Про затвердження Положення про посвідчення члена екіпажу
Постанова Кабінету Міністрів України; Положення від 21.11.20071346
Документ 1346-2007-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 11.03.2011, підстава - 86-2011-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 21 листопада 2007 р. N 1346
Київ
Про затвердження Положення
про посвідчення члена екіпажу
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 651 ( 651-2008-п ) від 16.07.2008
N 86 ( 86-2011-п ) від 09.02.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Положення про посвідчення члена екіпажу, що
додається.
Міністерству транспорту та зв'язку в місячний строк
затвердити зразок посвідчення члена екіпажу.
Установити, що посвідчення члена екіпажу, видані до набрання
чинності цією постановою, є чинними протягом строку їх дії.
{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 651
( 651-2008-п ) від 16.07.2008 }
2. Ця постанова набирає чинності одночасно з Указом
Президента України про визнання такими, що втратили чинність,
деяких указів Президента України щодо посвідчення члена екіпажу
( 773/2008 ).

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 21

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 листопада 2007 р. N 1346
ПОЛОЖЕННЯ
про посвідчення члена екіпажу

1. Посвідчення члена екіпажу (далі - посвідчення) є
документом, що підтверджує громадянство України і видається
громадянинові України, який є членом екіпажу повітряного судна,
зареєстрованого в Україні відповідно до Конвенції про міжнародну
цивільну авіацію ( 995_038 ), для використання його під час
виконання міжнародних польотів.
Перелік осіб авіаційного персоналу, які є членами екіпажу,
визначається органом державного регулювання у сфері цивільної
авіації.
2. Посвідчення надає право члену екіпажу на виїзд з України
та в'їзд в Україну на повітряному судні під час виконання ним
польотного завдання.
Член екіпажу може також за посвідченням здійснити виїзд з
України в індивідуальному порядку в разі прямування до місця
перебування повітряного судна і безперешкодний в'їзд в Україну за
наявності документів про закордонне відрядження.
3. Посвідчення має вигляд пластикової картки розміром 54,75 x
86,35 міліметра.
У верхній частині лицьового боку посвідчення міститься
зображення малого Державного Герба України, а також двома рядками
українською та англійською мовами написи "УКРАЇНА ПОСВІДЧЕННЯ
ЧЛЕНА ЕКІПАЖУ", нижче ліворуч - фотовідбиток (30 x 40 міліметрів)
власника посвідчення, праворуч - англійською мовою відомості про
члена екіпажу: прізвище та ім'я, стать, громадянство, дата
народження, місце роботи, посада, номер посвідчення та дата
закінчення строку його дії, особистий підпис.
На зворотному боці посвідчення українською та англійською
мовами друкуються слова "Посвідчення надає право на виїзд з
України та в'їзд в Україну", а також зазначається посада і
ставиться підпис особи, що видала посвідчення, нижче - група
крові, резус-фактор власника посвідчення. { Абзац третій пункту 3
із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 86 ( 86-2011-п )
від 09.02.2011 }
Зона візуальної перевірки відділена від машинозчитуваної зони
горизонтально проведеною лінією.
До машинозчитуваної зони вноситься машинозчитувана
інформація.
4. Посвідчення виготовляється відповідно до вимог Міжнародної
організації цивільної авіації і є документом суворої звітності.
5. Посвідчення видається члену екіпажу органом державного
регулювання у сфері цивільної авіації на строк до п'яти років за
поданням керівника авіакомпанії чи авіапідприємства, де працює
член екіпажу.
6. У разі зміни місця роботи або припинення льотної роботи
член екіпажу здає посвідчення авіакомпанії чи авіапідприємству, де
він працював, про що керівник авіакомпанії чи авіапідприємства
протягом трьох робочих днів інформує у письмовій формі орган
державного регулювання у сфері цивільної авіації. Посвідчення
передається зазначеному органу не пізніше десяти днів з дати його
здачі.
Посвідчення, не здане в установленому порядку, вважається
втраченим.
7. У разі втрати посвідчення член екіпажу зобов'язаний
негайно повідомити про це командира повітряного судна, керівника
авіакомпанії чи авіапідприємства, де він працює, та органи
внутрішніх справ, а за кордоном - також дипломатичне
представництво або консульську установу України, які видають у
порядку, встановленому законодавством, посвідчення особи на
повернення в Україну.
Керівник авіакомпанії чи авіапідприємства не пізніше трьох
днів з дати повідомлення про втрату членом екіпажу посвідчення
інформує про це у письмовій формі орган державного регулювання у
сфері цивільної авіації для подальшого інформування Адміністрації
Держприкордонслужби.
Втрачене посвідчення вважається недійсним.
8. Видача, зберігання і знищення посвідчення провадиться у
порядку, встановленому органом державного регулювання у сфері
цивільної авіації.вгору