Документ 1286-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 07.07.2017, підстава - 459-2017-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 14 грудня 2011 р. N 1286
Київ
Про заснування стипендії
Кабінету Міністрів України для видатних тренерів,
які забезпечують підготовку спортсменів до участі
в Олімпійських та Паралімпійських іграх
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013
N 459 ( 459-2017-п ) від 04.07.2017 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Заснувати 75 стипендій Кабінету Міністрів України для
видатних тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до
участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх.
2. Затвердити Положення про стипендію Кабінету Міністрів
України для видатних тренерів, які забезпечують підготовку
спортсменів до участі в Олімпійських та Паралімпійських іграх, що
додається.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2011 р. N 1286
ПОЛОЖЕННЯ
про стипендію Кабінету Міністрів України
для видатних тренерів, які забезпечують підготовку
спортсменів до участі в Олімпійських
та Паралімпійських іграх
{ У тексті Положення слово "МОНмолодьспорт" в усіх відмінках
замінено словом "Мінмолодьспорт" у відповідному відмінку
згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }

1. Стипендія Кабінету Міністрів України для видатних
тренерів, які забезпечують підготовку спортсменів до участі в
Олімпійських та Паралімпійських іграх (далі - стипендія),
призначається громадянам України.
2. На здобуття стипендії висуваються:
тренери, які забезпечують (безпосередньо здійснюють)
підготовку спортсменів, включених до складу кандидатів на участь в
Олімпійських іграх, у кількості до 50 осіб;
тренери, які забезпечують підготовку спортсменів, включених
до складу кандидатів на участь у Паралімпійських іграх, у
кількості до 25 осіб. { Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 459 ( 459-2017-п ) від
04.07.2017 }
3. Пропозиції щодо кандидатів на здобуття стипендії подають
Мінмолодьспорту національні спортивні федерації з олімпійських
видів спорту, Національний комітет спорту інвалідів. { Абзац
перший пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
Перелік документів, необхідних для здобуття стипендії, та
критерії відбору кандидатів на здобуття стипендії визначаються
Мінмолодьспортом. { Абзац другий пункту 3 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 760 ( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
4. Пропозиції щодо кандидатів на призначення стипендії
попередньо розглядаються комісією, яка утворюється
Мінмолодьспортом. { Пункт 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
5. За результатами відбору комісія вносить Міністру молоді та
спорту пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендії. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 760
( 760-2013-п ) від 17.10.2013 }
6. Стипендія призначається строком не більш як на один рік у
розмірі п’ятнадцяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб
кожна. { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 459
( 459-2017-п ) від 04.07.2017 }
7. Призначення стипендії здійснюється розпорядженням Кабінету
Міністрів України за поданням Мінмолодьспорту з визначенням строку
виплати.
8. Тренеру одночасно може бути призначено не більш як одну
стипендію Кабінету Міністрів України.
Виплата стипендії здійснюється щомісяця Мінмолодьспортом за
рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку
фізичної культури і спорту.
Стипендія виплачується з першого дня місяця, що настає за
місяцем, в якому вона була призначена, незалежно від розміру
заробітної плати (пенсії), інших виплат.
Після закінчення строку одержання стипендії тренер має право
на повторне висунення його кандидатури на здобуття стипендії.
9. Позбавлення тренера стипендії може бути здійснено
Мінмолодьспортом за відповідним рішенням комісії, про що одночасно
інформується Кабінет Міністрів України, в разі: { Абзац перший
пункту 9 в редакції Постанови КМ N 459 ( 459-2017-п ) від
04.07.2017 }
засудження за умисний злочин;
дискваліфікації Міжнародним олімпійським комітетом,
Міжнародним паралімпійським комітетом, іншою міжнародною
спортивною організацією, Національним комітетом спорту інвалідів
або національною спортивною федерацією з олімпійських видів
спорту;
припинення безпосередньої участі в навчально-тренувальному
процесі, підготовці спортсменів для національних збірних команд з
олімпійських та паралімпійських видів спорту;
порушення вимог антидопінгового законодавства.вгору