Документ 1351-2003-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.04.2019, підстава - 260-2019-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 27 серпня 2003 р. N 1351
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 260 ( 260-2019-п ) від 06.03.2019 }
Про затвердження тарифів (прейскурантів)
на роботи і послуги, що виконуються і надаються
за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 662 ( 662-2006-п ) від 11.05.2006
N 1235 ( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 }

Відповідно до статті 35 Закону України "Про забезпечення
санітарного та епідемічного благополуччя населення" ( 4004-12 )
Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити тарифи (прейскуранти) на роботи і послуги, що
виконуються і надаються за плату установами та закладами державної
санітарно-епідеміологічної служби (додаються).
2. В абзаці п'ятому пункту 12 додатка до постанови Кабінету
Міністрів України від 25 грудня 1996 р. N 1548 ( 1548-96-п )
"Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та
виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)"
(ЗП України, 1996 р., N 21, ст. 596: Офіційний вісник України,
2001 р.. N 47, ст. 2073; 2002 р., N 11, ст. 511, N 52, ст. 2396;
2003 р., N 21, ст. 939, із змінами, внесеними постановою Кабінету
Міністрів від 24 липня 2003 р. N 1150 ( 1150-2003-п ) слова
"та санітарно-профілактичні" виключити.

Прем'єр-міністр України В.ЯНУКОВИЧ
Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 27 серпня 2003 р. N 1351
ТАРИФИ (ПРЕЙСКУРАНТИ)
на роботи і послуги, що виконуються і
надаються за плату установами та закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби

------------------------------------------------------------------ | Найменування робіт (послуг) | Ціна (без урахування | | | податку на додану | | | вартість), гривень | |----------------------------------------------------------------| | Бактеріологічні, вірусологічні, паразитологічні та | | молекулярно-генетичні дослідження | |----------------------------------------------------------------| | 1.|Бактеріологічний контроль | 40,1 |за одне дослідження| | |стерильності виробів медичного | |одного об'єкта | | |призначення, інструментарію | | | | |після стерилізації, діагностич-| | | | |них імунобіологічних | | | | |препаратів, лікарських | | | | |засобів та інших об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 2.|Визначення: | 31,97| -"- | | | | | | | | 1) загальної кількості | | | | | мезофільних анаеробних та | | | | | факультативно-анаеробних | | | | | мікроорганізмів в об'єктах| | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 2) колі-індексу води та | 31,89| -"- | | | бактерій групи кишкової | | | | | палички в харчових продук-| | | | | тах, продовольчій сировині| | | | | та інших об'єктах | | | | | середовища життєдіяльності| | | | | людини | | | | | | | | | | 3) залишкової кількості | 111,98|за одне дослідження| | | антибіотиків у продуктах | |одного антибіотика | | | тваринництва бактеріологі-| |в одному продукті | | | чним методом | | | | | | | | | | 4) залишкової кількості | 25,01|за дослідження | | | антибіотиків у харчових | |одного продукту | | | продуктах методом | | | | | дельвотесту | | | | | | | | | | 5) наявності молочнокислих | 42,55| -"- | | | мікроорганізмів у | | | | | харчових продуктах | | | | | | | | | | 6) наявності інгібуючих речо-| 14,96|за одне дослідження| | | вин у молоці з метиленовим| | | | | синім | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 3.|Мікроскопія кисломолочних | 8,67|за дослідження | | |продуктів | |одного продукту | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 4.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) бактерій родини | 37,19|за дослідження | | | Enterobacteriaceae, | |одного показника | | | сальмонел, патогенних | |в одному об'єкті | | | вібріонів, ентерококів, | | | | | золотистого стафілокока, | | | | | синьогнійної палички, | | | | | протею, сульфітредукуючих | | | | | клостридій, Bacillus | | | | | cereus, бактерій роду | | | | | лейконосток, легіонел, | | | | | бруцел, лістерій, ієрсиній| | | | | у харчових продуктах, | | | | | продовольчій сировині та | | | | | інших об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | | | | | | 2) плісеневих грибів та | 27,03|за дослідження | | | дріжджів у харчових | |одного продукту | | | продуктах та продовольчій | | | | | сировині | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 5.|Визначення промислової стериль-| 121,25| -"- | | |ності консервованої продукції | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 6.|Бактеріологічні дослідження | 161,95| -"- | | |консервованої продукції для | | | | |виявлення причин псування | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 7.|Виявлення у борошні та хлібо- | 28,36| -"- | | |булочних виробах збудника | | | | |картопляної хвороби | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 8.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) чутливості, | 58,27|за дослідження | | | специфічної активності, | |одного показника | | | відтворюваності | |в одному препараті | | | діагностичних | | | | | імунобіологічних | | | | | препаратів | | | | | | | | | | 2) мікробіологічної | 35,24|за дослідження | | | чистоти нестерильних | |одного показника | | | лікарських засобів, | | | | | косметичних виробів і | | | | | засобів побутової хімії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 9.