Документ 1172-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 03.02.2018, підстава - 46-2018-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 26 вересня 2007 р. N 1172
Київ
Про введення посад державних інспекторів
з авіаційного нагляду у Державній авіаційній
службі та умови оплати їх праці
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 712 ( 712-2012-п ) від 11.07.2012 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 712 ( 712-2012-п ) від 11.07.2012
N 673 ( 673-2016-п ) від 22.09.2016
N 335 ( 335-2017-п ) від 18.05.2017 - застосовується
з 1 січня 2017 року
N 46 ( 46-2018-п ) від 25.01.2018 }

З метою підвищення рівня безпеки польотів та відповідно до
рекомендацій Міжнародної організації цивільної авіації Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Ввести в межах граничної чисельності працівників у
Державній авіаційній службі посади державного інспектора з
авіаційного нагляду за безпекою авіації, державного інспектора з
авіаційного нагляду за льотною придатністю повітряних суден,
державного інспектора з авіаційного нагляду за льотною
експлуатацією (далі - державні інспектори з авіаційного нагляду)
загальною чисельністю до 295 осіб, які не належать до категорії
посад державних службовців. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 712
( 712-2012-п ) від 11.07.2012, N 673 ( 673-2016-п ) від
22.09.2016, N 46 ( 46-2018-п ) від 25.01.2018 }
2. Надати Голові Державної авіаційної служби право: { Абзац
перший пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 712
( 712-2012-п ) від 11.07.2012 }
1) установлювати державним інспекторам з авіаційного нагляду:
у межах фонду оплати праці посадові оклади на рівні
посадового окладу начальника самостійного відділу центрального
органу виконавчої влади; { Абзац другий підпункту 1 пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 712 ( 712-2012-п ) від
11.07.2012 }
надбавку за високі досягнення у праці або за виконання
особливо важливої роботи у розмірі до 100 відсотків посадового
окладу;
2) надавати державним інспекторам з авіаційного нагляду
щорічну відпустку тривалістю 30 календарних днів з виплатою
допомоги на оздоровлення у розмірі, що не перевищує їх
середньомісячної заробітної плати;
3) здійснювати преміювання державних інспекторів з
авіаційного нагляду відповідно до їх особистого вкладу в загальні
результати роботи, а також до державних і професійних свят та
ювілейних дат у межах фонду преміювання, утвореного у розмірі 10
відсотків посадових окладів та економії фонду оплати праці.
Порядок, умови і розміри преміювання затверджуються
Головою Державної авіаційної служби; { Абзац другий підпункту 3
пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 712
( 712-2012-п ) від 11.07.2012 }
4) надавати державним інспекторам з авіаційного нагляду
матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у
розмірі, що не перевищує їх середньомісячної заробітної плати;
5) виплачувати державним інспекторам з авіаційного нагляду.
надбавку за знання та використання в роботі іноземної мови:
однієї європейської - у розмірі 10, однієї східної, угро-фінської
або африканської - 15, двох і більше мов - 25 відсотків посадового
окладу;
доплату за роботу у нічний час (з 22 до 6 години) - у розмірі
до 40 відсотків посадового окладу за кожну годину;
надбавку за вислугу років в таких розмірах: понад 3 роки -
10, понад 5 років - 15, понад 10 років - 20, понад 15 років - 25,
понад 20 років - ЗО, понад 25 років - 40 відсотків посадового
окладу.
Порядок виплати зазначеної надбавки встановлюється Головою
Державної авіаційної служби за погодженням з Міністерством
інфраструктури, Міністерством соціальної політики та Міністерством
фінансів; { Абзац п'ятий підпункту 5 пункту 2 в редакції Постанови
КМ N 712 ( 712-2012-п ) від 11.07.2012 }
доплату за науковий ступінь кандидата або доктора наук
відповідної спеціальності - у розмірі відповідно 5 і 10 відсотків
посадового окладу;
надбавку за почесне звання "заслужений працівник" - у розмірі
5 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь та надбавка за почесне звання
виплачуються, якщо діяльність зазначених інспекторів збігається за
профілем з науковим ступенем або почесним званням;
6) виплачувати державним інспекторам з авіаційного нагляду за
льотною експлуатацією доплату за наліт до 75 годин протягом трьох
місяців як:
командира повітряного судна транспортної авіації - у розмірі
0,9 прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого на
1 січня календарного року, за годину;
другого пілота, штурмана, бортінженера повітряного судна
транспортної авіації - у розмірі 0,7 прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за
годину;
бортпровідника повітряного судна транспортної авіації - у
розмірі 0,4 прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
установленого на 1 січня календарного року, за годину;
командира повітряного судна (літак або вертоліт), яке виконує
авіаційні роботи, - у розмірі 0,7 прожиткового мінімуму для
працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року, за
годину;
другого пілота, штурмана, бортінженера повітряного судна, яке
виконує авіаційні роботи, - у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму
для працездатних осіб, установленого на 1 січня календарного року,
за годину;
командира повітряного судна авіації загального призначення -
у розмірі 0,5 прожиткового мінімуму для працездатних осіб,
установленого на 1 січня календарного року, за годину.
Якщо політ виконувався державним інспектором з авіаційного
нагляду за льотною експлуатацією як інструктором, доплата за наліт
здійснюється у розмірі доплати за наліт відповідного фахівця.
Доплата за проведення тренувань на тренажері державним
інспектором з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією як
інструктором здійснюється в розмірі 50 відсотків доплати за наліт
командира повітряного судна. Кількість годин, протягом яких
проводилися зазначені тренування, не враховується в залік нальоту
до 75 годин протягом трьох місяців.
Порядок та умови виплати зазначеної доплати затверджуються
Головою Державної авіаційної служби. { Підпункт 6 пункту 2 в редакції Постанови КМ N 712 ( 712-2012-п )
від 11.07.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 335
( 335-2017-п ) від 18.05.2017 - застосовується з 1 січня 2017
року }
3. Державній авіаційній службі та Міністерству фінансів
забезпечити фінансування видатків, пов'язаних з виконанням цієї
постанови, з урахуванням вимог абзацу другого частини шостої
статті 12 Повітряного кодексу України ( 3393-17 ). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 712
( 712-2012-п ) від 11.07.2012 }

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21вгору