Документ 1157-XIV, перша редакція — Прийняття від 19.10.1999
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до пункту 22.3 статті 22
Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 50, ст.435 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Абзац перший пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181, N 47, ст. 294;
1998 р., N 10, ст. 35) доповнити словами "а також для
військовослужбовців, звільнених у запас або у відставку за станом
здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням
штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем
проживання".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 жовтня 1999 року
N 1157-XIVвгору