Документ 1096-2001-п, поточна редакція — Редакція від 15.12.2009, підстава - 1333-2009-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 серпня 2001 р. N 1096
Київ
Про умови оплати праці працівників
Національної комісії з радіаційного захисту
населення
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 84 ( 84-2004-п ) від 28.01.2004 }
{ Про підвищення з 1 березня 2004 р. на 10,8 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 166 ( 166-2004-п ) від 11.02.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. у два рази діючих станом на
1 березня 2004 р. максимальні посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 995 ( 995-2004-п ) від 03.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 вересня 2004 р. у два рази діючих станом
на 1 березня 2004 р. посадових окладів додатково див.
Постанову КМ N 1051 ( 1051-2004-п ) від 16.08.2004 }
{ Про підвищення з 1 січня 2005 р. на 10,5 відсотка
посадових окладів додатково див. Постанову КМ
N 36 ( 36-2005-п ) від 15.01.2005 }
{ Про підвищення з 1 квітня 2005 р. на 10,7 відсотка та
з 1 липня 2005 р. на 6,9 відсотка посадових окладів
додатково див. Постанову КМ N 267 ( 267-2005-п ) від
09.04.2005 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1101 ( 1101-2007-п ) від 05.09.2007
N 939 ( 939-2008-п ) від 25.10.2008
N 1333 ( 1333-2009-п ) від 08.12.2009 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити схему посадових окладів працівників апарату
Національної комісії з радіаційного захисту населення, які не є
державними службовцями, згідно з додатком. { Пункт 1 в редакції Постанови КМ N 1333 ( 1333-2009-п ) від
08.12.2009 }
2. Надати право Голові Національної комісії з радіаційного
захисту населення в межах фонду заробітної плати, затвердженого
кошторисом доходів і видатків:
1) установлювати:
а) конкретні розміри посадових окладів працівників апарату
Комісії відповідно до затвердженої цією постановою схеми посадових
окладів;
б) надбавки працівникам:
- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: за високі
досягнення у праці; за виконання особливо важливої роботи (на
строк її виконання); за складність, напруженість у роботі.
Граничний розмір зазначених надбавок для одного працівника не
повинен перевищувати 50 відсотків посадового окладу.
У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості
роботи і порушення трудової дисципліни зазначені надбавки
скасовуються або зменшуються;
- за почесні звання України, СРСР, союзних республік СРСР
"народний" - у розмірі 40 відсотків, "заслужений" - 20 відсотків
посадового окладу.
Надбавки за почесні звання встановлюються працівникам, якщо
їх діяльність за профілем збігається з почесним званням. У разі
наявності двох або більше звань надбавки встановлюються за одним
(вищим) званням. Відповідність почесного звання профілю діяльності
працівника на займаній посаді визначається Головою Національної
комісії з радіаційного захисту населення;
- за знання та використання в роботі іноземної мови: однієї
європейської - 10, однієї східної, угро-фінської або
африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу.
Надбавка не встановлюється працівникам, для яких вимогами для
зайняття посади передбачено знання іноземної мови, що підтверджено
відповідним документом;
в) доплати працівникам:
- у розмірі до 50 відсотків посадового окладу: за виконання
обов'язків тимчасово відсутніх працівників; за суміщення професій
(посад); за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу
виконуваних робіт.
Зазначені доплати не встановлюються керівнику апарату, його
заступнику, керівникам структурних підрозділів та їх заступникам;
- за науковий ступінь:
доктора наук - у граничному розмірі 25 відсотків посадового
окладу;
кандидата наук - у граничному розмірі 15 відсотків посадового
окладу.
Зазначені доплати встановлюються працівникам, якщо їх
діяльність за профілем збігається з науковим ступенем. У разі
наявності двох наукових ступенів доплата встановлюється за одним
(вищим) науковим ступенем.
Відповідність наукового ступеня профілю діяльності працівника
на займаній посаді визначається Головою Національної комісії з
радіаційного захисту населення. Документи, що засвідчують
наявність наукового ступеня, повинні відповідати нормам та
вимогам, передбаченим законодавством; { Підпункт 1 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1333
( 1333-2009-п ) від 08.12.2009 }
2) здійснювати преміювання працівників відповідно до їх
особистого вкладу в загальні результати роботи в межах фонду
преміювання, утвореного у розмірі тримісячного фонду заробітної
плати та економії фонду заробітної плати;
3) надавати працівникам матеріальну допомогу в розмірі
середньомісячної заробітної плати для вирішення
соціально-побутових питань та на оздоровлення.

{ Пункт 3 виключено на підставі Постанови КМ N 1333
( 1333-2009-п ) від 08.12.2009 }

{ Пункт 3-1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 939
( 939-2008-п ) від 25.10.2008 }

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 16 листопада 1992 р. N 751
( 751-92-р ).

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26
Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 21 серпня 2001 р. N 1096
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1333 ( 1333-2009-п )
СХЕМА
посадових окладів працівників апарату
Національної комісії з радіаційного захисту населення,
які не є державними службовцями

------------------------------------------------------------------ | Найменування посади | Місячний посадовий оклад, | | | гривень | |--------------------------------+-------------------------------| |Керівник апарату Комісії | 1406 | |--------------------------------+-------------------------------| |Заступник Керівника апарату | 1265 | |Комісії | | |--------------------------------+-------------------------------| |Завідувач сектору | 1074-1155 | |--------------------------------+-------------------------------| |Провідні: експерт, бухгалтер | 895-992 | |--------------------------------+-------------------------------| |Експерт I категорії | 839-895 | |--------------------------------+-------------------------------| |Експерт II категорії | 790-839 | ------------------------------------------------------------------
{ Додаток в редакції Постанов КМ N 84 ( 84-2004-п ) від
28.01.2004, N 1101 ( 1101-2007-п ) від 05.09.2007, N 1333
( 1333-2009-п ) від 08.12.2009 }вгору