Про серйозні недоліки в роботі Державної митної служби України
Указ Президента України від 24.10.20031208/2003
Документ 1208/2003, поточна редакція — Прийняття від 24.10.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про серйозні недоліки в роботі
Державної митної служби України

Результати проведеної Радою національної безпеки і оборони
України перевірки свідчать, що останнім часом, поряд із деякими
позитивними тенденціями, в діяльності Державної митної служби
України, її органів і посадових осіб у справі додержання вимог
законодавства та ефективності роботи мали місце й суттєві
недоліки.
Не забезпечено виконання повною мірою законів України, інших
нормативно-правових актів щодо реалізації державної політики у
сфері митної справи, боротьби з контрабандою і порушеннями митних
правил, захисту економічних інтересів України в
зовнішньоекономічній діяльності.
Державною митною службою України видано деякі
нормативно-правові акти, які ускладнюють роботу суб'єктів
господарської діяльності. Запроваджено порядок здійснення митного
контролю, митного оформлення товарів і транспортних засобів, який
не сприяє спрощенню митних процедур. Це призвело до численних і
справедливих нарікань з боку суб'єктів господарювання.
Недостатньо вжито ефективних заходів щодо захисту економічних
інтересів держави під час визначення декларованої вартості
імпортованих товарів. Унаслідок цього Державний бюджет України
зазнав втрат, знизилася конкурентоспроможність товарів
вітчизняного виробництва на внутрішньому ринку, створилося
підгрунтя для службових зловживань працівників митниці.
До цього часу не вжито заходів щодо спрощення порядку надання
фінансових гарантій на перевезення транзитних підакцизних
вантажів. Це значно ускладнює роботу перевізників і зменшує
привабливість України як транзитної держави.
Не організовано ефективного контролю за додержанням вимог
законодавства, спрямованих на викорінення корупції й хабарництва в
митних органах, що сприяє зростанню організованої злочинності,
зміцненню її економічної бази, перешкоджає діяльності легально
діючих підприємців, порушує їхні законні права та інтереси.
Мають місце випадки недодержання вимог законодавства під час
звільнення працівників митних органів, через що переважну
більшість звільнених поновлено на роботі за рішенням суду.
Керівниками митних органів не надано принципової оцінки цьому
явищу, не вжито вичерпних заходів до підвищення ефективності
кадрової роботи з особовим складом.
Допускалося нецільове використання бюджетних коштів, зокрема
під час надання працівникам центрального апарату значних сум
безпроцентних позик для поліпшення житлових умов.
У зв'язку з незадовільною діяльністю Державної митної служби
України, її органів і посадових осіб в організації роботи щодо
ефективної протидії контрабанді, детінізації сфери
зовнішньоекономічних відносин, захисту законних прав та інтересів
громадян України п о с т а н о в л я ю:
1. Звільнити:
ЄГОРОВА Олександра Борисовича з посади першого заступника
Голови Державної митної служби України;
ПАШКА Павла Володимировича з посади заступника Голови
Державної митної служби України.
2. Оголосити догану:
КАЛЕНСЬКОМУ Миколі Миколайовичу - Голові Державної митної
служби України;
ЛОЗКУ Віктору Яковичу - першому заступнику Голови Державної
митної служби України;
ДЬОМІНУ Юрію Михайловичу - заступнику Голови Державної митної
служби України.
3. Попередити про неповну службову відповідність КОНОВЧЕНКА
Юрія Миколайовича - заступника Голови Державної митної служби
України.
4. М. Каленському розглянути питання щодо звільнення із
займаних посад:
керівників управлінь Державної митної служби України
А. Жогана, А. Карпенка, С. Коломацького, М. Мельника;
начальників митниць - Карпатської регіональної О. Гої,
Кримської регіональної В. Сасунова, Північної регіональної
І. Соболя, Бориспільської О. Федорова, Вадул-Сіретської
М. Салагора, Керченської В. Крамаренка, Куп'янської
О. Крестьянінова.
5. Головам Волинської і Луганської обласних державних
адміністрацій розглянути питання щодо звільнення із займаних посад
за невиконання Розпорядження Президента України від 27 червня
2003 року N 185/2003-рп ( 185/2003-рп ) "Про перевірку діяльності
митних органів" у частині, що стосується забезпечення належних
умов роботи Комісії з перевірки діяльності митних органів при Раді
національної безпеки і оборони України першого заступника голови
Волинської обласної державної адміністрації В. Панчишина,
заступника голови Луганської обласної державної адміністрації
Ю. Махортова.
6. Міністрові економіки та з питань європейської інтеграції
України В. Хорошковському, Голові Державної податкової
адміністрації України Ю. Кравченку, Голові Державної митної служби
України М. Каленському з метою запобігання негативному впливу на
економіку держави контрабанди, недосконалості визначення акцизів,
митних тарифів і зборів, а також для встановлення дієвих заслонів
ухиленню від сплати податків під час ввезення та реалізації
імпортованих товарів проаналізувати нормативно-правові акти з
питань зовнішньоекономічної діяльності, податкового законодавства
і внести пропозиції щодо їх вдосконалення.
Про виконання цього Указу доповісти в місячний строк.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 24 жовтня 2003 року
N 1208/2003вгору