Про створення Національного космічного агентства України
Указ Президента України від 29.02.1992117
Документ 117/92, чинний, поточна редакція — Редакція від 27.01.1999, підстава - 70/99

                                                          

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про створення Національного космічного агентства
України
( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

Виходячи з необхідності збереження і подальшого розвитку в
інтересах незалежної України науково-технічного і виробничого
потенціалу космічної галузі народного господарства України, його
використання для розв'язання соціально-економічних проблем,
п о с т а н о в л я ю:
1. Створити при Кабінеті Міністрів України Національне
космічне агентство України (НКАУ).

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Указу Президента
N 70/99 від 27.01.99 )

3. Кабінету Міністрів України до 1 квітня 1992 року розробити
і затвердити "Положення про Національне космічне агентство
України" і штатну структуру, а також забезпечити фінансування
діяльності Національного космічного агентства України.
4. Указ набуває чинності з дня його підписання.

Президент України Л. КРАВЧУК
м. Київ, 29 лютого 1992 року
N 117вгору