Документ 112_026, чинний, поточна редакція — Затвердження від 25.06.2008, підстава - 570-2008-п
( Остання подія — Набрання чинності для України міжнародного договору, відбулась 22.07.2008, підстава - v2330321-08. Подивитися в історії? )

               Угода 
між Кабінетом Міністрів України і Урядом Республіки
Білорусь про співробітництво в галузі атестації
наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації
{ Угоду затверджено Постановою КМ
N 570 ( 570-2008-п ) від 25.06.2008 }

Дата підписання: 16.05.2000 Дата затвердження Україною: 25.06.2008 Дата набрання чинності для України: 22.07.2008
Кабінет Міністрів України і Уряд Республіки Білорусь, далі
"Сторони", керуючись домовленостями про принципи визнання і
нострифікації документів про наукові ступені, порівнянності
наукових ступенів, прагнучи збереження та розвитку наукових зв'язків, підтверджуючи прагнення продовжувати співробітництво в галузі
атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації, домовились про таке:
Стаття 1
Сторони визнають на територіях своїх держав документи
державного зразка про присудження наукових ступенів, що видаються
відповідними атестаційними органами іншої Сторони, шляхом
переатестації власників дипломів у встановленому порядку.
Стаття 2
Уповноважені органи Сторін: проводять взаємні консультації при розробці концепцій
розвитку національних систем атестації та вимог до атестації
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, а також
національних переліків (номенклатур) спеціальностей наукових
працівників; забезпечують порівнянність основних вимог до здобувачів
наукових ступенів у державних системах атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Стаття 3
Уповноважені органи розвиватимуть співробітництво в галузі
атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації шляхом: створення рівноцінних умов для проведення захистів дисертацій
здобувачами іншої Сторони у радах для захисту дисертацій на своїй
території; своєчасного взаємного інформування про зміни у державних
системах атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації Сторін, обміну відповідними нормативними актами та
іншими матеріалами з питань атестації цих кадрів; проведення необхідних спільних заходів щодо обміну досвідом
управління процесом атестації наукових і науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації, спрямованих на його вдосконалення.
Стаття 4
Для підвищення якості експертизи дисертаційних робіт
Уповноважені органи Сторін сприяють: участі провідних учених і спеціалістів у роботі рад для
захисту дисертацій іншої Сторони, а також як опонентів при захисті
дисертацій; проведенню додаткової експертизи дисертацій, які захищені у
радах для захисту дисертацій іншої Сторони, у радах для захисту
дисертацій на своїй території.
Стаття 5
Уповноваженим органом від України визначена Вища атестаційна
комісія України, від Республіки Білорусь - Державний атестаційний
комітет Республіки Білорусь.
Стаття 6
Участь в цій Угоді не обмежує прав Сторін на використання
інших форм співробітництва в галузі атестації наукових і
науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
Стаття 7
З конкретних питань, пов'язаних з реалізацією цієї Угоди,
можуть бути підписані додаткові угоди і протоколи.
Стаття 8
До тексту Угоди за взаємною згодою Сторін можуть вноситись
зміни та доповнення.
Стаття 9
У разі виникнення розбіжностей з питань тлумачення або
застосування положень цієї Угоди Сторони будуть усувати їх шляхом
консультацій та переговорів.
Стаття 10
Ця Угода набуває чинності з дня отримання останнього
письмового повідомлення про виконання Сторонами
внутрішньодержавних процедур, необхідних для набуття Угодою
чинності. Ця Угода діятиме протягом п'яти років, і термін її дії буде
автоматично продовжуватись на подальші п'ятирічні періоди, якщо
жодна із Сторін не заявить про свій намір припинити дію цієї Угоди
шляхом письмового повідомлення не пізніше як за шість місяців до
закінчення відповідного періоду її чинності.
Вчинено в місті Мінську 16 травня 2000 року в двох дійсних
примірниках, кожний українською, білоруською та російською мовами.
У разі виникнення спорів з приводу тлумачення перевагу має текст
російською мовою.

За Кабінет Міністрів України За Уряд Республіки Білорусь
(підпис) (підпис)
{ Угоду додано до Постанови КМ N 570( 570-2008-п )від 25.06.2008 }вгору