Документ 1319-2009-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.12.2009
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 12.12.2009. Подивитися в історії? )

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 8 грудня 2009 р. N 1319
Київ
Про внесення змін до постанов
Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1095
і від 31 грудня 2005 р. N 1312

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 25 серпня
2004 р. N 1095 ( 1095-2004-п ) "Деякі питання запровадження
зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти"
(Офіційний вісник України, 2004 р., N 34, ст. 2262; 2006 р.,
N 1-2, ст. 34) і від 31 грудня 2005 р. N 1312 ( 1312-2005-п ) "Про
невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного
оцінювання та моніторингу якості освіти" (Офіційний вісник
України, 2006 р., N 1-2, ст. 34) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 8 грудня 2009 р. N 1319
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
від 25 серпня 2004 р. N 1095 ( 1095-2004-п )
і від 31 грудня 2005 р. N 1312 ( 1312-2005-п )

1. У Порядку зовнішнього незалежного оцінювання та
моніторингу якості освіти, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 25 серпня 2004 р. N 1095 ( 1095-2004-п ):
пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Зовнішнє незалежне оцінювання та моніторинг якості освіти
(далі - оцінювання якості освіти) запроваджується з метою
забезпечення реалізації конституційних прав громадян на рівний
доступ до вищої освіти, здійснення контролю за дотриманням
державних стандартів освіти, проведення аналізу стану системи
освіти та прогнозування її розвитку.";
абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції:
"зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень
випускників загальноосвітніх навчальних закладів, за результатами
якого проводиться конкурсний відбір студентів для навчання у вищих
навчальних закладах;";
пункт 6 викласти у такій редакції:
"6. Зовнішнє незалежне оцінювання навчальних досягнень
випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти
є вступними випробуваннями до вищих навчальних закладів і
здійснюється на принципах прозорості та об'єктивності. Право на
проходження зовнішнього незалежного оцінювання мають випускники
навчальних закладів системи загальної середньої освіти або особи,
які вже одержали атестат про повну загальну середню освіту.
За результатами зовнішнього незалежного оцінювання особам
видається сертифікат. Особи, які раніше одержали атестат про повну
загальну середню освіту, під час вступу до вищих навчальних
закладів подають сертифікат разом з атестатом. Зразок сертифіката
затверджується МОН.".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 31 грудня
2005 р. N 1312 ( 1312-2005-п ):
1) пункт 1 постанови викласти у такій редакції:
"1. Установити, що зовнішнє незалежне оцінювання навчальних
досягнень випускників навчальних закладів системи загальної
середньої освіти, які виявили бажання вступити до вищих навчальних
закладів, є вступними випробуваннями до цих закладів.";
2) у Положенні про Український центр оцінювання якості освіти
( 1312-2005-п ), затвердженому зазначеною постановою:
підпункт 2 пункту 4 викласти у такій редакції:
"2) проведення за дорученням МОН соціально-психологічних
досліджень та атестації педагогічних працівників;";
абзац четвертий пункту 5 викласти у такій редакції:
"проводить за дорученням МОН моніторинг якості освіти;".вгору