Питання системи обліку публічної інформації
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 21.11.20111277
Документ 1277-2011-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.11.2011
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 23.12.2011. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2011 р. N 1277
Київ
Питання системи обліку публічної інформації

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про систему обліку публічної
інформації, що додається.
2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади,
Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та
Севастопольській міським державним адміністраціям у тримісячний
строк забезпечити:
створення, функціонування та ведення системи обліку публічної
інформації;
доступ до системи обліку публічної інформації.
3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування забезпечити
створення, функціонування та ведення системи обліку публічної
інформації.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2011 р. N 1277
ПОЛОЖЕННЯ
про систему обліку публічної інформації

1. Це Положення встановлює загальні вимоги щодо забезпечення
збереження та доступу до публічної інформації шляхом створення,
функціонування і ведення системи обліку публічної інформації, в
якій реєструються документи, що перебувають у суб'єктів владних
повноважень.
2. Система обліку публічної інформації (далі - система
обліку) - це електронна база даних, що містить інформацію про
документи, які перебувають у суб'єкта владних повноважень (далі -
документи).
3. Адміністратором системи обліку є суб'єкт владних
повноважень, що забезпечує її створення, функціонування та ведення
в межах своїх повноважень.
4. Адміністратор системи обліку забезпечує:
реєстрацію документів;
стабільну роботу системи обліку;
оприлюднення системи обліку на офіційному веб-сайті, а в разі
його відсутності - в інший прийнятний спосіб;
надання доступу до системи обліку за запитами;
здійснення оновлення програмного забезпечення системи обліку;
можливість пошуку, перегляду, отримання електронних копій
шляхом копіювання інформації з системи обліку в цілому або її
частин користувачами системи обліку;
здійснення інших функцій відповідно до законодавства.
5. Реєстрація документів здійснюється шляхом внесення в
облікову картку таких відомостей про документи в електронному
вигляді:
номер облікової картки;
назва документа;
номер документа;
дата створення документа;
дата надходження документа;
джерело інформації (автор, відповідний підрозділ);
передбачена законом підстава віднесення інформації до
категорії з обмеженим доступом;
строк обмеження доступу до інформації (у разі, якщо вона
віднесена до інформації з обмеженим доступом);
галузь;
ключові слова;
тип, носій (текстовий документ, плівки, відео- та аудіозаписи
тощо);
вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти,
прес-релізи);
проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання,
пропозиції, листи тощо);
форма зберігання документа;
місце зберігання документа.
У разі потреби може зазначатися додаткова інформація.
6. Система обліку ведеться державною мовою.
7. Внесення змін до системи обліку у разі виявлення
неточності, помилки або зміни інформації про документ, внесеної
раніше, здійснюється шляхом створення додаткової до існуючої
облікової картки, із зазначенням у системі обліку факту внесення
змін, змісту змін та дати.
8. Внесення до системи обліку відомостей про документи
здійснюється з урахуванням частини сьомої статті 6 Закону України
"Про доступ до публічної інформації" ( 2939-17 ).
9. Захист інформації в системі обліку здійснюється шляхом
створення комплексної системи захисту інформації з підтвердженою
відповідністю.вгору