Документ 1171/2002, поточна редакція — Прийняття від 16.12.2002

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про присудження Державних премій України
в галузі науки і техніки 2002 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в
галузі науки і техніки п о с т а н о в л я ю:
1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки
2002 року:
- за цикл праць "Давня історія України" та "Етнічна історія
давньої України":
ТОЛОЧКУ Петру Петровичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту археології НАН України
КРИЖИЦЬКОМУ Сергію Дмитровичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту археології НАН України
КОЗАКУ Деонізію Никодимовичу - докторові історичних наук,
заступникові директора Інституту археології НАН України
МОЦІ Олександру Петровичу - докторові історичних наук,
завідувачу відділу Інституту археології НАН України
МУРЗІНУ В'ячеславу Юрійовичу - докторові історичних наук,
завідувачу відділу Інституту археології НАН України
ІВАКІНУ Глібу Юрійовичу - докторові історичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту археології НАН
України
РУСЯЄВІЙ Анні Станіславівні - докторові історичних наук,
провідному науковому співробітникові Інституту археології НАН
України
ОТРОЩЕНКУ Віталію Васильовичу - кандидатові історичних наук,
завідувачу відділу Інституту археології НАН України
КРУЦУ Володимиру Опанасовичу - кандидатові історичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту археології НАН
України
СТАНКУ Володимиру Никифоровичу - докторові історичних наук,
деканові Одеського національного університету імені
І.І. Мечнікова;
- за роботу "Важкі метали як небезпечні для людини
забруднювачі довкілля України: медико-екологічні дослідження,
обгрунтування та досвід впровадження профілактичних заходів":
ГОНЧАРУКУ Євгену Гнатовичу - академікові Національної
академії наук України, ректорові Національного медичного
університету імені О.О. Богомольця
КУНДІЄВУ Юрію Іллічу - академікові Національної академії наук
України, директорові Інституту медицини праці Академії медичних
наук України
ЗЕРБІНО Дмитру Деонисовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, професорові Львівського
державного медичного університету імені Данила Галицького
ТРАХТЕНБЕРГУ Ісаку Михайловичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу лабораторії
Інституту медицини праці Академії медичних наук України
ГОРБАНЮ Леву Миколайовичу - кандидатові медичних наук,
заступникові директора Інституту медицини праці Академії медичних
наук України
КОРШУНУ Михайлу Миколайовичу - кандидатові медичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту медицини праці
Академії медичних наук України
ДЕРКАЧОВУ Едуарду Анатолійовичу - докторові медичних наук,
завідувачу кафедри Дніпропетровської державної медичної академії
ІВАНИЦЬКІЙ Надії Федорівні - докторові медичних наук,
професорові Донецького державного медичного університету імені
М. Горького
ТАЛАКІНУ Юрію Миколайовичу - докторові медичних наук,
професорові Донецького державного медичного університету імені
М. Горького
ТИЧИНІНУ Володимиру Арсенійовичу - докторові медичних наук
(посмертно);
- за розробку та впровадження нових методів діагностики і
раннього хірургічного лікування глибоких опіків та їх наслідків:
БІГУНЯКУ Володимиру Васильовичу - докторові медичних наук,
проректорові Тернопільської державної медичної академії імені
І.Я. Горбачевського
ФІСТАЛЮ Емілю Яковичу - докторові медичних наук, завідувачу
відділу Інституту невідкладної і відновної хірургії Академії
медичних наук України
ГРИГОР'ЄВІЙ Тамарі Григорівні - докторові медичних наук,
професорові Харківської медичної академії післядипломної освіти
КОЗИНЦЮ Георгію Павловичу - докторові медичних наук,
професорові Київської медичної академії післядипломної освіти
імені П.Л. Шупика
ПОВСТЯНОМУ Миколі Юхимовичу - докторові медичних наук,
керівникові відділення Інституту гематології та трансфузіології
Академії медичних наук України
ТАРАНУ В'ячеславу Михайловичу - кандидатові медичних наук,
завідувачу відділення Хмельницької обласної клінічної лікарні
КОВАЛЕНКО Ользі Миколаївні - асистентові Національного
медичного університету імені О.О. Богомольця
ГУСАКУ Володимиру Корнійовичу - докторові медичних наук
(посмертно);
- за створення конкурентоспроможних полімермінеральних
