Про утворення територіальних органів Державної інспекції сільського господарства
Постанова Кабінету Міністрів України; Перелік від 12.12.20111300
Документ 1300-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 13.07.2012, підстава - 606-2012-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 12 грудня 2011 р. N 1300
Київ
Про утворення територіальних органів
Державної інспекції сільського господарства
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 606 ( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити як юридичні особи публічного права територіальні
органи Державної інспекції сільського господарства за переліком
згідно з додатком.
2. Установити, що територіальні органи, утворені згідно з
пунктом 1 цієї постанови, є правонаступниками Державної хлібної
інспекції Автономної Республіки Крим, обласних державних хлібних
інспекцій, установ Української державної насіннєвої інспекції, що
реорганізуються шляхом приєднання до територіальних органів,
утворених згідно з пунктом 1 цієї постанови, та територіальних
органів Державного комітету із земельних ресурсів, у частині
виконання такими територіальними органами повноважень із
здійснення державного контролю за використанням та охороною
земель.

{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 606
( 606-2012-п ) від 18.04.2012 }

4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
вжити заходів щодо ліквідації в установленому порядку
Республіканської державної інспекції закупівель та якості
сільськогосподарської продукції, Державної інспекції по нагляду за
технічним станом машин і обладнання при Раді міністрів Автономної
Республіки Крим, інспекцій державного технічного нагляду,
інспекцій якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій та передачі закріпленого за ними майна
відповідним територіальним органам, утвореним згідно з пунктом 1
цієї постанови.
5. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету
Міністрів України згідно з переліком, що додається.
6. Ця постанова набирає чинності з дня опублікування, крім
пунктів 3-5 цієї постанови, які набирають чинності з 1 січня
2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2011 р. N 1300
ТЕРИТОРІАЛЬНІ ОРГАНИ
Державної інспекції сільського господарства

Державна інспекція сільського господарства в Автономній
Республіці Крим
Державна інспекція сільського господарства у Вінницькій
області
Державна інспекція сільського господарства у Волинській
області
Державна інспекція сільського господарства в
Дніпропетровській області
Державна інспекція сільського господарства в Донецькій
області
Державна інспекція сільського господарства в Житомирській
області
Державна інспекція сільського господарства в Закарпатській
області
Державна інспекція сільського господарства в Запорізькій
області
Державна інспекція сільського господарства в
Івано-Франківській області
Державна інспекція сільського господарства в Київській
області
Державна інспекція сільського господарства в Кіровоградській
області
Державна інспекція сільського господарства в Луганській
області
Державна інспекція сільського господарства в Львівській
області
Державна інспекція сільського господарства в Миколаївській
області
Державна інспекція сільського господарства в Одеській області
Державна інспекція сільського господарства в Полтавській
області
Державна інспекція сільського господарства в Рівненській
області
Державна інспекція сільського господарства в Сумській області
Державна інспекція сільського господарства в Тернопільській
області
Державна інспекція сільського господарства в Харківській
області
Державна інспекція сільського господарства в Херсонській
області
Державна інспекція сільського господарства в Хмельницькій
області
Державна інспекція сільського господарства в Черкаській
області
Державна інспекція сільського господарства в Чернівецькій
області
Державна інспекція сільського господарства в Чернігівській
області
Державна інспекція сільського господарства в м. Києві
Державна інспекція сільського господарства в м. Севастополі

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 грудня 2011 р. N 1300
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України,
що втратили чинність

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 січня 1996 р.
N 59 ( 59-96-п ) "Про затвердження Типового положення про
інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації" (ЗП України,
1996 р., N 5, ст. 170).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2000 р.
N 1568 ( 1568-2000-п ) "Про затвердження Типового положення про
інспекцію якості та формування ресурсів сільськогосподарської
продукції обласної, Севастопольської міської державної
адміністрації" (Офіційний вісник України, 2000 р., N 43,
ст. 1829).
3. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2001 р.
N 1406 ( 1406-2001-п ) "Про внесення змін до деяких актів Кабінету
Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 44,
ст. 1969).
4. Пункт 4 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
26 вересня 2002 р. N 1446 ( 1446-2002-п ) (Офіційний вісник
України, 2002 р., N 39, ст. 1827).
5. Пункт 31 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів
України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17 липня 2003 р. N 1106 ( 1106-2003-п ) (Офіційний вісник України,
2003 р., N 30, ст. 1546).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 листопада
2004 р. N 1533 ( 1533-2004-п ) "Про внесення змін до Типового
положення про інспекцію державного технічного нагляду обласної,
Київської та Севастопольської міської державної адміністрації"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 46, ст. 3022).
7. Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р.
N 438 ( 438-2009-п ) "Про внесення змін до Типового положення про
інспекцію державного технічного нагляду обласної, Київської та
Севастопольської міської державної адміністрації" (Офіційний
вісник України, 2009 р., N 33, ст. 1152).вгору