Документ 1169/2001, поточна редакція — Прийняття від 03.12.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про додаткові заходи щодо реформування
електроенергетичної галузі

З метою створення належних умов для дальшого реформування
електроенергетичної галузі п о с т а н о в л я ю:
1. Кабінету Міністрів України:
розглянути за поданням Фонду державного майна України питання
щодо доцільності закріплення в державній власності пакетів акцій
енергетичних компаній;
визначитися до 1 березня 2002 року із способами продажу
пакетів акцій енергетичних компаній, у яких власність держави
становить менше 50 відсотків статутного фонду, для чого, зокрема,
опрацювати питання щодо продажу цих пакетів акцій власнику
контрольного пакета акцій відповідної енергетичної компанії;
визначити розміри пакетів акцій інших енергетичних компаній,
що пропонуються для продажу за конкурсом.
2. Кабінету Міністрів України та Фонду державного майна
України:
не допускати відчуження в будь-який спосіб поза межами
законодавства про приватизацію майна енергетичних компаній, що
приватизуються;
забезпечити не пізніш як за 30 днів до оголошення конкурсу з
продажу пакетів акцій енергетичних компаній проведення попередніх
консультацій з потенційними покупцями цих пакетів акцій та
прийняття за результатами консультацій конкретних рішень щодо
механізмів погашення існуючої заборгованості компаній, тарифної
політики, інших питань дальшого функціонування енергетичних
компаній, що приватизуються.
3. Внести до Указу Президента України від 2 серпня 1999 року
N 944 ( 944/99 ) "Про деякі питання приватизації об'єктів
електроенергетичного комплексу" (із змінами, внесеними Указом від
15 липня 2000 року N 904 ( 904/2000 ) такі зміни:
абзац восьмий статті 1 виключити;
визнати таким, що втратив чинність, Додаток до Указу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 3 грудня 2001 року
N 1169/2001вгору