Про звільнення судді
Постанова Верховної Ради України від 07.06.20071144-V
Документ 1144-V, чинний, поточна редакція — Прийняття від 07.06.2007

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про звільнення судді
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2007, N 34, ст.467 )

Відповідно до пункту 5 частини п'ятої статті 126 Конституції
України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
Звільнити Волкову Світлану Яківну з посади судді місцевого
Печерського районного суду міста Києва у зв'язку з порушенням нею
присяги судді.

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 7 червня 2007 року
N 1144-Vвгору