Про приєднання України до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях
Постанова Кабінету Міністрів України; Заява від 30.09.20091098
Документ 1098-2009-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 24.03.2012, підстава - 230-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 вересня 2009 р. N 1098
Київ
Про приєднання України до Ініціативи
щодо забезпечення прозорості
у видобувних галузях
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 825 ( 825-2011-п ) від 03.08.2011
N 230 ( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }

З метою удосконалення методів управління у видобувних
галузях, поліпшення інвестиційного клімату в державі, посилення
боротьби з корупцією, забезпечення участі громадянського
суспільства у контролі за повнотою надходження коштів
до державного бюджету від діяльності, пов'язаної з
видобутком корисних копалин, Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є:
1. Схвалити та оприлюднити Заяву Кабінету Міністрів України
про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у
видобувних галузях, що додається.
2. Установити, що:
Міністр енергетики та вугільної промисловості є за посадою
Уповноваженим Кабінету Міністрів України з питань реалізації
Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях
(далі - Уповноважений Кабінету Міністрів України з питань
реалізації Ініціативи); { Абзац другий пункту 2 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 230 ( 230-2012-п ) від
12.03.2012 }
пріоритетними у реалізації Ініціативи в Україні є
нафтовидобувна та газовидобувна галузі.
3. Утворити робочу групу з питань реалізації Ініціативи щодо
забезпечення прозорості у видобувних галузях (далі - робоча група)
на чолі з Уповноваженим Кабінету Міністрів України з питань
реалізації Ініціативи у складі представників Міністерства
енергетики та вугільної промисловості, Міністерства економічного
розвитку і торгівлі, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції,
Міністерства закордонних справ, Міністерства екології та природних
ресурсів, Державної податкової служби, Державної митної служби,
Державної казначейської служби, Державної фінансової інспекції,
Національної комісії регулювання електроенергетики, Державного
агентства з управління державними корпоративними правами та
майном, Рахункової палати (за згодою). { Пункт 3 в редакції Постанови КМ N 825 ( 825-2011-п ) від
03.08.2011 }
4. Уповноваженому Кабінету Міністрів України з питань
реалізації Ініціативи:
надіслати копію Заяви Кабінету Міністрів України про
приєднання до Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних
галузях (далі - Ініціатива) та цієї постанови до Міжнародного
секретаріату Ініціативи;
затвердити персональний склад робочої групи;
налагодити діалог з підприємствами всіх форм власності, що
провадять діяльність з видобутку корисних копалин (насамперед
нафти і газу), та громадськими організаціями, заінтересованими у
реалізації Ініціативи, або об'єднаннями таких громадських
організацій та підписати у разі доцільності меморандум із
зазначеними підприємствами та громадськими організаціями (їх
об'єднаннями) щодо реалізації Ініціативи;
забезпечити утворення багатосторонньої групи заінтересованих
осіб (далі - багатостороння група) із залученням до неї на
паритетних засадах представників органів державної влади,
підприємств, що провадять діяльність з видобутку корисних копалин,
та громадських організацій, заінтересованих у реалізації
Ініціативи;
вжити заходів до утворення постійно функціонуючого
Секретаріату багатосторонньої групи.
5. Робочій групі:
розробити проект робочого плану реалізації Ініціативи
відповідно до її критеріїв із зазначенням у ньому цільових
показників, графіка (строків) реалізації, оцінки потенційних
стримуючих факторів та обсягу фінансування; погодити зазначений
проект з багатосторонньою групою та подати його на затвердження
Кабінету Міністрів України;
провести аналіз законодавства України з метою належного
нормативно-правового забезпечення реалізації Ініціативи та у разі
потреби розробити проекти відповідних актів законодавства;
підготувати пропозиції щодо фінансування реалізації
Ініціативи, у тому числі розглянути питання про можливість
залучення допомоги міжнародних фінансових інституцій (зокрема
трастового фонду Світового банку) та іноземних держав.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

СХВАЛЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2009 р. N 1098
ЗАЯВА КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
про приєднання до Ініціативи щодо забезпечення
прозорості у видобувних галузях

Кабінет Міністрів України заявляє про свою підтримку
реалізації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у
видобувних галузях, проголошеної у жовтні 2002 р. на Світовому
саміті стабільного розвитку.
Кабінет Міністрів України поділяє принципи Ініціативи щодо
забезпечення прозорості у видобувних галузях і вважає, що
реалізація зазначеної Ініціативи сприятиме удосконаленню методів
управління у видобувних галузях України, поліпшить інвестиційний
клімат у державі, сприятиме більш ефективному використанню
природних ресурсів та підтвердить наміри Уряду України щодо
рішучої боротьби з корупцією.
Кабінет Міністрів України окремо зазначає, що реалізація
Ініціативи, у тому числі в газовій галузі, стане одним з елементів
прозорості у роботі газотранспортної системи України.
Кабінет Міністрів України підтверджує свою готовність
співпрацювати з громадянським суспільством і видобувними
компаніями в рамках реалізації Ініціативи та закликає відповідні
компанії та громадські організації до співробітництва у її
реалізації.
Кабінет Міністрів України призначив Міністра енергетики та
вугільної промисловості своїм Уповноваженим з питань реалізації
Ініціативи щодо забезпечення прозорості у видобувних галузях.
Кабінет Міністрів України до 30 червня 2010 р. затвердить робочий
план реалізації Ініціативи, який відповідатиме необхідним
критеріям, та забезпечить його прийняття після консультацій з
відповідними компаніями та громадськими організаціями. { Абзац
п'ятий із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 230
( 230-2012-п ) від 12.03.2012 }вгору