Документ 1076-2007-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 30.08.2007
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 07.09.2007. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2007 р. N 1076
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1992 р. N 47
і від 11 липня 2000 р. N 1081

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 31 січня
1992 р. N 47 ( 47-92-п ) "Про затвердження зразків національних та
міжнародного посвідчень водіїв і документів, необхідних для
реєстрації транспортних засобів" (ЗП України, 1992 р., N 3,
ст. 57; 1995 р., N 6, ст. 140; Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 1, ст. 10; 2004 р., N 49, ст. 3212) і від 11 липня 2000 р.
N 1081 ( 1081-2000-п ) "Про запровадження номерних знаків
транспортних засобів, що виготовляються за індивідуальними
замовленнями їх власників" (Офіційний вісник України, 2000 р.,
N 28, ст. 1163) зміни, що додаються.
2. Міністерству внутрішніх справ за погодженням з
Міністерством економіки та Міністерством фінансів визначити у
двомісячний строк:
вартість номерних знаків транспортних засобів, що
виготовляються за індивідуальними замовленнями їх власників,
порядок замовлення, виготовлення, видачі та обліку таких знаків;
вартість номерних знаків легкових автомобілів, виготовлених
відповідно до вимог державних стандартів, які мають комбінацію з
чотирьох однакових цифр і в межах від 0001 до 0009, що будуть
видаватися за бажанням власників легкових автомобілів.
3. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 серпня 2007 р. N 1076
ЗМІНИ
до постанов Кабінету Міністрів України
від 31 січня 1992 р. N 47 ( 47-92-п )
і від 11 липня 2000 р. N 1081
( 1081-2000-п )

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 січня
1992 р. N 47 ( 47-92-п ):
1) в абзаці першому пункту 1 слова "та серії" виключити, а
цифри "1-4" замінити цифрами "1-3";
2) у пункті 2 слова "яка використовується під час реєстрації,
перереєстрації, проведенні технічного огляду транспортних засобів
та допуску громадян до керування транспортними засобами" замінити
словами "яка реалізується Державною автомобільною інспекцією";
3) додаток 4 до постанови ( 47-92-п ) виключити.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 липня
2000 р. N 1081 ( 1081-2000-п ):
1) доповнити пункт 1 після слова "фізичних" словами "та
юридичних";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Установити, що номерний знак транспортного засобу, який
виготовляється за індивідуальним замовленням його власника:
дійсний лише на території України;
відповідає вимогам державних стандартів щодо визначення
габаритних розмірів, шрифту літер і цифр;
містить від трьох до восьми символів (від трьох до восьми
літер чи від трьох до семи літер і цифр) для автомобілів та від
трьох до шести символів (від двох до п'яти літер і цифр) для
мотоциклів;
видається лише на один транспортний засіб;
не може містити повне або скорочене найменування органу
державної влади, зображення Державного Герба або Державного
Прапора України, державних символів інших країн та міжнародних
організацій; напису ненормативного походження, дискримінаційного
напису за мовними, національними, релігійними, расовими та іншими
ознаками.";
3) додаток до постанови ( 1081-2000-п ) викласти в такій
редакції:
"ЗРАЗКИ
номерних знаків для автомобілів, що виготовляються
за індивідуальним замовленням їх власників
( 1076а-2007-п )

ЗРАЗКИ
номерних знаків для мотоциклів, що виготовляються
за індивідуальним замовленням їх власників
( 1076а-2007-п )
".вгору