|Виявлення бактеріального | | | | |забруднення середовища | | | | |життєдіяльності людини методом | | | | |змивів на: | | | | | | | | | | мезофільні аеробні та | 11,59|за одне дослідження| | | факультативно-анаеробні | | | | | мікроорганізми | | | | | | | | | | бактерії групи кишкової | 9,98| -"- | | | палички | | | | | | | | | | плісеневі гриби та дріжджі | 9,36| -"- | | | | | | | | золотистий стафілокок | 17,07| -"- | | | | | | | | патогенну та умовно-патогенну | 26,81|за одне дослідження| | | мікрофлору | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 10.|Визначення бактеріального | 20,87|за дослідження | | |забруднення повітря закритих | |одного показника | | |приміщень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 11.|Бактеріологічні, вірусологічні | | | | |або паразитологічні та | | | | |молекулярно-генетичні | | | | |дослідження із застосуванням | | | | |ланцюгової полімеразної реакції| | | | |методом: | | | | | | | | | | якісним | 110,68|за одне дослідження| | | | | | | | флеш або флуоресценції | 128,15| -"- | | | | | | | | кількісним | 241,45| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 12.|Визначення в біологічному | 24,86| -"- | | |матеріалі збудників інфекційних| | | | |захворювань (без ідентифікації)| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 13.|Бактеріологічні дослідження на | 94,27| -"- | | |дисбактеріоз | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 14.|Ідентифікація: | | | | | | | | | | 1) мікроорганізмів роду | 25,07| -"- | | | Staphylococcus | | | | | | | | | | 2) мікроорганізмів роду | 35,97| -"- | | | Streptococcus | | | | | | | | | | 3) мікроорганізмів роду | 39,84| -"- | | | Meningococcus | | | | | | | | | | 4) мікроорганізмів роду | 44,72| -"- | | | Corynebacterium | | | | | | | | | | 5) мікроорганізмів роду | 25,27| -"- | | | Bordetella | | | | | | | | | | 6) мікроорганізмів родини | 54,8 | -"- | | | Enterobacteriaceae | | | | | | | | | | 7) мікроорганізмів родини | 31,83| -"- | | | Pseudomonadaceae | | | | | | | | | | 8) грибів роду Candida | 14,61| -"- | | | | | | | | 9) мікроорганізмів родів | 57,83|за одне дослідження| | | Campylobacter, Yersinia, | |одного роду мікро- | | | Vibrio, Leptospsra і | |організмів | | | Brucella | | | | | | | | | | 10) збудника ботулізму | 309,84|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 15.|Визначення наявності | 209,84|за одне дослідження| | |ботулінічного токсину в реакції| | | | |нейтралізації на білих мишах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 16.|Профілактичне дослідження на | | | | |носійство: | | | | | | | | | | 1) збудників кишкових | 27,16| -"- | | | інфекцій | | | | | | | | | | 2) золотистого стафілокока | 22,63| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 17.|Серологічне дослідження на | 16,27| -"- | | |носійство збудника черевного | | | | |тифу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 18.|Визначення чутливості культур | 21,73|за одне дослідження| | |мікроорганізмів до антибіотиків| |одного виду мікро- | | |(12 дисків) | |організмів | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 19.|Централізоване виготовлення | | | | |поживних середовищ: | | | | | | | | | | рідких | 40,68|за один літр | | | | | | | | щільних | 32,29| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 20.|Бактеріологічні та вірусологіч-| | | | |ні дослідження: | | | | | | | | | | 1) біологічного матеріалу та | 22,22|за одне дослідження| | | проб з об'єктів середовища| | | | | життєдіяльності людини із | | | | | застосуванням реакції | | | | | непрямої гемаглютинації | | | | | | | | | | 2) біологічного матеріалу | 27,57| -"- | | | та проб з об'єктів середо-| | | | | вища життєдіяльності люди-| | | | | ни із застосуванням | | | | | реакції аглютинації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 21.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) збудника сибірки в | 179,91|за одне дослідження| | | об'єктах середовища | |одного об'єкта | | | життєдіяльності людини | | | | | (ґрунт, сировина тваринно-| | | | | го походження тощо) | | | | | | | | | | 2) лептоспір у воді водоймищ | 176,37|за одне дослідження| | | господарсько-питного та | | | | | культурно-побутового | | | | | водокористування | | | | | | | | | | 3) збудників природно- | 60,36|за дослідження | | | осередкових інфекцій в | |одного показника | | | об'єктах середовища | | | | | життєдіяльності людини | | | | | (туляремії, лістеріозу, | | | | | єрезіпелоїду і | | | | | ієрсиніозів) в польовому | | | | | матеріалі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 22.|Бактеріологічні або | 88,17|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |зв'язування комплементу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 23.|Бактеріологічні дослідження | 154,81| -"- | | |із застосуванням реакції | | | | |мікроаглютинації лептоспір | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 24.|Бактеріологічні або вірусологі-| 22,89| -"- | | |чні дослідження біологічного | | | | |матеріалу та проб з об'єктів | | | | |середовища життєдіяльності | | | | |людини із застосуванням | | | | |імунофлуоресцентної мікроскопії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 25.|Контроль за якістю поживних | | | | |середовищ методом: | | | | | | | | | | титраційним | 45,02|за один тест-штам | | | | |або одну суміш | | | | |штамів | | | | | | | | якісним | 33,26| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 26.|Виділення: | | | | | | | | | | 1) ентеровірусів, аденовіру- | 109,25|за одне дослідження| | | сів з об'єктів середовища | |одного виду вірусу | | | життєдіяльності людини на | |в одному об'єкті | | | культурі клітин з | | | | | негативним результатом | | | | | | | | | | 2) ентеровірусів, аденовіру- | 242,04| -"- | | | сів з об'єктів середовища | | | | | життєдіяльності людини на | | | | | культурі клітин з | | | | | позитивним результатом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 27.