сумішей, організацію їх промислового виробництва та масового
застосування в будівництві:
БЕЗУХУ Анатолію Вікторовичу - голові Української державної
корпорації промисловості будівельних матеріалів
СПЕКТОРУ Юрію Петровичу - президентові Української асоціації
виробників сухих будівельних сумішей
КАРАПУЗОВУ Євгенію Климентійовичу - кандидатові технічних
наук, директорові Проблемного інституту ресурсо- та
енергозберігаючих технологій "Академресурсоенергопроект"
АЙЗМАНУ Петру Борисовичу - заступникові директора Проблемного
інституту ресурсо- та енергозберігаючих технологій
"Академресурсоенергопроект"
ТОЛМАЧОВУ Миколі Григоровичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю
"Фірма "ТММ", м. Харків
СОХІ Володимиру Георгійовичу - генеральному директорові
товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями
"Хенкель Баутехнік (Україна)"
ЄРШОВУ Сергію Анатолійовичу - генеральному директорові
товариства з обмеженою відповідальністю "Фомальгаут"
ГАЛАГАНУ Юрію Олександровичу - директорові товариства з
обмеженою відповідальністю "Полірем"
ПОТІЮ Михайлу Олександровичу - директорові товариства з
обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство
"Геліос", м. Львів;
- за розробку і реалізацію енерго- і ресурсозберігаючих
технологічних циклів виробництва конкурентоспроможних
металовиробів на основі комплексу печей-ковшів і машин
безперервного лиття заготовок:
ПІЛЮШЕНКУ Віталію Лаврентійовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, проректорові Донецької
державної академії управління
МІНАЄВУ Олександру Анатолійовичу - докторові технічних наук,
ректорові Донецького державного технічного університету
СМІРНОВУ Олексію Миколайовичу - докторові технічних наук,
професорові Донецького державного технічного університету
БІЛОБРОВУ Юрію Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
головному конструкторові закритого акціонерного товариства
"Новокраматорський машинобудівний завод"
ГЛАЗКОВУ Анатолію Яковичу - кандидатові технічних наук,
колишньому завідувачу відділу Українського державного
науково-дослідного інституту металів
РИЖЕНКОВУ Олександру Миколайовичу - голові правління
відкритого акціонерного товариства "Донецький металургійний завод"
МОМОТУ Сергію Васильовичу - президентові Донецького
акціонерного науково-комерційного товариства "DANKO"
КРІВЧЕНКУ Юрію Сергійовичу - директорові Українського
державного інституту по проектуванню металургійних заводів
"Укрдіпромез"
НЕСВІТУ Володимиру Васильовичу - головному інженерові
відкритого акціонерного товариства "Дніпровський металургійний
комбінат імені Ф.Е. Дзержинського"
ЄФІМОВУ Віктору Олексійовичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно);
- за розробку наукових основ та принципів побудови
експлуатаційно надійних конструкцій магістральних електромереж,
освоєння їх виробництва та впровадження:
ГОРОХОВУ Євгену Васильовичу - докторові технічних наук,
ректорові Донбаської державної академії будівництва і архітектури
ШЕВЧЕНКУ Євгену Володимировичу - докторові технічних наук,
професорові Донбаської державної академії будівництва і
архітектури
ВАСИЛЕВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних
наук, доцентові Донбаської державної академії будівництва і
архітектури
ПЕРМЯКОВУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
будівництва і архітектури
ГАРФУ Едуарду Феофіловичу - докторові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
КУДРІ Степану Олександровичу - докторові технічних наук,
директорові Державного підприємства "Міжгалузевий
науково-технічний центр вітроенергетики" Інституту електродинаміки
НАН України
ЧЕВИЧЕЛОВУ Валерію Олексійовичу - кандидатові технічних наук,
директорові Державного проектно-вишукувального та
науково-дослідного інституту "Укренергомережпроект"
СИТНИКУ Миколі Петровичу - генеральному директорові
акціонерного товариства "Спільне українсько-російське підприємство
"Монтажспецтехніка"
ЛУЧНІКОВУ Володимиру Андрійовичу - директорові Державного
підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго"
СЕМЕНОВУ Віктору Володимировичу - голові правління відкритого
акціонерного товариства "Донецький завод високовольтних опор";
- за роботу "Науково-методологічні засади системи
національної безпеки України":
ГЕЙЦЮ Валерію Михайловичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту економічного прогнозування НАН
