Документ 1109/2005, поточна редакція — Прийняття від 19.07.2005

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про ліквідацію Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ України

З метою наведення порядку у сфері контролю за дотриманням
учасниками дорожнього руху правил дорожнього руху, впорядкування
державного управління у цій сфері, підвищення безпеки на
автомобільних шляхах та захисту прав і законних інтересів
учасників дорожнього руху п о с т а н о в л я ю:
1. Визнати за необхідне:
ліквідувати Державну автомобільну інспекцію як складову
частину системи Міністерства внутрішніх справ України;
реорганізувати департамент Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ України, її структурні підрозділи в
головних управліннях Міністерства внутрішніх справ України у
Автономній Республіці Крим, місті Києві та Київській області,
управліннях Міністерства внутрішніх справ України в областях та
місті Севастополі, міських і районних управліннях (відділах)
внутрішніх справ у Державну службу безпеки дорожнього руху
Міністерства внутрішніх справ України (дорожню міліцію) та
патрульну службу Міністерства внутрішніх справ України.
2. Установити, що на період до утворення Державної служби
безпеки дорожнього руху та патрульної служби Міністерства
внутрішніх справ України виконання зобов'язань Державної
автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ України
покладається на Міністерство внутрішніх справ України.
3. Кабінету Міністрів України:
здійснити в тримісячний строк в установленому порядку заходи,
пов'язані з ліквідацією Державної автомобільної інспекції
Міністерства внутрішніх справ України;
розробити та подати в установленому порядку пропозиції щодо
внесення змін до актів законодавства, пов'язаних з ліквідацією
Державної автомобільної інспекції Міністерства внутрішніх справ
України і створенням Державної служби безпеки дорожнього руху та
патрульної служби Міністерства внутрішніх справ України;
забезпечити на період до утворення Державної служби безпеки
дорожнього руху та патрульної служби Міністерства внутрішніх справ
України реалізацію державної політики із забезпечення безпеки
дорожнього руху, в тому числі здійснення контролю за додержанням
власниками (водіями) транспортних засобів вимог щодо технічного
стану транспортних засобів, допуском громадян до керування
транспортними засобами, регулюванням дорожнього руху, визначенням
основних вимог щодо організації, регулювання і керування дорожнім
рухом, здійсненням державної реєстрації та обліку транспортних
засобів, організацією супроводження і забезпечення безпечного руху
транспортних засобів спеціального призначення, а також
супроводженням організованих груп дітей до місць оздоровлення та у
зворотному напрямку;
привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 19 липня 2005 року
N 1109/2005вгору