|Індикація вірусів грипу та | 476,76|за десять | | |інших вірусів респіраторної | |досліджень | | |групи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 28.|Бактеріологічні та | 160,76|за одне дослідження| | |вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням реакції | | | | |нейтралізації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 29.|Визначення активності | 137,75|за дослідження з | | |дезінфекційних засобів методом | |одним тест-штамом | | |тест-об'єктів щодо тест-штамів | |однієї концентрації| | |вірусів і бактерій | |за строк однієї | | | | |експозиції | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 30.|Вірусологічні дослідження | | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням: | | | | | | | | | | 1) реакції гальмування | 34,94|за одне дослідження| | | аглютинації | | | | | | | | | | 2) радіоімунного аналізу | 75,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 31.|Бактеріологічні, вірусологічні | 39,39| -"- | | |або паразитологічні дослідження| | | | |біологічного матеріалу та проб | | | | |з об'єктів середовища | | | | |життєдіяльності людини із | | | | |застосуванням імуноферментного | | | | |аналізу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 32.|Видова діагностика комах, що | 7,56|за одне дослідження| | |мають епідемічне значення | |одного екземпляра | | |(синантропні мухи, кровоссальні| | | | |комари, кліщі та компоненти | | | | |гнусу) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 33.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) яєць та личинок гельмін- | 23,16|за одне дослідження| | | тів, цист та ооцист кишко-| |однієї проби | | | вих найпростіших у городи-| | | | | ні, садовині за методами | | | | | Романенка, Філоненко | | | | | | | | | | 2) яєць та личинок | 33,58| -"- | | | гельмінтів, цист та ооцист| | | | | патогенних найпростіших у | | | | | воді питній, плавальних | | | | | басейнів, відкритих | | | | | водоймищ господарсько- | | | | | побутового призначення та | | | | | стічній воді за методами | | | | | Романенка, Новосільцева, | | | | | Падченка, Філоненко | | | | | | | | | | 3) яєць та личинок | 39,5 | -"- | | | гельмінтів, цист, ооцист | | | | | кишкових патогенних | | | | | найпростіших, личинок | | | | | гельмінтів в осаді стічних| | | | | вод, кеці, мулі, твердій | | | | | фракції сільсько- | | | | | господарських стоків, | | | | | ґрунті, піску і твердих | | | | | побутових відходах за | | | | | методами Романенка, | | | | | Падченка або Філоненко | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 34.|Виявлення: | | | | | | | | | | 1) пухопероїдів у пусі, | 11,82|за одне дослідження| | | пір'ях і вовні | | | | | | | | | | 2) демодекоїдних кліщів | 7,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 35.|Дослідження побутового пороху | 30,85| -"- | | |на наявність алергенних та | | | | |інших кліщів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 36.|Виявлення шкідників у запасах | 9,59| -"- | | |харчових продуктів (сухофрукти,| | | | |зернобобові, борошно та | | | | |крупи) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 37.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) риби, рибопродуктів, | 19,31|за одне дослідження| | | ракоподібних та молюсків | | | | | на личинки гельмінтів, | | | | | найпростіших, конеподів | | | | | та інших паразитів риб, | | | | | небезпечних для здоров'я | | | | | людини | | | | | | | | | | 2) м'яса та м'ясопродуктів | 18,42| -"- | | | на личинки гельмінтів | | | | | | | | | | 3) пилу, змивів з поверхні | 19,52| -"- | | | предметів довкілля на яйця| | | | | гельмінтів, цисти та | | | | | ооцисти найпростіших | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 38.|Дослідження біоматеріалу: | | | | | | | | | |фекалій на яйця, личинки, | 10,59| -"- | | |фрагменти гельмінтів методами | | | | |збагачення, Бермана і товстого | | | | |мазка за Като | | | | | | | | | |дуоденального вмісту на яйця, | 11,33| -"- | | |личинки, фрагменти гельмінтів | | | | |та найпростіші | | | | | | | | | |сечі на гельмінти та їх яйця і | 11,5 | -"- | | |личинки | | | | | | | | | |харкотиння на яйця, личинки, | 12,14| -"- | | |фрагменти гельмінтів та | | | | |найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 39.|Дослідження: | | | | | | | | | | 1) періанального зскрібка на | 2,97| -"- | | | яйця гельмінтів | | | | | | | | | | 2) фекалій на патогенні | 17,92| -"- | | | кишкові найпростіші | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 40.|Обстеження партії товару на | 39,6 | -"- | | |наявність членистоногих | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 41.|Паразитологічне дослідження | 7,49| -"- | | |кровоссальних членистоногих на | | | | |зараженість мікрофіляріями | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 42.|Дослідження крові на плазмодії | 19,49| -"- | | |малярії та інші паразити крові | | | | |з фарбуванням | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 43.|Визначення чутливості | 63,99|за одне дослідження| | |синантропних комах до | |одного виду до | | |інсектицидних засобів | |одного інсектициду | |----------------------------------------------------------------| |----------------------------------------------------------------| | Дезінфекційні засоби | |----------------------------------------------------------------| | 44.