України
ГОРБУЛІНУ Володимиру Павловичу - академікові Національної
академії наук України, Голові Державної комісії з питань
оборонно-промислового комплексу України
ПИРОЖКОВУ Сергію Івановичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Національного інституту проблем
міжнародної безпеки
ПАХОМОВУ Юрію Миколайовичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту світової економіки і
міжнародних відносин НАН України
БАКАЄВУ Леоніду Олександровичу - докторові економічних наук,
заступникові директора Інституту світової економіки і міжнародних
відносин НАН України
ГУБСЬКОМУ Богдану Володимировичу - докторові економічних
наук, заступникові Голови Комітету Верховної Ради України
ВЛАСЮКУ Олександру Степановичу - докторові економічних наук,
першому заступникові директора Національного інституту
стратегічних досліджень
ШКІДЧЕНКУ Володимиру Петровичу - кандидатові військових наук,
Міністрові оборони України
МУНТІЯНУ Валерію Івановичу - докторові економічних наук,
помічникові Міністра оборони України
БЄЛОВУ Олександру Федоровичу - радникові Голови Служби
безпеки України;
- за цикл наукових праць "Ефекти колективізації станів та
кореляції при дифракції і дифузному розсіянні, каналюванні та
випромінюванні високоенергетичних квазічастинок у кристалах з
дефектами":
ШПАКУ Анатолію Петровичу - академікові Національної академії
наук України, директорові Інституту металофізики імені
Г.В. Курдюмова НАН України
МОЛОДКІНУ Вадиму Борисовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України
ОЛІХОВСЬКОМУ Степану Йосиповичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України
ЛАПШИНУ Володимиру Іллічу - докторові фізико-математичних
наук, генеральному директорові Національного наукового центру
"Харківський фізико-технічний інститут"
КАРНАУХОВУ Івану Михайловичу - докторові фізико-математичних
наук, заступникові генерального директора Національного наукового
центру "Харківський фізико-технічний інститут"
ШУЛЬЗІ Миколі Федоровичу - докторові фізико-математичних
наук, директорові Інституту теоретичної фізики Національного
наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут"
КУЛІШУ Миколі Полікарповичу - докторові фізико-математичних
наук, завідувачу кафедри Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
РЕПЕЦЬКОМУ Станіславу Петровичу - докторові
фізико-математичних наук, професорові Київського національного
університету імені Тараса Шевченка
АХІЄЗЕРУ Олександру Іллічу - академікові Національної
академії наук України (посмертно)
НЕМОШКАЛЕНКУ Володимиру Володимировичу - академікові
Національної академії наук України (посмертно);
- за розробку на базі фундаментальних досліджень нових
біотехнологій для одержання клітинних і тканинних
алотрансплантатів:
ГРИЩЕНКУ Валентину Івановичу - академікові Національної
академії наук України, директорові Інституту проблем кріобіології
і кріомедицини НАН України
ЮРЧЕНКО Тетяні Миколаївні - докторові медичних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
НАН України
ПЕТРЕНКУ Олександру Юрійовичу - докторові біологічних наук,
завідувачу відділу Інституту проблем кріобіології і кріомедицини
НАН України
ПРОКОПЮК Ользі Степанівні - кандидатові медичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем кріобіології
і кріомедицини НАН України
ДЬОМІНУ Юрію Альбертовичу - кандидатові медичних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту проблем кріобіології
і кріомедицини НАН України
ЦИМБАЛЮКУ Віталію Івановичу - докторові медичних наук,
заступникові директора Інституту нейрохірургії імені академіка
А.П. Ромоданова
БУГАЄВУ Володимиру Миколайовичу - докторові медичних наук,
колишньому директорові Координаційного центру трансплантації
органів, тканин і клітин, м. Київ
ШЕПІТЬКУ Володимиру Івановичу - кандидатові медичних наук,
директорові Полтавського регіонального центру клітинної і
тканинної трансплантації
БОБИРЬОВІЙ Людмилі Єгорівні - докторові медичних наук,
завідувачу лабораторії Полтавського регіонального центру клітинної
і тканинної трансплантації
ВОТЯКОВІЙ Ірині Андріївні - кандидатові біологічних наук,
завідувачу лабораторії товариства з обмеженою відповідальністю
"Медичний центр тканинної та клітинної терапії "Ембріотек",
м. Київ;
- за роботу "Наукові основи та технічні засоби
