Про введення в дію Закону України "Про постійні комісії Верховної Ради України"
Постанова Верховної Ради України від 04.04.1995117/95-ВР
Документ 117/95-ВР, поточна редакція — Прийняття від 04.04.1995

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про введення в дію Закону України
"Про постійні комісії Верховної Ради України"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1995, N 19, ст.135 )
Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в дію Закон України "Про постійні комісії Верховної
Ради України" ( 116/95-ВР ) з дня його опублікування. 2. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань
Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності
депутатів проводити систематичний аналіз діяльності, навантаження
постійних комісій Верховної Ради України і подати до завершення
роботи третьої сесії Верховної Ради України проект постанови про
уточнення переліку постійних комісій. 3. Постійній Комісії Верховної Ради України з питань правової
політики і судово-правової реформи внести на розгляд Верховної
Ради України пропозиції про приведення у відповідність з цим
Законом законодавчих актів України, що регламентують діяльність
постійних комісій Верховної Ради України. 4. Вважати таким, що втратило чинність, Положення про
постійні комісії Верховної Ради Української РСР, затверджене
Законом УРСР від 25 березня 1980 року (Відомості Верховної Ради
УРСР, 1980 р., N 15, ст.269).

Голова Верховної Ради України О.МОРОЗ
м. Київ, 4 квітня 1995 року
N 117/95-ВРвгору