Про внесення змін до деяких законів України
Закон України від 18.11.20031268-IV
Документ 1268-IV, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.11.2003
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 11.12.2003. Подивитися в історії? )

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законів України
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 11, ст.141 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. Частину першу статті 46 Закону України "Про інформацію"
( 2657-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48,
ст. 650) після слів "релігійної ворожнечі" доповнити словами
"вчинення терористичних актів".
2. Абзац шостий частини першої статті 3 Закону України "Про
друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" ( 2782-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 1, ст. 1) після слів
"з метою вчинення" доповнити словами "терористичних актів та".
3. Частину першу статті 28 Закону України "Про видавничу
справу" ( 318/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р.,
N 32, ст. 206) після слів "релігійної ворожнечі" доповнити словами
"вчинення терористичних актів".
II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 18 листопада 2003 року
N 1268-IVвгору