Про державну підтримку культури і мистецтва в Україні
Указ Президента України від 20.10.19981152/98
Документ 1152/98, поточна редакція — Редакція від 01.01.2019, підстава - 358/2018

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про державну підтримку культури і
мистецтва в Україні
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 263/2000 ( 263/2000 ) від 21.02.2000
N 71/2002 ( 71/2002 ) від 25.01.2002
N 721/2002 ( 721/2002 ) від 19.08.2002
N 58/2006 ( 58/2006 ) від 23.01.2006
N 481/2006 ( 481/2006 ) від 06.06.2006
N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011
N 602/2013 ( 602/2013 ) від 31.10.2013
N 358/2018 ( 358/2018 ) від 09.11.2018 }
З метою посилення державної підтримки культури і мистецтва в
Україні п о с т а н о в л я ю:

{ Стаття 1 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }

2. Заснувати по три щорічні гранти Президента України молодим
діячам у галузі театрального, музичного, циркового, образотворчого
мистецтва та кінематографії, а також молодим письменникам і
майстрам народного мистецтва для створення і реалізації творчих
проектів. { Частина перша статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 721/2002 ( 721/2002 ) від 19.08.2002, N 481/2006
( 481/2006 ) від 06.06.2006, N 602/2013 ( 602/2013 ) від
31.10.2013 }
Загальний розмір коштів на виплату грантів установлюється в
сумі 8 млн гривень у межах коштів, передбачених у державному
бюджеті Міністерству культури України, з них на:
виплату грантів у галузі театрального, музичного, циркового,
образотворчого мистецтва, а також молодим письменникам і майстрам
народного мистецтва - в сумі 4,1 млн гривень;
виплату грантів у галузі кінематографії - в сумі 3,9 млн
гривень. { Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно з Указами
Президента N 721/2002 ( 721/2002 ) від 19.08.2002, N 602/2013
( 602/2013 ) від 31.10.2013; в редакції Указу N 358/2018
( 358/2018 ) від 09.11.2018 }
3. Заснувати з 1999 року видання книжкової серії
"Президентська бібліотека: духовні першоджерела України".
4. Установити, що фінансування закладів культури і мистецтва,
які мають статус національних, здійснюється у повному обсязі
відповідно до річних планових бюджетних асигнувань, включаючи
видатки на виробництво кінофільмів за державним замовленням
Національною кіностудією художніх фільмів імені Олександра
Довженка, у межах видатків, передбачених Міністерству культури
України. { Стаття 4 із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 602/2013 ( 602/2013 ) від 31.10.2013 }
5. Кабінету Міністрів України:
розробити і подати проекти положень про порядок надання
грантів Президента України молодим діячам у галузі театрального,
музичного, образотворчого мистецтва та кінематографії для
створення і реалізації творчих проектів та про книжкову серію
"Президентська бібліотека: духовні першоджерела України";
вирішити питання щодо розрахунків за охорону та
енергозабезпечення музейних закладів і заповідників;
передбачати у проектах Державного бюджету України та
Державної програми економічного і соціального розвитку на 1999 і
наступні роки кошти, необхідні для фінансування національних
закладів культури і мистецтва, а також ліміти капітальних вкладень
на будівництво житла для працівників культури і мистецтва;
подати пропозиції про внесення змін до Указу Президента
України від 14 лютого 1996 року N 128 "Про державні стипендії
видатним діячам науки, освіти та культури" та Положення про
державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури,
затвердженого Указом Президента України від 13 травня 1996 року
N 341, що випливають із цього Указу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 20 жовтня 1998 року
N 1152/98вгору