Документ 1134-2009-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.09.2009

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 23 вересня 2009 р. N 1134-р
Київ
Про затвердження плану заходів
на період до 2011 року щодо реалізації
Концепції формування системи підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад

1. Затвердити план заходів на період до 2011 року щодо
реалізації Концепції формування системи підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
( 385-2009-р ), що додається.
2. Мінрегіонбуду подавати щокварталу до 10 числа наступного
місяця Кабінетові Міністрів України узгоджену інформацію про стан
виконання заходів, затверджених цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 39

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2009 р. N 1134-р
ПЛАН
заходів на період до 2011 року
щодо реалізації Концепції формування
системи підвищення кваліфікації посадових
осіб місцевого самоврядування
та депутатів місцевих рад
( 385-2009-р )

1. Подати Кабінетові Міністрів України в установленому
порядку пропозиції щодо внесення змін до:
1) Бюджетного кодексу України ( 2542-14 ) в частині
визначення джерел фінансування для підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування та навчання депутатів
місцевих рад.
Мінфін, Мінрегіонбуд,
Мінекономіки,
Головдержслужба,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації.
IV квартал 2009 року;
2) Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні"
( 280/97-ВР ), "Про службу в органах місцевого самоврядування"
( 2493-14 ), "Про статус депутатів місцевих рад" ( 93-15 ) в
частині визначення порядку підвищення кваліфікації посадових осіб
місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Мінрегіонбуд, Головдержслужба,
Мін'юст.
Перше півріччя 2010 року;
3) Положення про Національну академію державного управління
при Президентові України, затвердженого Указом Президента України
від 21 вересня 2001 р. N 850 ( 850/2001 ), в частині визначення
зазначеної Академії науково-методичним центром, який забезпечує
відбір викладачів належної кваліфікації, що проводять підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад.
Головдержслужба, Мінрегіонбуд,
МОН, Національна академія
державного управління
при Президентові України.
IV квартал 2009 року;
4) постанов Кабінету Міністрів України:
від 8 лютого 1997 р. N 167 ( 167-97-п ) "Про затвердження
Положення про систему підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації державних службовців і Положення про єдиний порядок
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації керівників
державних підприємств, установ і організацій" в частині доповнення
переліку видів підвищення кваліфікації спеціалізованими
короткостроковими навчальними курсами;
від 14 липня 1999 р. N 1262 ( 1262-99-п ) "Про фінансове
забезпечення підготовки і підвищення кваліфікації працівників
органів державної влади, органів місцевого самоврядування та
органів військового управління Збройних Сил" в частині унормування
питання щодо підвищення кваліфікації сільських, селищних голів,
посади яких віднесено до IV категорії посад в органах місцевого
самоврядування.
Головдержслужба, Мінрегіонбуд.
I квартал 2010 року;
від 16 травня 2007 р. N 750 ( 750-2007-п ) "Деякі питання
Міністерства регіонального розвитку та будівництва" щодо
врегулювання повноважень Мінрегіонбуду з питань підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад.
Мінрегіонбуд.
IV квартал 2009 року.
2. Запровадити ведення електронного обліку посадових осіб
місцевого самоврядування, які пройшли підвищення кваліфікації, та
депутатів місцевих рад, що пройшли навчання.
Головдержслужба, Рада міністрів Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації,
вищі навчальні заклади, заклади післядипломної освіти, які мають
відповідну ліцензію.
I квартал 2010 року.
3. Забезпечити розроблення, погодження та затвердження
професійних програм, програм спеціалізованих короткострокових
навчальних курсів, тематичних постійно діючих та короткострокових
семінарів, тренінгів для:
посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі окремо
для осіб, до повноважень яких належить робота з кадрами;
депутатів місцевих рад.
Головдержслужба, Мінрегіонбуд,
Національна академія
державного управління
при Президентові України.
IV квартал 2009 року.
4. Визначити потребу органів місцевого самоврядування у
підвищенні кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування,
його види та напрями.
Подати відповідні пропозиції Головдержслужбі щодо формування
державного замовлення.
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації.
До 15 червня 2010 року.
5. Забезпечити формування державного замовлення на підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.
Головдержслужба,
Мінрегіонбуд, Мінекономіки.
До 15 липня 2010 року.
6. Розробити порядок визначення потреби та формування
замовлення на підвищення кваліфікації депутатів місцевих рад за
рахунок видатків місцевих бюджетів, які не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
Мінрегіонбуд,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації.
IV квартал 2009 року.
7. Розробити порядок моніторингу якості підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів
місцевих рад шляхом ведення статистичного обліку та звітності.
Головдержслужба, Мінрегіонбуд.
I квартал 2010 року.
8. Установити вимоги щодо рівня кваліфікації посадових осіб
місцевого самоврядування, розробити критерії відповідності рівня
їх освіти та кваліфікації займаним посадам, порядку підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування.
Головдержслужба, Мінрегіонбуд.
IV квартал 2009 року.
9. Провести аналіз існуючої мережі вищих навчальних закладів,
закладів післядипломної освіти, які проводять підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, з метою
оптимізації мережі таких закладів, їх методичної і
навчально-матеріальної бази.
МОН, Головдержслужба,
Мінрегіонбуд.
IV квартал 2009 року.
10. Здійснювати відбір навчальних закладів, які мають
відповідну ліцензію на проведення підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Головдержслужба, Мінрегіонбуд.
IV квартал 2009 року.
11. Забезпечити координацію роботи з підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування.
Головдержслужба.
Постійно.
12. Проводити моніторинг якості підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.
Головдержслужба, Мінрегіонбуд.
Постійно.
13. Розробити критерії та забезпечити відбір викладачів, які
проводять підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад.
Національна академія
державного управління
при Президентові України, МОН.
IV квартал 2009 року.
14. Забезпечити:
підвищення кваліфікації та періодичну атестацію викладачів,
які проводять підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого
самоврядування та депутатів місцевих рад.
Національна академія
державного управління
при Президентові України, МОН.
Постійно;
надання методичної допомоги викладачам, які проводять
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад.
Національна академія
державного управління
при Президентові України.
Постійно;
запровадження у навчальний процес з підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
новітні освітні технології.
Національна академія
державного управління
при Президентові України,
вищі навчальні заклади,
заклади післядипломної освіти,
які мають відповідну ліцензію.
Постійно.
15. Враховувати відповідно до законодавства під час
формування показників державного бюджету в частині міжбюджетних
відносин кошти для фінансування підвищення кваліфікації посадових
осіб місцевого самоврядування.
Головдержслужба,
Мінфін, Мінекономіки,
Мінрегіонбуд.
Постійно.
16. Вжити заходів до:
дотримання визначеного Концепцією ( 385-2009-р ) рівня
забезпеченості керівного складу виконавчих органів місцевих рад,
виконавчих апаратів обласних рад посадовими особами, що пройшли
професійне навчання;
врахування коштів для фінансування підвищення кваліфікації
посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад
під час формування показників місцевих бюджетів органами місцевого
самоврядування.
Мінрегіонбуд,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
17. Сприяти направленню на навчання за кордон (стажування)
посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад, в
тому числі за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги, інших
коштів, не заборонених законодавством.

Мінрегіонбуд, Головдержслужба,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації.
Постійно.
18. Здійснювати інформування громадськості про напрями і види
підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та
депутатів місцевих рад на власних веб-сайтах та в засобах масової
інформації.

Головдержслужба, Мінрегіонбуд,
Рада міністрів
Автономної Республіки Крим,
обласні, Київська
та Севастопольська
міські держадміністрації,
Національна академія
державного управління
при Президентові України.
Постійно.вгору