про результати проведеної
роботи.
4. Кабінету Міністрів України:
внести у двомісячний строк пропозиції про визнання такими, що
втратили чинність, актів Президента України з питань діяльності
Національної комісії з питань регулювання зв'язку України;
привести у місячний строк свої рішення у відповідність із цим
Указом.
5. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 23 листопада 2011 року
N 1065/2011вгору