Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС
Розпорядження Кабінету Міністрів України; Перелік від 26.11.20141146-р
Документ 1146-2014-р, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 17.03.2018, підстава - 1106-2017-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 26 листопада 2014 р. № 1146-р
Київ

{Розпорядження втратило чинність на підставі Постанови КМ № 1106 від 25.10.2017}

Про схвалення розроблених Міністерством юстиції планів імплементації деяких актів законодавства ЄС

Схвалити розроблені Міністерством юстиції плани імплементації актів законодавства ЄС за переліком згідно з додатком.

Міністерству юстиції:

разом з іншими державними органами забезпечити виконання зазначених планів;

за погодженням з Урядовим офісом з питань європейської інтеграції вносити у разі потреби зміни до планів;

подавати щокварталу до 10 числа наступного місяця Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання планів для проведення Урядовим офісом з питань європейської інтеграції моніторингу ефективності їх виконання та підготовки відповідних пропозицій.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 49

Додаток
до розпорядження Кабінету Міністрів України
від 26 листопада 2014 р. № 1146-р

ПЕРЕЛІК
актів законодавства ЄС, імплементація яких здійснюється згідно із схваленими планами

1. Директива 2009/101/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 16 вересня 2009 р. про координацію захисних заходів, які для захисту інтересів членів та інших сторін вимагаються державами-членами від компаній в рамках трактування абзацу другого статті 48 Договору про заснування ЄС з метою забезпечення еквівалентності захисних заходів (Офіційний вісник ЄС, L 258, 1 жовтня 2009 р., с. 11-19).

2. Регламент (ЄС) № 910/2014 Європейського Парламенту та Ради від 23 липня 2014 р. щодо електронної ідентифікації та довірчих послуг для цілей електронних транзакцій на внутрішньому ринку, що скасовує Директиву 1999/93/ЄС Європейського Парламенту та Ради (Офіційний вісник ЄС, L 257, 28 серпня 2014 р., с. 73-114).вгору