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) перекису водню в | 20,15|за одне дослідження| | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах дезінфек-| | | | | ційних засобів | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) активного хлору в | 21,76| -"- | | | дезінфекційних засобах та | | | | | робочих розчинах | | | | | дезінфекційних засобів | | | | | йодометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів, | 21,97|за дослідження | | | мінеральних кислот, | |одного показника | | | спиртів у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4) неіоногенних | 32,07|за одне дослідження| | | поверхнево-активних | | | | | речовин у дезінфекційних | | | | | засобах та робочих | | | | | розчинах дезінфекційних | | | | | засобів фотоколориметрич- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 45.|Визначення концентрації | 31,94| -"- | | |четвертинних амонієвих сполук | | | | |в дезінфекційних засобах та | | | | |робочих розчинах дезінфекційних| | | | |засобів титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 46.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) піретроїдів, | 78,18| -"- | | | фосфороорганічних сполук | | | | | в інсектицидних засобах | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 2) похідних кумаринів в | 62,55| -"- | | | дератизаційних засобах | | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 47.|Визначення масової частки: | | | | | | | | | | 1) бігуанідів в дезінфекцій- | 19,36| -"- | | | них засобах титрометричним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діоксиду хлору в | 19,49| -"- | | | дезінфекційних засобах | | | | | колориметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 48.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 49.|Визначення стійкості зразків до| 6,59| -"- | | |дезінфекції візуальним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода питна, водойм і стічна | |----------------------------------------------------------------| | 50.|Визначення вмісту алюмінію, | 35,43|за дослідження | | |калію, натрію, кальцію, кобаль-| |одного показника | | |ту, магнію, марганцю, миш'яку, | | | | |молібдену, ртуті, хрому | | | | |загального, міді, свинцю, | | | | |стронцію, кадмію, цинку, заліза| | | | |і нікелю методом атомно- | | | | |абсорбційної спектрометрії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 51.|Визначення фотоколориметричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | каламутності та кольоровості | 10,46|за одне дослідження| | | | | | | | аміаку | 16,92| -"- | | | | | | | | нітратів | 17,42| -"- | | | | | | | | нітритів | 14,86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 52.|Визначення вмісту розчиненого | 20,63| -"- | | |кисню титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 53 |Визначення біологічного | 47,04| -"- | | |споживання кисню титрометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 54.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вуглекислоти вільної | 9,88| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) жорсткості (загальної, | 12,71| -"- | | | постійної та усувної) | | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) завислих речовин | 9,28| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) карбонатів, гідрокарбона- | 12,12| -"- | | | тів титрометричним методом| | | | | | | | | | 5) кальцію титрометричним | 14,95| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 55.|Визначення титрометричним | | | | |методом: | | | | | | | | | | лужності | 7,58| -"- | | | | | | | | водневого показника | 6,28| -"- | | | | | | | | | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 56.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) нафтопродуктів | 59,15|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) суми солей і сухого | 13,54| -"- | | | залишку гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) окислюваності | 14,78| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) поліфосфатів | 31,83| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) роданідів фотометричним | 30,42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) сірководню колориметричним| 11,57| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) синтетичних | 22,95| -"- | | | поверхнево-активних | | | | | речовин фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 8) сульфатів турбідиметричним| 29,78| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 57.|Визначення вмісту фенолів | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 53,96| -"- | | | | | | | | фотометричним | 37,55| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 58.|Визначення вмісту фтору | 26,75| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 59.|Визначення вмісту | | | | |титрометричним методом: | | | | | | | | | | хлоридів | 12| -"- | | | | | | | | хлору залишкового | 10,52| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 60.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) ціанідів фотометричним | 40,89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) ацетону фотометричним | 47,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) йоду фотометричним методом| 34,5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 61.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33,04| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49,65| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 62.