Документ 1317/2003, поточна редакція — Прийняття від 19.11.2003

                                                          
У К А З
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
Про відзначення державними нагородами України
членів Академії правових наук України

За значний особистий внесок у розвиток юридичної науки,
підготовку висококваліфікованих юристів, багаторічну плідну
наукову і педагогічну діяльність п о с т а н о в л я ю:
Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня
СТАШИСА - першого проректора Національної
Володимира Володимировича юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого, академіка
Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня
ЦВІКА - професора Національної юридичної
Марка Веніаміновича академії України імені Ярослава
Мудрого, академіка
БОРИСОВА - директора Інституту вивчення В'ячеслава Івановича проблем злочинності Академії
правових наук України,
члена-кореспондента
БАУЛІНА - професора Національної юридичної
Юрія Васильовича академії України імені Ярослава
Мудрого, члена-кореспондента
Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня
ВОРОНОВУ - професора Київського Лідію Костянтинівну національного університету імені
Тараса Шевченка, академіка
КОНОВАЛОВУ - професора Національної юридичної
Віолетту Омелянівну академії України імені Ярослава
Мудрого, академіка
Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"
ЛУЦЮ - професорові Академії Володимиру Васильовичу муніципального управління,
академіку, м. Київ
ГЕТЬМАНУ - проректорові Національної Анатолію Павловичу юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого,
члену-кореспонденту
ПОПОВУ - завідувачу кафедри Національної
Василю Костянтиновичу юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого,
члену-кореспонденту
ПОГРІБНОМУ - проректорові Одеського юридичного
Олексію Олексійовичу інституту Національного
університету внутрішніх справ,
члену-кореспонденту
ПОГОРІЛКУ - заступникові директора Інституту
Віктору Федоровичу держави і права імені
В.М. Корецького НАН України,
члену-кореспонденту
ШЕПІТЬКУ - завідувачу кафедри Національної
Валерію Юрійовичу юридичної академії України імені
Ярослава Мудрого,
члену-кореспонденту
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ЮРИСТ УКРАЇНИ"
ЗАЙЦЮ - першому заступникові Міністра Анатолію Павловичу юстиції України,
члену-кореспонденту.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 19 листопада 2003 року
N 1317/2003вгору