Про підтримку розвитку туризму в Україні
Указ Президента України від 02.03.2001127/2001
Документ 127/2001, поточна редакція — Прийняття від 02.03.2001

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про підтримку розвитку туризму в Україні

З метою стимулювання розвитку туризму в Україні, підтримки
вітчизняних суб'єктів туристичної діяльності, створення сучасної
туристичної індустрії та зважаючи на міжнародну практику залучення
громадських організацій до участі в розбудові туристичної галузі,
п о с т а н о в л я ю:
1. Підтримати пропозицію Туристичної асоціації України щодо
її активної участі у вирішенні питань розвитку туристичної галузі,
зокрема:
проведенні моніторингу основних напрямів розвитку туризму;
розробленні стандартів у сфері туристичних послуг, проведенні
сертифікації та атестації туристичних підприємств, здійсненні
контролю виконання ними умов та правил прийому і обслуговування
туристів;
підготовці проектів законодавчих та інших нормативно-правових
актів з питань туризму;
забезпеченні захисту прав суб'єктів туристичної діяльності та
туристів;
диверсифікації туристичної діяльності з метою створення
додаткових робочих місць, сприяння зайнятості населення;
організації підготовки та перепідготовки кадрів для
підприємств туристичної індустрії;
розширенні та зміцненні міжнародного співробітництва в галузі
туризму, сприянні виходу вітчизняних суб'єктів туристичної
діяльності на світовий ринок туристичних послуг;
організації інформаційної, рекламної та виставкової
діяльності з питань туризму;
відзначенні юридичних та фізичних осіб, які зробили значний
внесок у розвиток туристичної галузі.
2. Кабінету Міністрів України, Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям:
сприяти розвитку ринку туристичних послуг, створювати рівні
можливості на ньому для всіх суб'єктів підприємництва незалежно
від форми власності;
надавати підтримку Туристичній асоціації України, іншим
громадським організаціям у здійсненні ними діяльності щодо
розвитку туризму.
3. Державному комітету інформаційної політики, телебачення і
радіомовлення України, Державному комітету молодіжної політики,
спорту і туризму України систематично висвітлювати питання
розвитку туристичної галузі, організувати випуск високоякісного
інформаційно-довідкового матеріалу.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 2 березня 2001 року
N 127/2001вгору