Документ 1235-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 23.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 листопада 2011 р. N 1235
Київ
Про внесення змін до деяких постанов
Кабінету Міністрів України
з питань надання безоплатної правової допомоги

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України з питань
надання безоплатної правової допомоги зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1235
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
з питань надання безоплатної правової допомоги

1. У постанові Кабінету Міністрів України від 6 вересня
1996 р. N 1072 ( 1072-96-п ) "Про затвердження Положення про центр
медико-соціальної реабілітації неповнолітніх" (ЗП України,
1996 р., N 17, ст. 481; Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 28, с. 135; 2000 р., N 26, ст. 1096; 2003 р., N 34,
ст. 1816; 2004 р., N 46, ст. 3055; 2005 р., N 16, ст. 845):
1) у назві та тексті постанови ( 1072-96-п ), крім пункту 2,
слово "неповнолітніх" замінити словом "дітей";
2) у Положенні, затвердженому зазначеною постановою
( 1072-96-п ):
у назві та тексті слово "неповнолітній" у всіх відмінках
замінити словом "дитина" у відповідному відмінку;
пункт 22 після абзацу четвертого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"інформують дітей або їх законних представників про
можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до
Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий і шостий вважати відповідно
абзацами шостим і сьомим.
2. Положення про Український державний медико-соціальний
центр ветеранів війни, затверджене постановою Кабінету Міністрів
України від 15 листопада 1996 р. N 1394 ( 1394-96-п ) (ЗП України,
1996 р., N 20, ст. 556), доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. Центр інформує ветеранів війни про можливість отримання
безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про
безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).".
3. Пункт 21 Типового положення про притулок для дітей,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня
1997 р. N 565 ( 565-97-п ) (Офіційний вісник України, 1997 р.,
число 24, с. 61; 2003 р., N 34, ст. 1816; 2004 р., N 4, ст. 171,
N 46, ст. 3055; 2005 р., N 1, ст. 22, N 16, ст. 845; 2007 р.,
N 48, ст. 1972), після абзацу сьомого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"інформують дітей або їх законних представників про
можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до
Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
4. Типовий регламент місцевої державної адміністрації,
затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня
1999 р. N 2263 ( 2263-99-п ) (Офіційний вісник України, 1999 р.,
N 50, ст. 2456; 2007 р., N 83, ст. 3072), доповнити пунктом 37-1
такого змісту:
"37-1. Розгляд звернень громадян щодо надання безоплатної
первинної правової допомоги, організація особистого прийому таких
громадян здійснюються відповідно до Закону України "Про безоплатну
правову допомогу" ( 3460-17 ).".
5. Абзац другий пункту 4 Типового положення про центр
реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 червня
2003 р. N 987 ( 987-2003-п ) (Офіційний вісник України, 2003 р.,
N 27, ст. 1324), викласти у такій редакції:
"організовує надання постраждалим особам психологічних і
юридичних послуг, інформує таких осіб про можливість отримання
безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України "Про
безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".
6. Абзац п'ятнадцятий пункту 6 Типового положення про центр
соціально-психологічної реабілітації дітей, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. N 87
( 87-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 4, ст. 168,
N 46, ст. 3055, N 16, ст. 845; 2007 р., N 48, ст. 1972), викласти
у такій редакції:
"надає дітям або їх батькам, опікунам (піклувальникам),
прийомним батькам, батькам-вихователям, іншим законним
представникам консультації з правових питань, а також інформує їх
про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно
до Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".
7. Пункт 8 Типового положення про соціально-реабілітаційний
центр (дитяче містечко), затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 27 грудня 2005 р. N 1291 ( 1291-2005-п )
(Офіційний вісник України, 2005 р., N 52, ст. 3326), після абзацу
четвертого доповнити новим абзацом такого змісту:
"інформування дітей або їх законних представників про
можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до
Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 );".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - дванадцятий вважати
відповідно абзацами шостим - тринадцятим.
8. Пункт 25 Типового положення про СОС-дитяче містечко,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 березня
2006 р. N 310 ( 310-2006-п ) (Офіційний вісник України, 2006 р.,
N 11, ст. 736), доповнити абзацом такого змісту:
"безоплатну правову допомогу відповідно до Закону України
"Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).".
9. Абзац восьмий пункту 1 переліку соціальних послуг, умов та
порядку їх надання структурними підрозділами територіального
центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг),
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня
2009 р. N 1417 ( 1417-2009-п ) "Деякі питання діяльності
територіальних центрів соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)" (Офіційний вісник України, 2010 р., N 1,
ст. 10, N 43, ст. 1407), після слів "складної життєвої ситуації"
доповнити словами ", у тому числі надання інформації про
можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до
Закону України "Про безоплатну правову допомогу" ( 3460-17 ).вгору