Документ 1198-2003-п, поточна редакція — Редакція від 10.03.2016, підстава - 157-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 5 серпня 2003 р. N 1198
Київ
Про затвердження Порядку фінансування витрат,
пов'язаних із захистом прав та інтересів
України під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за
участю іноземного суб'єкта та України, а також
із забезпеченням представництва України в
Європейському суді з прав людини
{ Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007
N 608 ( 608-2007-п ) від 04.04.2007
N 6 ( 6-2009-п ) від 14.01.2009
N 859 ( 859-2011-п ) від 10.08.2011
N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }

{ У назві та тексті Постанови слова "під час розгляду справ
у закордонних юрисдикційних органах" замінено словами
"під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних
юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта
та України" згідно з Постановою КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007 }

На виконання статті 2 Указу Президента України від 3 березня
2011 р. N 261 ( 261/2011 ) "Про деякі питання здійснення захисту
прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України" Кабінет Міністрів України
п о с т а н о в л я є: { Вступна частина в редакції Постанови КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
Затвердити Порядок фінансування витрат, пов'язаних із
захистом прав та інтересів України під час урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю
іноземного суб'єкта та України, а також із забезпеченням
представництва України в Європейському суді з прав людини
(додається). { Абзац перший постановляючої частини із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
Міністерству юстиції забезпечити фінансування витрат,
пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час
урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб'єкта та України, в тому числі у
справах, відповідальними органами за якими було визначено інші
центральні органи виконавчої влади до набрання чинності Указом
Президента України від 3 березня 2011 р. N 261 ( 261/2011 ) "Про
деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України під час
урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб'єкта та України", до остаточного
вирішення таких справ, а також із забезпеченням представництва
України в Європейському суді з прав людини. { Постановляючу
частину доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністри України
від 5 серпня 2003 р. N 1198
ПОРЯДОК
фінансування витрат, пов'язаних із захистом
прав та інтересів України під час урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ
за участю іноземного суб'єкта та України, а також
із забезпеченням представництва України
в Європейському суді з прав людини
{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
{ У тексті Порядку слова "під час розгляду справ у закордонних
юрисдикційних органах" замінено словами "під час урегулювання
спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за
участю іноземного суб'єкта та України" згідно з Постановою КМ
N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007 }

1. Цей Порядок визначає механізм фінансування витрат,
пов'язаних із забезпеченням захисту прав та інтересів України під
час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних
органах справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також із
забезпеченням представництва України в Європейському суді з прав
людини. { Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 18
( 18-2007-п ) від 16.01.2007, N 608 ( 608-2007-п ) від
04.04.2007, N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
2. Фінансування витрат, пов'язаних із захистом прав та
інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України, а також із забезпеченням представництва
України в Європейському суді з прав людини, здійснюється за
рахунок коштів, передбачених на цю мету Мін'юсту в загальному
фонді державного бюджету на відповідний рік окремою бюджетною
програмою. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 608
( 608-2007-п ) від 04.04.2007, N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
3. Кошти, зазначені у пункті 2 цього Порядку, спрямовуються
на:
сплату обов'язкових реєстраційних, інших платежів та внесків,
пов'язаних з витратами на відкриття та провадження у справах, які
розглядаються у закордонних юрисдикційних органах; { Абзац другий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007 }
залучення до розгляду справ арбітрів закордонних
юрисдикційних органів;
закупівлю за державні кошти робіт і послуг юридичних
радників, примирювачів, фахівців, експертів, у тому числі
іноземних, які мають знання, необхідні для здійснення заходів щодо
захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю
іноземного суб'єкта та України, володіють відповідною іноземною
мовою та належним чином атестовані (за наявності в законодавстві
держави місця арбітражу (суду) вимог щодо атестації у відповідних
державних установах, органах), а також для забезпечення
представництва України в Європейському суді з прав людини; { Абзац
четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007; в редакції Постанови КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }

{ Абзац п'ятий пункту 3 виключено на підставі Постанови КМ
N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007 }

забезпечення участі уповноважених осіб центральних органів
виконавчої влади під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України, а також представництва України в
Європейському суді з прав людини; { Абзац шостий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
підготовку позовних заяв, пояснень, відзивів, інших
процесуальних документів та подання доказів у справі; { Абзац
