Документ 109-2018-р, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.11.2018, підстава - 898-2018-р

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 14 лютого 2018 р. № 109-р
Київ

Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік

{Із змінами, внесеними згідно з Розпорядженням КМ
№ 898-р від 21.11.2018}

1. Затвердити план заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік (далі - план заходів), що додається.

2. Державному комітетові телебачення і радіомовлення:

забезпечити діяльність Міжвідомчої робочої групи з питань виконання плану заходів;

подавати Кабінетові Міністрів України щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацію про виконання плану заходів;

розробити та подати до 5 грудня Кабінетові Міністрів України проект плану заходів на 2019 рік.

3. Центральним і місцевим органам виконавчої влади за участю інших заінтересованих органів державної влади:

розробити, затвердити та подати у місячний строк Державному комітетові телебачення і радіомовлення власні нормативно-правові акти стосовно виконання плану заходів за формою згідно з додатком;

подавати щокварталу до 25 числа останнього місяця звітного періоду Державному комітетові телебачення і радіомовлення інформацію про виконання плану заходів;

подати до 1 листопада Державному комітетові телебачення і радіомовлення пропозиції до проекту плану заходів на 2019 рік.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 52




ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 109-р

ПЛАН ЗАХОДІВ
щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік

1. Проводити прес-конференції та регулярні брифінги з актуальних питань співробітництва України з НАТО та висвітлювати їх на офіційних веб-сайтах органів державної влади.


Центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО.


Протягом року.

2. Забезпечувати підготовку та сприяти висвітленню у засобах масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження інформації про невійськові ініціативи НАТО, зокрема, у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, реалізацію проектів у рамках Трастових фондів НАТО, реформування сектору безпеки та оборони України відповідно до стандартів та рекомендацій НАТО.


Центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО, обласні, Київська міська держадміністрації.


Протягом року.

3. Забезпечувати підготовку та розміщення на офіційних веб-сайтах органів державної влади, у соціальних мережах інформації про співробітництво України з НАТО та заходи, які здійснюються органами державної влади у сфері євроатлантичної інтеграції України, зокрема, у сфері екології, енергетичної, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки.


Центральні органи виконавчої влади та інші державні органи, обласні, Київська міська держадміністрації.


Протягом року.

4. Сприяти Представництву НАТО в Україні в організації ознайомчих візитів для представників регіональних та відомчих засобів масової інформації до колишніх держав - учасниць Варшавського договору, які є державами - членами НАТО, та забезпечувати висвітлення у засобах масової інформації змін, які відбулися в таких державах після їх вступу до Альянсу.


МЗС, Держкомтелерадіо, МІП, Міноборони, МВС, Головне управління Національної гвардії, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

5. Провести всеукраїнський конкурс на кращу публікацію в друкованих засобах масової інформації, теле- і радіопередачу про НАТО та державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції.


Держкомтелерадіо, МІП, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


IV квартал.

6. Провести такі інформаційно-роз’яснювальні кампанії:

1) Всеукраїнську інформаційну кампанію “НАТО - Україна. Безпека. Захист. Стабільність”, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.


Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


IV квартал;

2) кампанію з підвищення рівня поінформованості на тему “Співробітництво Україна - НАТО як каталізатор реформ”, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.


Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, МОН, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


IV квартал;

3) освітню кампанію на тему “Чому НАТО? Засади і принципи діяльності НАТО та його роль у підтримці міжнародної безпеки”, у рамках якої забезпечити виготовлення інформаційної, аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних та регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських місцях, закладах освіти.


Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, МОН, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


IV квартал.


{Пункт 6 в редакції Розпорядження КМ № 898-р від 21.11.2018}

7. Провести форум громадських об’єднань на підтримку євроатлантичної інтеграції.


Держкомтелерадіо, МІП, МЗС, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


II квартал.

8. Провести всеукраїнський молодіжний форум стосовно вступу України до НАТО та забезпечити його висвітлення у засобах масової інформації.


Мінмолодьспорту, МОН, Держкомтелерадіо, громадські об’єднання (за згодою).


III квартал.