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) хлороформу, | 52,88|за дослідження | | | дибромхлорметану, | |одного показника | | | тетрахлорвуглецю, | | | | | 1, 1-дихлоретилену і 1, | | | | | 2-дихлоретану | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) загального органічного | 52,34|за одне дослідження| | | вуглецю | | | | | газохроматографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) барію титрометричним | 25,26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) міді, кадмію, свинцю і | 34,03|за дослідження | | | цинку полярографічним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 5) алюмінію фотометричним | 32,92|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 6) молібдену фотометричним | 50,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) заліза фотометричним | 20,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) цинку фотометричним | 50,88| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) марганцю фотометричним | 31,41| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10) міді фотометричним | 30,61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11) нікелю фотометричним | 30,44| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) хрому фотометричним | 32,81| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 13) кадмію фотометричним | 31,33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14) свинцю фотометричним | 34,43| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 15) миш'яку фотометричним | 30,53| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 16) кремнію фотометричним | 30,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) миш'яку, кадмію, міді, | 30,5 |за дослідження | | | свинцю, цинку і ртуті | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 18) магнію розрахунковим | 3,25|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 63.|Визначення вмісту | | | | |флуорометричним методом: | | | | | | | | | | кадмію | 40,92|за одне дослідження| | | | | | | | цинку | 40,7 | -"- | | | | | | | | фенолу | 50,36| -"- | | | | | | | | нафтопродуктів | 40,18| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 64.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) калію і натрію | 5,02| -"- | | | сумарно-розрахунковим | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів ваговим | 28,47| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) хімічного споживання | 26,29| -"- | | | кисню титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 65.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) запаху органолептичним | 3,03| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) присмаку | 3,03| -"- | | | органолептичним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вода дистильована | |----------------------------------------------------------------| | 66.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) речовин, що відновлюють | 13,05| -"- | | | перманганат калію, | | | | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 2) сульфатів колориметричним | 13,72| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 67.|Визначення водневого показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 68.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) свинцю, цинку, заліза, | 42,06|за дослідження | | | кальцію і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) хлоридів колориметричним | 12,4 |за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 3) алюмінію колориметричним | 17,91| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) залишку після випарювання | 14,98|за одне дослідження| | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 5) аміаку, нітратів, заліза, | 11,55|за дослідження | | | міді, свинцю і цинку | |одного показника | | | колориметричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Ґрунт | |----------------------------------------------------------------| | 69.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) аміаку фотометричним | 44,95|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 2) миш'яку титрометричним | 43,68| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 70.|Визначення кількості азоту | 29,58| -"- | | |загального титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 71.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) вологості | 27,4 | -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) заліза, марганцю, | 43,53|за дослідження | | | кобальту фотометричним | |одного показника | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 72.|Визначення кількості методом: | | | | | | | | | | іонометричним - нітратів | 18,56|за одне дослідження| | | | | | | | потенціометричним - фторидів | 41,14| -"- | | | | | | | | титрометричним - хлорид-іонів | 26,88| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 73.|Визначення кількості | 53,86| -"- | | |сульфат-іонів потенціометричним| | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 74.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) фосфору фотометричним | 49,72| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду, бензолу, | 53,96|за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом | |одного показника | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 3) міді, кадмію, цинку, | 52,13| -"- | | | нікелю і свинцю методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4) калію фотометричним | 31,96|за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 75.|Визначення водневого показника | 23,6 |за одне дослідження| | |у водній та сольовій витяжці | | | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 76.|Визначення вмісту гумусу | 32,89| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 77.