Документ 1176-2005-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 11.02.2015, підстава - 42-2015-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 7 грудня 2005 р. N 1176
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 42 ( 42-2015-п ) від 28.01.2015 }
 
Про затвердження форми заяви на одержання
суб'єктом господарювання або уповноваженою
ним особою документів дозвільного характеру
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 778 ( 778-2008-п ) від 03.09.2008 N 340 ( 340-2010-п ) від 12.05.2010 }

 
     Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     1. Затвердити форму заяви на одержання суб'єктом господарювання або уповноваженою ним особою документів дозвільного характеру, що додається.
 
     2. Ця постанова набирає чинності одночасно із Законом України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності" ( 2806-15 ).

 
   Прем'єр-міністр України              Ю.ЄХАНУРОВ 
     Інд. 25

 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 грудня 2005 р. N 1176
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2008 р. N 778
( 778-2008-п )
 
                  ______________________________ 
(керівнику дозвільного органу) ______________________________
ЗАЯВА

 
   Відповідно до статті 7 Закону України "Про дозвільну систему 
у сфері господарської діяльності" прошу видати ___________________
__________________________________________________________________
(назва документа дозвільного характеру) __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(об'єкт, на який видається документ) __________________________________________________________________
(місцезнаходження (адреса) об'єкта,
на який видається документ) __________________________________________________________________
(вид діяльності згідно з КВЕД) __________________________________________________________________
(у давальному відмінку повне найменування юридичної особи/
ім'я, по батькові та прізвище __________________________________________________________________
фізичної особи - підприємця) __________________________________________________________________
(ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ, __________________________________________________________________
ідентифікаційний номер фізичної особи - підприємця,
платника податків та інших обов'язкових платежів) __________________________________________________________________
(ім'я, по батькові та прізвище керівника юридичної особи/
фізичної особи - підприємця/уповноваженої особи) __________________________________________________________________
(місцезнаходження юридичної особи/місце проживання
фізичної особи - підприємця)

________________ ________________
(телефон) (телефакс)
"___" ____________ 200_ р. __________________________________
(підпис керівника юридичної
особи/фізичної особи - підприємця,
уповноваженої особи)
Документи, що додаються до заяви: ________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Заповнюється державним адміністратором:
------------------------------------------------------------------ | "___" ____________ 200_ р. |Реєстраційний номер _______________| |(дата надходження заяви) | | | |___________________________________| |____________________ | (ініціали та прізвище | | (підпис) | державного адміністратора) | ------------------------------------------------------------------
{ Форма в редакції Постанови КМ N 778 ( 778-2008-п ) від 03.09.2008; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 340 ( 340-2010-п ) від 12.05.2010 }вгору