Документ 1160-XIV, попередня редакція — Редакція від 01.01.2011, підстава - 2755-VI
( Увага! Це не поточна редакція документу. Перейти до поточної? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
з питань оподаткування грального бізнесу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 50, ст.437 )
{ Із змінами, внесеними згідно з Кодексом
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010, ВВР, 2011, N 13-14,
N 15-16, N 17, ст.112 }

У зв'язку з виданням Президентом України з посиланням на
пункт 4 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України
( 254к/96-ВР ) Указу від 22 червня 1999 року N 690/99 "Про деякі
питання оподаткування грального бізнесу" Верховна Рада України
п о с т а н о в л я є:
I. Внести до деяких законів України такі зміни:

{ Пункт 1 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу
N 2755-VI ( 2755-17 ) від 02.12.2010 }

2. Підпункт 10.2.3 пункту 10.2 статті 10 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10,
ст. 35) виключити.
У зв'язку з цим підпункт 10.2.4 вважати підпунктом 10.2.3.
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
У зв'язку з набранням чинності Законом України "Про внесення
змін до деяких законів України з питань оподаткування грального
бізнесу" відповідно до пункту 4 розділу XV "Перехідні положення"
Конституції України припиняється дія Указу Президента України від
22 червня 1999 року N 690/99 "Про деякі питання оподаткування
грального бізнесу".

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 жовтня 1999 року
N 1160-XIVвгору