Документ 128/96, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 25.09.2011, підстава - 906/2011

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
{ Указ втратив чинність на підставі Указу Президента
N 906/2011 ( 906/2011 ) від 10.09.2011 }
Про державні стипендії видатним діячам
науки, освіти та культури
{ Чинність Указу поширена на видатних діячів фізичної
культури і спорту згідно з Указом Президента N 668/97
від 22.07.97 }
{ Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента
N 36/99 від 19.01.99
N 230/99 від 04.03.99
N 71/2002 ( 71/2002 ) від 25.01.2002
N 58/2006 ( 58/2006 ) від 23.01.2006
N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008
N 642/2008 ( 642/2008 ) від 21.07.2008 }

З метою стимулювання творчої праці діячів науки, освіти та
культури України, засвідчення їх видатних особистих досягнень
п о с т а н о в л я ю:
1. Заснувати 1000 державних стипендій видатним діячам науки,
освіти у розмірі п'ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, а для видатних діячів культури і мистецтва - у розмірі
двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян кожна. { Частина перша статті 1 із змінами, внесеними згідно з Указом
Президента N 71/2002 ( 71/2002 ) від 25.01.2002 }
{ На часткову зміну частини першої статті 1 установити з 1 січня
2006 року розмір державних стипендій, у тому числі довічних,
видатним діячам науки, освіти, культури та мистецтва 385 гривень
кожна згідно з Указом Президента N 58/2006 ( 58/2006 ) від
23.01.2006 }
{ На часткову зміну частини першої статті 1 установити розмір
державних стипендій, у тому числі довічних, видатним діячам науки,
освіти, культури та мистецтва у розмірі 1,5 прожиткового мінімуму
для осіб, які втратили працездатність, кожна згідно з Указом
Президента N 444/2008 ( 444/2008 ) від 16.05.2008 }
У межах цієї кількості стипендій установити по 100 довічних
державних стипендій для видатних діячів науки та видатних діячів
освіти і 200 довічних державних стипендій для видатних діячів
культури і мистецтва, а також 25 довічних державних стипендій для
видатних діячів фізичної культури і спорту, які досягли
сімдесятирічного віку. { Статтю 1 доповнено частиною другою згідно
з Указом Президента N 36/99 від 19.01.99; в редакції Указів
Президента N 230/99 від 04.03.99, N 71/2002 ( 71/2002 ) від
25.01.2002; із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 642/2008 ( 642/2008 ) від 21.07.2008 }
2. Установити, що зазначені у статті 1 цього Указу державні
стипендії виплачуються щомісячно незалежно від розміру одержуваної
заробітної плати, пенсії та не обкладаються прибутковим податком. 3. Кабінету Міністрів України: подати у двомісячний строк Президентові України проект
Положення про державні стипендії видатним діячам науки, освіти та
культури, визначивши в ньому, зокрема, що державні стипендії
призначає Президент України; передбачати у проектах Державного бюджету України, починаючи
з 1996 року, фінансування видатків, пов'язаних з виплатою
стипендій видатним діячам науки, освіти та культури.

Президент України Л.КУЧМА
м.Київ, 14 лютого 1996 року
N 128/96вгору