|Визначення ферментативної | 69,2 | -"- | | |активності групи оксидоредуктаз| | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 78.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю полярографічним | 41,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) формальдегіду | 36,91| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 79.|Визначення кількості | 91,04| -"- | | |нафтопродуктів гравіметричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 80.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) міді, кадмію, свинцю, | 44,86|за дослідження | | | цинку і ртуті методом | |одного показника | | | інверсійної вольт- | | | | | амперметрії | | | | | | | | | | 2) міді, кадмію, цинку, | 40,85| -"- | | | свинцю, нікелю, ртуті, | | | | | заліза, марганцю і | | | | | кобальту атомно- | | | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 3) ртуті фотометричним | 45,58|за одне дослідження| | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Харчові продукти | |----------------------------------------------------------------| | Алкогольні напої | |----------------------------------------------------------------| | 81.|Визначення масової концентрації| 8,65| -"- | | |загального екстракту | | | | |рефрактометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 82.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) летких кислот | 32,18| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) кислот, що титруються, | 14,32| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) альдегідів методом | 53,7 | -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 4) альдегідів фотометричним | 29,72|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 5) метанолу методом | 54,81| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6) метанолу фотометричним | 48,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) сивушних масел або | 73,94| -"- | | | складних ефірів методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 8) сивушних масел | 29,08| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 9) складних ефірів | 47,19| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 83.|Визначення природи | 11,85| -"- | | |барвника (якісна реакція) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 84.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) алкоголю без відгону | 7,79| -"- | | | | | | | | 2) алкоголю з відгоном | 22,42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 85.|Визначення: | 18,21| -"- | | | 1) в безалкогольних напоях | | | | | насиченості двоокисом | | | | | вуглецю фізичним методом | | | | | | | | | | 2) в борошні сирої клейковини| 22,53| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 86.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю, кадмію, цинку, | 40,4 |за дослідження | | | заліза і міді атомно- | |одного показника | | | абсорбційним методом | | | | | | | | | | 2) ртуті безполуменевим | 40,4 |за одне дослідження| | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) миш'яку, йоду і селену | 39,57|за дослідження | | | в харчових продуктах | |одного показника | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 4) нітратів і нітритів | 59,13|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) нітратів іонометричним | 20,87| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) нітрозодиметиламіну і | 148,54| -"- | | | натрозодіетиламіну в | | | | | продовольчій сировині та | | | | | продуктах харчування | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) мікотоксинів (афлатоксин | 131,56|за одне дослідження| | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол, патулін і Т2-токсин)| | | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 8) мікотоксинів (афлатоксин | 79,33| -"- | | | В1, афлатоксин М1, | | | | | зеаралінон, дезоксиніва- | | | | | леол і патулін) методом | | | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9) гормональних препаратів | 148,22| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10) гормональних препаратів | 162,69| -"- | | | (діетилстильбестролу, | | | | | тестостерону, | | | | | естрадіолу-17b) методом | | | | | високоефективної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 11) гістаміну фотометричним | 59,86| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 12) синтетичних барвників | 64,05| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 13) консервантів, підсолоджу- | 70,44|за дослідження | | | вачів, ксиліту і сорбіту | |одного показника | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 14) водорозчинних вітамінів | 92,52| -"- | | | B1, B2 методом флуоресцен-| | | | | ції | | | | | | | | | | 15) водорозчинного вітаміну PP| 49,12|за одне дослідження| | | колориметричним методом | | | | | | | | | | 16) вітаміну C титрометричним | 19,68| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) жиророзчинних вітамінів | 49,14|за дослідження | | | A, E, b-каротину | |одного показника | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 18) кофеїну, теоброміну | 69,99|за одне дослідження| | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 19) білка, амінного азоту за | 40,22| -"- | | | К'єльдалем | | | | | | | | | | 20) жиру гравіметричним | 22,92| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 21) жиру методом Сокслета | 34,47| -"- | | | | | | | | 22) жиру рефрактометричним | 22,84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23) редукуючих цукрів та | 37,47|за одне дослідження| | | загального цукру | | | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 87.