сьомий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
оплату послуг з письмового та усного перекладу з однієї мови
на іншу, необхідного для забезпечення урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю
іноземного суб'єкта та України, а також для забезпечення
представництва України в Європейському суді з прав людини; { Абзац
восьмий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 6 ( 6-2009-п ) від
14.01.2009; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
участь експертів, свідків та представників державних органів,
підприємств, установ та організацій України (за погодженням з їх
керівниками) в урегулюванні спорів, розгляді у закордонних
юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та
України, а також у забезпеченні представництва України в
Європейському суді з прав людини; { Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007; в
редакції Постанови КМ N 859 ( 859-2011-п ) від 10.08.2011; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
ведення архіву; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з
Постановою КМ N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007 }
проведення комплексних аналітичних досліджень матеріалів
спорів та справ; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007 }
проведення експертизи, надання свідчень під час урегулювання
спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за
участю іноземного суб'єкта та України, а також для забезпечення
представництва України в Європейському суді з прав людини; { Абзац
дванадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ N 859 ( 859-2011-п )
від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
внесення абонентської плати за користування юридичною базою
даних закордонних юрисдикційних органів, закупівлю програмного
забезпечення; { Абзац тринадцятий пункту 3 в редакції Постанови КМ
N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007 }
фінансування витрат, пов'язаних з організацією та
забезпеченням захисту прав і контролем за захистом прав та
інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України, а також із забезпеченням представництва
України в Європейському суді з прав людини; { Абзац чотирнадцятий
пункту 3 в редакції Постанови КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
оплату послуг з поштового пересилання та отримання
процесуальних документів та інших матеріалів, пов'язаних з
урегулюванням спорів, розглядом у закордонних юрисдикційних
органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також із
забезпеченням представництва України в Європейському суді з прав
людини; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 608
( 608-2007-п ) від 04.04.2007; в редакції Постанови КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
оплату послуг міжміського та міжнародного зв'язку, пов'язаних
з урегулюванням спорів, розглядом у закордонних юрисдикційних
органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, а також із
забезпеченням представництва України в Європейському суді з прав
людини; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 608
( 608-2007-п ) від 04.04.2007; в редакції Постанови КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
закупівлю книжок та періодичних видань за тематикою, що
стосується діяльності закордонних юрисдикційних органів, у тому
числі з питань захисту прав людини; { Пункт 3 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 608 ( 608-2007-п ) від 04.04.2007 }
оплату нотаріальних послуг із засвідчення вірності копій
документів і виписок з них, справжності підпису на документах і
вірності їх перекладу з однієї мови на іншу, пов'язаних з
урегулюванням спорів, розглядом у закордонних юрисдикційних
органах справ за участю іноземного суб'єкта та України; { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 6 ( 6-2009-п ) від
14.01.2009 }
оплату витрат, пов'язаних з виконанням умов угод про
врегулювання спорів (мирових угод), погоджених Кабінетом Міністрів
України; { Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
оплату витрат, пов'язаних з митним оформленням міжнародних
поштових відправлень та експрес-відправлень, що переміщуються
(пересилаються) через митний кордон України; { Пункт 3 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
оплату послуг з розміщення інформації, пов'язаної з
проведенням процедур закупівель, у державному офіційному
друкованому виданні з питань державних закупівель та у
відповідному міжнародному інформаційному виданні. { Пункт 3
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
4. Планування витрат, пов'язаних із захистом прав та
інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України (далі - витрати), за рахунок коштів державного
бюджету Мін'юст здійснює на підставі поданих юридичними радниками,
примирювачами, фахівцями, експертами та відповідальними органами,
які визначені Кабінетом Міністрів України до набрання чинності
Указом Президента України від 3 березня 2011 р. N 261 ( 261/2011 )
"Про деякі питання здійснення захисту прав та інтересів України
під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних
органах справ за участю іноземного суб'єкта та України",
розрахунків витрат, у тому числі витрат, пов'язаних з виконанням
погоджених Кабінетом Міністрів України умов угод про врегулювання
спорів (мирових угод), на відповідний бюджетний період згідно з
вимогами Бюджетного кодексу України ( 2456-17 ). { Пункт 4 в редакції Постанови КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
5. Для планування витрат на кожний бюджетний період Міністр
юстиції затверджує перелік спорів, щодо яких здійснюється
урегулювання, та справ, які розглядаються у закордонних
юрисдикційних органах (далі - перелік).