електрохімічних методів системи контролю екологічної безпеки і
корозійної активності техногенних середовищ":
ПОХМУРСЬКОМУ Василю Івановичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, заступникові директора
Фізико-механічного інституту імені Г.В. Карпенка НАН України
ПОЛЯКОВУ Сергію Георгійовичу - докторові технічних наук,
завідувачу лабораторії Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України
РИБАКОВУ Анатолію Олександровичу - кандидатові технічних
наук, завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені
Є.О. Патона НАН України
ГЕРАСИМЕНКУ Юрію Степановичу - докторові технічних наук,
завідувачу сектору Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
ЧВІРУКУ Володимиру Петровичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
НОВИЦЬКОМУ Володимиру Станіславовичу - докторові технічних
наук, професорові Національного технічного університету України
"Київський політехнічний інститут"
СМОРЧКОВУ Володимиру Івановичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу відкритого акціонерного товариства "Український
науково-дослідний інститут аналітичного приладобудування"
РУДНІКУ Анатолію Андрійовичу - генеральному директорові
дочірньої компанії "Укртрансгаз" Національної акціонерної компанії
"Нафтогаз України";
- за роботу "Національна еталонна база України: створення та
впровадження в економіку держави":
НАЗАРЕНКУ Леоніду Андрійовичу - докторові технічних наук,
начальникові відділу Національного наукового центру "Інститут
метрології"
ПАВЛЕНКУ Юрію Федоровичу - докторові технічних наук,
начальникові відділу Національного наукового центру "Інститут
метрології"
КРАВЧЕНКУ Миколі Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, заступникові директора Національного наукового центру
"Інститут метрології"
ВИНОКУРОВУ Миколі Івановичу - кандидатові фізико-математичних
наук, начальникові лабораторії Національного наукового центру
"Інститут метрології"
СИДОРЕНКУ Гориславу Степановичу - кандидатові технічних наук,
головному науковому співробітникові Національного наукового центру
"Інститут метрології"
ОСТАФІЙЧУКУ Богдану Костянтиновичу - докторові
фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту
металофізики імені Г.В. Курдюмова НАН України
БОНДАРЕНКУ Юрію Купріяновичу - кандидатові технічних наук,
завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
НАН України
ДЬОМІНУ Олегу Олексійовичу - Першому заступникові Глави
Адміністрації Президента України
ШМАРОВУ Валерію Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Державної компанії з експорту та імпорту
продукції і послуг військового та спеціального призначення
"Укрспецекспорт"
РОЖНОВУ Михайлу Степановичу - кандидатові хімічних наук,
керівникові відділу Українського державного науково-виробничого
центру стандартизації, метрології та сертифікації;
- за розробку, створення, освоєння виробництва та
впровадження вітчизняного восьмиосьового електровоза постійного
струму типу ДЕ1:
БРАТАШУ Віктору Олександровичу - докторові технічних наук,
директорові Державного підприємства "Український
науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний
інститут електровозобудування"
ГІЛЕВИЧУ Олегу Іллічу - кандидатові технічних наук,
провідному науковому співробітникові Державного підприємства
"Український науково-дослідний, проектно-конструкторський та
технологічний інститут електровозобудування"
СЕФЕРОВСЬКОМУ Віктору Миколайовичу - головному конструкторові
проекту Державного підприємства "Український науково-дослідний,
проектно-конструкторський та технологічний інститут
електровозобудування"
БЛОХІНУ Євгенію Петровичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Дніпропетровського національного університету
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна
КІРПІ Георгію Миколайовичу - кандидатові технічних наук,
Міністрові транспорту України
ЧУМАКУ Валерію Вікторовичу - кандидатові технічних наук,
генеральному директорові Дніпропетровського науково-виробничого
об'єднання електровозобудування
ЧЕРНОБАБУ Валерію Олексійовичу - начальникові відділу
Дніпропетровського науково-виробничого об'єднання
електровозобудування
ЩЕРБИНІ Валентину Миколайовичу - начальникові цеху
Дніпропетровського науково-виробничого об'єднання
електровозобудування
ЛАШКУ Анатолію Дмитровичу - заступникові генерального