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) цукру методом гарячого | 47,07| -"- | | | титрування | | | | | | | | | | 2) лактози титрометричним | 39,3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) сахарози поляриметричним | 17,66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) хлориду натрію | 16,65| -"- | | | титрометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 88.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) загального фосфору | 49,57| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) етилового спирту | 15,63| -"- | | | гравіметричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 89.|Визначення кількості | | | | | | | | | | 1) вологи гравіметричним | 15| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) водорозчинних сухих | 17,84| -"- | | | речовин рефрактометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) водорозчинних | 26,07| -"- | | | екстрактивних речовин | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 4) загальної золи та золи | 40,5 | -"- | | | нерозчинної у | | | | | 10-відсотковій соляній | | | | | кислоті гравіметричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 90.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності піску та | 18,13| -"- | | | мінеральних домішок | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) водневого показника | 13,21| -"- | | | потенціометричним методом | | | | | | | | | | 3) кислотності | 12,66| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) лужності | 13,1 | -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кольоровості за шкалою | 28,34| -"- | | | стандартних розчинів йоду | | | | | | | | | | 6) кислотного числа | 23,16| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 7) перекисного числа | 20,06| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 8) йодного числа | 29,83|за одне дослідження| | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 9) густини за допомогою | 5,16| -"- | | | ареометра | | | | | | | | | | 10) складових частин | 10,29| -"- | | | продукту гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 11) вмісту вільного, | 41,31| -"- | | | зв'язаного і загального | | | | | сірчистого ангідриду | | | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Жирові продукти | |----------------------------------------------------------------| | 91.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту рослинного жиру у | 60,29| -"- | | | вершково-рослинному маслі | | | | | за числом Рейхерта-Мейссля| | | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 2) відстою за вагою | 11,94| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3) числа омилення | 49,89| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 4) кількості неомилених | 42,87| -"- | | | речовин гравіметричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5) показника заломлення | 12,97| -"- | | | за допомогою рефрактометра| | | | | | | | | | 6) жирнокислотного складу | 62,1 | -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 7) наявності мила (якісна | 9,91| -"- | | | реакція) | | | | | | | | | | 8) стійкості емульсій за | 8,02| -"- | | | допомогою центрифуги | | | | | | | | | | 9) кількості ерукової | 79,68| -"- | | | кислоти методом газорідин-| | | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 10) наявності нежирових | 37,11| -"- | | | домішок гравіметричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Мед | |----------------------------------------------------------------| | 92.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) наявності щавлевої | 22,42| -"- | | | кислоти титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) діастазного числа | 43,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) наявності | 18,47| -"- | | | оксиметилфурфуролу | | | | | (якісна реакція) | | | |----------------------------------------------------------------| | Молоко і молочні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 93.|Визначення наявності: | | | | | | | | | | пероксидази | 14,31|за одне дослідження| | | | | | | | фосфатази | 14,26| -"- | | | | | | | | аміаку, водню пероксиду і | 12,49|за дослідження | | | соди (якісні реакції) | |одного показника | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | 94.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) індексу розчинності | 10,13|за одне дослідження| | | | | | | | 2) ступеня чистоти | 5,45| -"- | |----------------------------------------------------------------| | М'ясо і м'ясні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 95.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) вмісту хліба в кулінарних | 34,51| -"- | | | виробах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) кількості оксипроліну | 69,29| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) ефективності термообробки | 25,54| -"- | | | | | | | | 4) кількості крохмалю | 41,43| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 5) кількості летких жирних | 23,39| -"- | | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Продукти переробки плодів | | та овочів | |----------------------------------------------------------------| | 96.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) оксиметилфурфуролу | 35,27| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) пектинових речовин | 29,73| -"- | | | титрометричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Прянощі | |----------------------------------------------------------------| | 97.|Визначення ефірних масел | 35,63| -"- | | |методом відгону | | | |----------------------------------------------------------------| | Риба і рибні продукти | |----------------------------------------------------------------| | 98.