Про реорганізацію Одеського інституту Сухопутних військ
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.08.20061254
Документ 1254-2006-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.09.2010, підстава - 867-2010-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 30 серпня 2006 р. N 1254
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 1104 ( 1104-2007-п ) від 05.09.2007 - скасовано
на підставі Постанови КМ N 1403 ( 1403-2007-п ) від
24.12.2007 }
Про реорганізацію Одеського
інституту Сухопутних військ
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 867 ( 867-2010-п ) від 22.09.2010 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Погодитися з пропозицією Міністерства оборони та
Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Одеського інституту
Сухопутних військ шляхом приєднання до Одеського національного
політехнічного університету та утворення у складі Університету
Військового інституту.
2. Залишити майно та земельні ділянки Одеського інституту
Сухопутних військ в управлінні Міністерства оборони без права
відчуження.
3. Утворити з числа представників Міністерства оборони,
Міністерства освіти і науки, Міністерства фінансів, Міністерства
економіки, Фонду державного майна, Державного комітету по
земельних ресурсах, Одеської обласної державної адміністрації та
обласної ради (за згодою) міжвідомчу комісію з питань проведення
інвентаризації майна і земельних ділянок Одеського інституту
Сухопутних військ.
Міжвідомчій комісії подати до 1 листопада 2006 р. Кабінетові
Міністрів України пропозиції щодо використання надлишкових майна і
земельних ділянок.
4. Міністерству оборони:
затвердити організаційно-штатну структуру Військового
інституту Одеського національного політехнічного університету,
передбачивши у його складі факультети підготовки громадян на
посади осіб офіцерського складу, військової підготовки громадян за
програмою підготовки офіцерів запасу, післядипломної підготовки
військових фахівців, підрозділ вивчення військовослужбовцями
іноземних мов, центр адаптації військовослужбовців, звільнених з
військової служби, та членів їх сімей, офіцерські курси
Генерального штабу Збройних Сил, науковий центр бойового
застосування Сухопутних військ; { Абзац другий пункту 4 в редакції
Постанови КМ N 867 ( 867-2010-п ) від 22.09.2010 }
вирішити разом з Одеською обласною державною адміністрацією
питання щодо розміщення на фондах Військового інституту Одеського
національного політехнічного університету Одеського ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою;
подати у місячний строк Кабінетові Міністрів України
пропозиції про внесення до актів законодавства змін, що випливають
з цієї постанови.

Перший
віце-прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 29вгору