Документ 124-2015-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.03.2015
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 03.04.2015. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 18 березня 2015 р. № 124
Київ

Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644 “Про порядок і розміри грошового забезпечення та заохочення військовозобов’язаних та резервістів” (Офіційний вісник України, 2006 р., № 48, ст. 3190; 2013 р., № 60, ст. 2150) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2015 р. № 124

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2006 р. № 1644

1. Назву постанови після слів “та резервістів” доповнити словами “, грошової виплати резервістам”.

2. У пункті 1:

абзац перший замінити абзацами такого змісту:

“1. Установити, що:

військовозобов’язаним, у тому числі резервістам, призваним на збори, за кожний день перебування на зборах з урахуванням часу перебування у дорозі від військового комісаріату до місця проведення зборів і назад виплачуються добові у таких розмірах, відсотків добових у разі службового відрядження:”.

У зв’язку з цим абзаци другий - дев’ятий вважати відповідно абзацами третім - десятим;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“резервістам за весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюються грошові виплати в таких розмірах (кількість мінімальних заробітних плат на місяць):


вищому офіцерському складу

- 2;


старшому офіцерському складу

- 1,9;


молодшому офіцерському складу

- 1,8;


сержантському і старшинському складу:прапорщикам, старшим прапорщикам, мічманам, старшим мічманам

- 1,7;


молодшим сержантам, сержантам, старшим сержантам, старшинам, старшинам 2 статті, старшинам 1 статті, головним старшинам, головним корабельним старшинам

- 1,6;


рядовому складу

- 1,5.”.
вгору