Документ 1214-2000-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 08.11.2016, підстава - 763-2016-п


 
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
від 4 серпня 2000 р. N 1214
Київ
 
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ N 763 ( 763-2016-п ) від 26.10.2016 }
 
Про затвердження переліку об'єктів та окремих територій, які
підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі
обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами
 
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

 
     Відповідно до статті 5 Закону України "Про аварійно-рятувальні служби" ( 1281-14 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
 
     Затвердити перелік об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню державними аварійно-рятувальними службами (додається).
 
( Текст Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )

 
   Прем'єр-міністр України               В.ЮЩЕНКО 
     Інд. 33
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 серпня 2000 р. N 1214
 
ПЕРЕЛІК
об'єктів та окремих територій, які підлягають постійному
та обов'язковому на договірній основі обслуговуванню
державними аварійно-рятувальними службами
 
( Назва переліку об'єктів із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 313 ( 313-2004-п ) від 11.03.2004 )
 
     Геологорозвідка:
 
     об'єкти розвідувального буріння на суші, континентальному шельфі та в межах виключної (морської) економічної зони України, що здійснюється з метою загального вивчення надр, пошуку і розвідки нафтових, газових та родовищ корисних копалин, проведення інженерно-геологічних, еколого-геологічних та палеонтологічних досліджень, контролю за режимом підземних вод, прогнозування землетрусів і дослідження вулканічної діяльності;
 
     об'єкти геологічного вивчення надр із застосуванням вибухових матеріалів;
 
     об'єкти дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин, проходження та ліквідації в установленому порядку розвідувальних гірничих виробок і свердловин.
 
     Вугільна промисловість:
 
     діючі шахти, а також шахти, що будуються, реконструюються або закриваються;
 
     розрізи і збагачувальні фабрики.
 
     Гірничорудна та нерудна промисловість:
 
     гірничозбагачувальні комбінати, рудники (шахти), в тому числі ті, що підлягають закриттю, збагачувальні фабрики, кар'єри з видобутку залізної, марганцевої і сірчаної руд, солі калійних добрив, флюсо-доломітів, хвостосховища, шламонакопичувачі;
 
     підприємства з видобутку нерудних будівельних матеріалів потужністю понад 50 тис. куб. метрів гірничої маси на рік, а також підприємства, де проводяться підривні роботи, об'єкти, де здійснюється виготовлення найпростіших вибухових промислових речовин, об'єкти транспортного будівництва та спеціальні підземні споруди.
 
     Нафтогазова промисловість:
 
     об'єкти розвідки, буріння та експлуатації нафтових і газових родовищ;
 
     діючі свердловини і технологічні об'єкти підготовки газу для далекого транспортування на газових промислах та підземних сховищах, магістральні газопроводи, конденсатопроводи і споруди на них, системи газопостачання природним та скрапленим газом, промислові об'єкти, які використовують газ системи газопостачання побутових споживачів.
 
     Хімічна та нафтохімічна промисловість:
 
     вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти на підприємствах хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної, газопереробної, хіміко-фармацевтичної, мікробіологічної, лісохімічної, целюлозно-паперової галузей;
 
     підприємства з виготовлення вибухових матеріалів і виробів на їх основі, виготовлення та утилізації боєприпасів, забезпечення нафтопродуктами;
 
     магістральні нафтопроводи, нафтопродуктопроводи, аміакопроводи, етиленопроводи;
 
     захоронення шкідливих речовин і відходів виробництва в підземних виробках та природних порожнинах;
 
     об'єкти, де використовуються рідкий хлор та аміак.
 
     Металургійна промисловість:
 
     об'єкти коксохімічного, агломераційного, вогнетривкого, доменного, сталеплавильного, прокатного, кисневого, газового, феросплавного і ливарного виробництва;
 
     підприємства кольорової і порошкової металургії.
 
     Машинобудування:
 
     об'єкти розщеплення повітря, стаціонарні ацетиленові станції;
 
     вибухо- і пожежонебезпечні технологічні об'єкти;
 
     спеціальні технологічні об'єкти із застосуванням горючих, вибухонебезпечних, отруйних газів.
 
     Енергетика:
 
     діючі електростанції і теплоцентралі, пускові котельні та розподільні установки АЕС, електроустановки споживачів напругою понад 1000 вольт.
 
     Транспортно-дорожній комплекс:
 
     автомобільні, залізничні, морські та річкові вокзали, аеропорти, аеродроми, морські та річкові порти, метрополітени, мости, тунелі та шляхопроводи, райони відповідальності України за організацію обслуговування повітряного руху, водні об'єкти України, в тому числі у зоні відповідальності України на Чорному та Азовському морях, на річках Дніпрі та Дунаї.
 
     Агропромисловий комплекс:
 
     вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти заготівлі та переробки зерна, комбікормові заводи і цехи, підприємства спиртової, цукрової, соледобувної, олійно-жирової та інші вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти харчової і переробної промисловості, аміачні холодильні установки, сховища в підземних виробках та природних порожнинах.
 
     Деревообробна, легка та текстильна промисловість:
 
     вибухо- і пожежонебезпечні об'єкти.
 
     Житлово-комунальне господарство:
 
     насосні станції водопостачання та каналізації;
 
     об'єкти скидання стічних вод в підземних виробках та природних порожнинах.
 
     Торгівля, соціально-культурна сфера:
 
     аміачні холодильні установки;
 
     рекреаційні зони та інші території в період масового відпочинку людей або занять промислом, який не суперечить законодавству, в тому числі місця туристичної діяльності в гірських, лісових та спелеологічних районах;
 
     геологічні території та об'єкти, гірничі об'єкти, які використовуються як заповідники, заказники, пам'ятки природи, лікувальні та оздоровчі заклади.
 
     Зона відчуження і зона безумовного (обов'язкового) відселення:
 
     у тому числі об'єкт "Укриття" та інші потенційно небезпечні об'єкти спеціальних підприємств, розташованих у цих зонах.вгору