У переліку зазначаються назва справи чи спору, найменування
сторін, закордонний юрисдикційний орган (у разі наявності), де
розглядається справа, сума позовних вимог чи вимог сторін спору,
короткий зміст справи чи спору, орієнтовна сума витрат. { Пункт 5 в редакції Постанов КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007, N 859 ( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
6. Підставою для включення спору чи справи до переліку є
отримана Мін'юстом інформація, документи щодо спору за участю
іноземного суб'єкта, стосовно якого пред'явлено чи може бути
пред'явлено у закордонний юрисдикційний орган позов до України,
або звернення відповідальних органів, які визначені Кабінетом
Міністрів України до набрання чинності Указом Президента від 3
березня 2011 р. N 261 ( 261/2011 ) "Про деякі питання здійснення
захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю
іноземного суб'єкта та України", з підтвердними документами. { Пункт 6 в редакції Постанов КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007, N 859 ( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
7. Звернення, що розглядатимуться у наступному році подаються
Мін'юсту до 1 серпня поточного року. { Пункт 7 в редакції Постанови КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007 }
8. У зверненні повинна міститися інформація про сторони
справи чи спору, закордонний юрисдикційний орган, який розглядає
або розглядатиме справу (у разі наявності інформації про такий
орган), позовні вимоги чи вимоги сторін спору, короткий зміст
справи чи спору, обсяг і розрахунки витрат (оплата послуг
юридичних радників, перекладачів тощо), можливість здійснення
видатків за рахунок коштів державного бюджету.
До звернення додаються документи, які підтверджують зазначену
в ньому інформацію. { Пункт 8 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 18
( 18-2007-п ) від 16.01.2007; в редакції Постанови КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
{ Пункт 9 виключено на підставі Постанови КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
10. Відповідно до переліку складається проект кошторису
видатків, пов'язаних із захистом прав та інтересів України під час
урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб'єкта та України (далі - кошторис).
{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
11. Інформація, що міститься у переліку та проекті кошторису,
включається до бюджетного запиту, який Мін'юст надсилає до Мінфіну
в строки, передбачені бюджетним законодавством.
12. До переліку можуть вноситися зміни. Справи, провадження у
яких припинено, та спори, які врегульовані у поточному році,
виключаються з переліку. { Абзац перший пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007 }
До переліку можуть включатися додатково спори та справи, про
які інформація надійшла після закінчення строку подання звернення
Мін'юсту і які врегульовуються чи розглядаються у поточному році
або повинні врегульовуватися чи розглядатися у наступному році.
Зміни до переліку вносяться відповідно до цього Порядку і
затверджуються Міністром юстиції. { Абзац другий пункту 12 в
редакції Постанови КМ N 18 ( 18-2007-п ) від 16.01.2007 }
13. Витрати фінансуються Мін'юстом відповідно до кошторису.
Для здійснення оплати обов'язкових реєстраційних, інших
платежів та внесків, пов'язаних з відкриттям провадження та
розглядом справ у закордонних юрисдикційних органах, та віднесення
їх на фактичні видатки Мін'юст подає до Казначейства: { Пункт 13
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
розпорядчі документи, які визначають зобов'язання про
спрямування платежів за кордон; { Пункт 13 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 859 ( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
листи-повідомлення міжнародних арбітражних установ про
необхідність оплати обов'язкового реєстраційного внеску та інших
платежів із зазначенням суми таких внесків та платежів;
нотаріально засвідчений переклад таких листів; { Пункт 13
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
висновок про оплату реєстраційного внеску, затверджений
уповноваженою особою Мін'юсту. { Пункт 13 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 859 ( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
13-1. Планування витрат, пов’язаних із забезпеченням
представництва України в Європейському суді з прав людини, за
рахунок коштів державного бюджету на відповідний бюджетний період
Мін’юст здійснює згідно з вимогами Бюджетного кодексу України
( 2456-17 ) на підставі розрахунків витрат, необхідних для
забезпечення належного представництва України в Європейському суді
з прав людини, з урахуванням кількості та складності справ,
матеріали яких перебувають на опрацюванні в Урядового
уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини,
прогнозованого обсягу справ, надходження матеріалів яких
передбачається у наступному бюджетному періоді. { Порядок
доповнено пунктом 13-1 згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п )
від 24.02.2016 }
14. Установи, організації та фізичні особи залучаються до
захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів,
розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю
іноземного суб'єкта та України, а також для забезпечення
представництва України в Європейському суді з прав людини шляхом
проведення закупівлі їх послуг відповідно до законодавства. { Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
15. Для здійснення видатків, пов'язаних із захистом прав та
інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у
закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного
суб'єкта та України, а також із забезпеченням представництва
України в Європейському суді з прав людини, юридичні радники,
примирювачі, фахівці, експерти щомісяця подають Мін'юсту акти про
виконання робіт та/або надання послуг та документи, що
підтверджують надання послуг або виконання робіт. { Абзац перший
пункту 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 157
( 157-2016-п ) від 24.02.2016 }
Мін'юст протягом десяти робочих днів розглядає зазначені
документи та готує висновок про доцільність або недоцільність
витрат.
