Документ 1334-2008-р, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.10.2008

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від 16 жовтня 2008 р. N 1334-р
Київ
Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності
у сфері енергоефективності та енергозбереження
на 2008-2009 роки

1. Схвалити пріоритетні напрями діяльності у сфері
енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки, що
додаються.
2. НАЕР разом з іншими заінтересованими центральними органами
виконавчої влади подати у місячний строк Кабінетові Міністрів
України проект плану заходів щодо реалізації у 2008-2009 роках
затверджених цим розпорядженням пріоритетних напрямів.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 37

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 16 жовтня 2008 р. N 1334-р
ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ
діяльності у сфері енергоефективності
та енергозбереження на 2008-2009 роки

1. Установлення на законодавчому рівні адміністративної
відповідальності за неефективне використання енергетичних
ресурсів.
2. Запровадження обов'язкового обліку та створення державної
системи моніторингу показників енергетичного балансу.
3. Розвиток новітніх технологій виробництва біопалива з
дотриманням вимог щодо забезпечення продовольчого балансу держави
та збереження родючості земель сільськогосподарського призначення.
4. Реалізація прогресивних технологічних проектів, зокрема,
шляхом:
заміни у бюджетній сфері ламп розжарювання енергоефективними
приладами освітлення;
модернізації парку газоперекачувальних агрегатів,
впровадження когенераційних та турбодетандерних енергогенеруючих
установок в системі магістральних газопроводів;
заміни та модернізації застарілого обладнання в
житлово-комунальному господарстві, насамперед в системах
теплопостачання, електропостачання, водопостачання та
водовідведення. У разі використання державних коштів зазначена
робота проводиться з урахуванням результатів енергетичного аудиту
та впровадження оптимізованих схем теплопостачання, водопостачання
та водовідведення (крім аварійних ситуацій);
використання у бюджетній сфері енергоакумулюючих систем
електрообігріву.
5. Збільшення використання альтернативних та відновлюваних
джерел енергії, зокрема енергії вітру, сонця, тепла землі, а також
шахтного метану і газу від підземного спалювання вугілля як
палива.
6. Створення системи енергетичного маркування.вгору