9. Провести інформаційний день Програми НАТО “Наука заради миру і безпеки” та забезпечити висвітлення відповідної інформації у засобах масової інформації.


МОН, МЗС, Держкомтелерадіо, Національна академія наук (за згодою).


II квартал.

10. Забезпечити наповнення, оптимізацію та просування тематичного веб-порталу “Україна - НАТО”, у тому числі шляхом розміщення банера на офіційних веб-сайтах центральних органів виконавчої влади та інших державних органів, Українського національного інформаційного агентства “Укрінформ”.


МЗС, центральні органи виконавчої влади та державні органи, залучені до виконання річних національних програм під егідою Комісії Україна - НАТО.


Протягом року.

11. Забезпечити функціонування регіональних інформаційних центрів з питань євроатлантичної інтеграції України в обласних універсальних публічних бібліотеках та бібліотеках вищих навчальних закладів, проводити на їх базі публічні заходи з питань державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України.


Обласні, Київська міська держадміністрації, МЗС, Міноборони, Мінкультури, МОН, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

12. Провести у взаємодії з громадськими організаціями та науковими установами загальнонаціональні, регіональні фокусні соціологічні дослідження з питань:

1) поінформованості громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України.


Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, Національна академія наук (за згодою), громадські організації (за згодою).


II квартал;

2) ставлення громадськості до вступу України в НАТО.


Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, Національна академія наук (за згодою), громадські організації (за згодою).


IV квартал.

13. Забезпечувати проведення днів євроатлантичного партнерства та тижнів НАТО у військових частинах і вищих навчальних закладах Міноборони, МВС, Національної гвардії, Держприкордонслужби та ДСНС.


Міноборони, МВС, Головне управління Національної гвардії, Адміністрація Держприкордонслужби, ДСНС, МЗС, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

14. Проводити тематичні уроки, виховні години, бесіди, диспути, конкурси творчих робіт, інформаційні марафони для учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів, навчальні семінари, конференції, засідання за круглим столом, тематичні лекції для студентів вищих навчальних закладів з питань євроатлантичної інтеграції України.


МОН, інші центральні органи виконавчої влади, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

15. Рекомендувати вищим навчальним закладам розробити та ввести до вибіркових навчальних дисциплін курси з питань міжнародної безпеки, державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції України та сприяти виданню і розповсюдженню навчальної та науково-популярної літератури про євроатлантичну систему безпеки та євроатлантичну інтеграцію України.


МОН, МЗС, інші центральні органи виконавчої влади, СБУ (за згодою).


Протягом року.

16. Провести спеціалізовані короткострокові навчальні семінари з підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, відповідальних за зв’язки з громадськістю та взаємодію із засобами масової інформації, на тему: “Інформування громадськості про державну політику у сфері євроатлантичної інтеграції України”.


НАДС, громадські об’єднання (за згодою).


II-III квартали.

17. Проводити міжнародні та всеукраїнські заходи, спрямовані на підвищення рівня готовності молоді до виконання обов’язку із захисту незалежності та територіальної цілісності України, зокрема, шляхом популяризації ідеї поглиблення співробітництва України з НАТО.


Мінмолодьспорт, громадські об’єднання (за згодою).


Протягом року.

18. Проводити моніторинг:

1) виконання центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими заінтересованими органами державної влади цього плану заходів.


Держкомтелерадіо.


Щокварталу;

2) висвітлення засобами масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери поширення інформації з питань співробітництва України з НАТО.


Держкомтелерадіо, обласні, Київська міська держадміністрації, громадські організації (за згодою).


Щокварталу;

3) офіційних веб-сайтів органів державної влади та діяльності громадських організацій щодо розміщення інформації з питань євроатлантичної інтеграції України


Держкомтелерадіо.


Щокварталу.



Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 14 лютого 2018 р. № 109-р

___________________________________________________

(назва нормативно-правового акта та найменування державного органу)

стосовно виконання плану заходів щодо реалізації Концепції вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2018 рік

Комунікаційні цілі Концепції

Найменування заходу

Цільова аудиторія

Джерела фінансування

Відповідальні за виконання

Строк виконання




вгору