Документ 1098-2008-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 17.12.2008
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 27.12.2008. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 17 грудня 2008 р. N 1098
Київ
Про визначення розміру збитків,
завданих унаслідок непроведення робіт
з рекультивації порушених земель

Відповідно до частини другої статті 157 Земельного кодексу
України ( 2768-14 ) та підпункту 4"а" пункту 4 рішення Ради
національної безпеки і оборони України від 18 січня 2008 р. "Про
стан виконання Указу Президента України від 21 листопада 2005 року
N 1643 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України
від 29 червня 2005 року "Про стан додержання вимог законодавства
та заходи щодо підвищення ефективності державної політики у сфері
регулювання земельних відносин, використання та охорони земель"
( n0002525-08 ), введеного в дію Указом Президента України від
14 лютого 2008 р. N 121 ( 121/2008 ), Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Установити, що збитки, завдані власникам та користувачам
земельних ділянок унаслідок непроведення у визначений робочим
проектом землеустрою щодо рекультивації порушених земель строк
робіт з їх рекультивації після проведення гірничодобувних,
геологорозвідувальних, будівельних та інших робіт, що спричинило
зміни у структурі рельєфу, екологічному стані ґрунтів і
материнських порід та в гідрологічному режимі земель,
відшкодовуються на підставі рішень комісій, утворених згідно з
постановою Кабінету Міністрів України від 19 квітня 1993 р. N 284
( 284-93-п ) "Про порядок визначення та відшкодування збитків
власникам землі та землекористувачам" (ЗП України, 1993 р., N 10,
ст. 193), з визначенням розміру за такою формулою:
С Т
Зр = ВК x --- x ---, 100 12
де Зр - розмір збитків, гривень; ВК - кошторисна вартість
комплексу робіт з рекультивації порушених земель відповідно до
робочого проекту землеустрою щодо рекультивації порушених земель,
гривень; Т - період, на який затримано виконання передбачених
зазначеним проектом робіт, місяців; С - облікова ставка
Національного банку, встановлена на дату визначення розміру
збитків, відсотків.
2. Відшкодування особами збитків, розмір яких визначено
відповідно до цієї постанови, не звільняє їх від проведення в
установленому порядку робіт з рекультивації порушених земель.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22вгору