Висновок про доцільність або недоцільність витрат, пов'язаних
з оплатою послуг юридичних радників та/або примирювачів, фахівців,
експертів, затверджується уповноваженою особою Мін'юсту та містить
назву справи чи спору, підстави залучення юридичного радника
та/або примирювачів, фахівців, експертів, обґрунтування
доцільності або недоцільності зазначених витрат. { Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 18
( 18-2007-п ) від 16.01.2007; в редакції Постанови КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
16. У разі коли Мін'юст визнав витрати недоцільними,
документи повертаються юридичному раднику, примирювачу, фахівцю,
експерту для доопрацювання протягом десяти робочих днів із
зазначенням причин прийняття такого рішення. { Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
17. Витрати, погоджені Мін'юстом, фінансуються протягом 30
днів з моменту затвердження висновку про їх доцільність у межах
виділених бюджетних асигнувань. { Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 859 ( 859-2011-п ) від
10.08.2011 }
18. Оплата послуг, наданих юридичними радниками,
примирювачами, фахівцями, експертами здійснюється на підставі
договору про надання послуг, укладеного між Мін'юстом і
виконавцем, висновку про доцільність витрат, акта про виконання
робіт та/або надання послуг і документів, що підтверджують надання
послуг.
На підставі висновків, зазначених у рішеннях міжвідомчої
робочої групи, Міністр юстиції приймає рішення щодо фінансування
витрат, пов'язаних з досудовим урегулюванням спорів за участю
іноземного суб'єкта.
Оплата витрат, пов'язаних з виконанням умов угод про
врегулювання спорів (мирових угод), погоджених Кабінетом Міністрів
України, здійснюється Мін'юстом.
У разі наявності належним чином визнаного арбітражного
рішення, в якому зазначені підтверджені Арбітражним трибуналом
витрати на оплату послуг, наданих юридичними радниками, фахівцями
та експертами під час супроводження справи, оплата таких послуг
Мін'юстом здійснюється на підставі зазначеного рішення.
Попередня оплата під час закупівлі товарів, робіт і послуг за
бюджетні кошти здійснюється відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 23 квітня 2014 р. N 117 ( 117-2014-п ) "Про
здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти" (Офіційний вісник України, 2014
р., N 34, ст. 916). { Абзац п'ятий пункту 18 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 157 ( 157-2016-п ) від 24.02.2016 } { Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 18 ( 18-2007-п ) від
16.01.2007; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 608
( 608-2007-п ) від 04.04.2007; в редакції Постанови КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }
19. У разі недостатності фінансування або інших виняткових
обставин Мін'юст може здійснювати протягом року перерозподіл
коштів між справами та спорами в межах загальної суми,
передбаченої у державному бюджеті на відповідний рік Мін’юсту для
забезпечення захисту прав та інтересів України під час
урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах
справ за участю іноземного суб’єкта та України, а також
забезпечення представництва України в Європейському суді з прав
людини, відповідно до законодавства. { Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 859
( 859-2011-п ) від 10.08.2011, N 157 ( 157-2016-п ) від
24.02.2016 }
20. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності
про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим
і ефективним витрачанням здійснюються в установленому
законодавством порядку. { Порядок доповнено пунктом 20 згідно з Постановою КМ N 608
( 608-2007-п ) від 04.04.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 859 ( 859-2011-п ) від 10.08.2011 }вгору