директора Державної адміністрації залізничного транспорту України
МОМОТУ Олександру Івановичу - кандидатові технічних наук,
начальникові Державного підприємства "Придніпровська залізниця";
- за цикл наукових праць "Дослідження гідродинаміки
суперкавітаційних течій":
САВЧЕНКУ Юрію Миколайовичу - члену-кореспондентові
Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту
гідромеханіки НАН України
СЕМЕНЕНКУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту гідромеханіки НАН України
ВЛАСЕНКУ Юрію Дмитровичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту гідромеханіки НАН
України
ПУТІЛІНУ Свєтозару Івановичу - кандидатові технічних наук,
старшому науковому співробітникові Інституту гідромеханіки НАН
України
СЄРЄБРЯКОВУ Володимиру Веніаміновичу - кандидатові
фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові
Інституту гідромеханіки НАН України
САВЧЕНКО Валентині Трохимівні - кандидатові технічних наук,
колишньому старшому науковому співробітникові Інституту
гідромеханіки НАН України
БУЙВОЛУ Василю Миколайовичу - докторові фізико-математичних
наук, професорові Національного авіаційного університету
ЛОГВІНОВИЧУ Георгію Володимировичу - академікові Національної
академії наук України (посмертно);
- за розробку методу і створення спеціального обладнання для
отримання особливо чистого аргону способом низькотемпературної
ректифікації і впровадження в промислове виробництво:
КОРОТКОВУ Олександру Сергійовичу - головному інженерові
Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова"
АТАМАНЧУКУ Юрію Арнольдовичу - начальникові відділу
Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова"
ВЛАСОВУ Анатолію Миколайовичу - начальникові відділу
Державного підприємства "Виробниче об'єднання "Південний
машинобудівний завод імені О.М. Макарова"
ВАНЮШИНУ Анатолію Олексійовичу - начальникові цеху Державного
підприємства "Виробниче об'єднання "Південний машинобудівний завод
імені О.М. Макарова"
ЖИГІЛЮ Володимиру Володимировичу - голові правління
відкритого акціонерного товариства "Кисеньмаш", м. Одеса
ВАСИЛЬЄВУ Миколі Романовичу - першому заступникові директора
Науково-дослідного інституту технології кріогенного
машинобудування, м. Одеса
ГОРЕНШТЕЙНУ Іллі Володимировичу - головному конструкторові
Науково-дослідного інституту технології кріогенного
машинобудування, м. Одеса
ШУБЦОВУ Володимиру Івановичу - бригадирові
слюсарів-монтажників відкритого акціонерного товариства
"Кисеньмаш", м. Одеса
САВАТЄЄВУ Сергію Володимировичу - заступникові начальника
комплексу Українсько-канадського підприємства з обмеженою
відповідальністю та іноземними інвестиціями, м. Дніпропетровськ
ТКАЧУКУ Станіславу Порфирійовичу - кандидатові технічних
наук, президентові Міжнародної академії безпеки життєдіяльності,
м. Київ;
- за цикл наукових праць "Наукові основи технологій отримання
рослинних біополімерних комплексів - харчових волокон та їх
використання в лікувально-профілактичному харчуванні":
ЧЕРНО Наталії Кирилівні - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Одеської національної академії харчових
технологій
ВІННІКОВІЙ Людмилі Григорівні - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Одеської національної академії харчових
технологій
КАПРЕЛЬЯНЦУ Леоніду Вікторовичу - докторові технічних наук,
завідувачу кафедри Одеської національної академії харчових
технологій
ДУДКІНУ Мару Сергійовичу - докторові хімічних наук,
пенсіонерові;
- за підручник "Історія держави і права України. Академічний
курс": У 2-х томах. - К.: Видавничий Дім "Ін Юре", 2000:
ГОНЧАРЕНКУ Володимиру Дмитровичу - докторові юридичних наук,
завідувачу кафедри Національної юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого
САФРОНОВІЙ Інесі Павлівні - докторові юридичних наук,
професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого
СТРАХОВУ Миколі Миколайовичу - докторові юридичних наук,
професорові Національної юридичної академії України імені Ярослава
Мудрого
КОПИЛЕНКУ Олександру Любимовичу - докторові юридичних наук,
радникові Голови Верховної Ради України
РОГОЖИНУ Анатолію Йосиповичу - докторові юридичних наук
(посмертно).
2. Установити на 2002 рік розмір Державної премії України в
галузі науки і техніки сімдесят п'ять тисяч гривень кожна.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 грудня 2002 року
1171/2002вгору