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) показників свіжості аміаку| 16,86|за дослідження | | | і сірководню (якісні | |одного показника | | | реакції) | | | | | | | | | | 2) кількості летких жирних | 27,03|за одне дослідження| | | кислот титрометричним | | | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Чай | |----------------------------------------------------------------| | 99.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) сирої клітковини | 33,21| -"- | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 2) таніну титрометричним | 25,12| -"- | | | методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Яєчні продукти | |----------------------------------------------------------------| |100.|Визначення наявності вільних | 28,17| -"- | | |жирних кислот титрометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |101.|Визначення ефективності | 26,59| -"- | | |пастеризації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |102.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) свинцю, кадмію, цинку і | 44,86|за дослідження | | | міді методом інверсійної | |одного показника | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 2) свинцю, цинку, кадмію і | 42,93| -"- | | | міді полярографічним | | | | | методом | | | | | | | | | | 3) миш'яку фотометричним | 40,76|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 4) жиру за Гербером | 13,4 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |103.|Органолептика харчових | 5,16| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| | | | | | |104.|Визначення калорійності і | 44,31| -"- | | |хімічного складу | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |105.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) заліза фотометричним | 48,36| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) йодистого калію | 22,21| -"- | | | титрометричним методом | | | | | | | | | | 3) білка титрометричним | 47,99|за одне дослідження| | | методом | | | | | | | | | | 4) крохмалю в консервованій | 30,67| -"- | | | продукції титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |106.|Визначення ефективності | 16,49| -"- | | |термообробки в рибі та | | | | |рибопродуктах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |107.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) олова і міді фотометричним| 48,58|за дослідження | | | методом | |одного показника | | | | | | | | 2) консервантів фотометричним| 49,4 |за одне дослідження| | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |108.|Визначення кількості бензойної | 53,37| -"- | | |кислоти фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |109.|Визначення наявності нітратів в| 20,88| -"- | | |молоці і продуктах його | | | | |переробки напівкількісним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |110.|Визначення кількості: | | | | | | | | | | 1) сахарози в молочних | 20,3 | -"- | | | продуктах титрометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) сухого знежиреного залишку| 33,67| -"- | | | в вершковому маслі | | | | | гравіметричним методом | | | | | | | | | | 3) цукру в кондитерських | 38,05| -"- | | | виробах і молочних | | | | | консервах титрометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |111.|Визначення вмісту синтетичних | 60,46| -"- | | |барвників фотометричним методом| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |112.|Визначення рівня пористості | 7,87| -"- | | |хліба | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |113.|Визначення вмісту кофеїну | 50,05| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |114.|Визначення кількості сухих | 25,86| -"- | | |речовин в початковому суслі | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |115.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) сивушних масел колоримет- | 14,14| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 2) метилового спирту колори- | 14,73| -"- | | | метричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |116.|Визначення наявності фосфатази | 60,09| -"- | | |в ковбасних виробах фотометрич-| | | | |ним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Повітря, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих | | приміщень | |----------------------------------------------------------------| |117.|Визначення вмісту азоту | | | | |діоксиду методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 43,68|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |118.|Визначення вмісту акрилонітрилу| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47,64| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 49,6 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |119.|Визначення: | | | | | | | | | | 1) акролеїну фотометричним | 45,22| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) аміаку фотометричним | 41,92| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |120.|Визначення амінів аліфатичних | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47,84| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 42,42| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |121.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) амілацетату фотометричним | 48,22| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) ангідриду малеїнового | 41,55| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) ангідриду масляного | 48,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4) ангідриду миш'яковистого | 40,9 | -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) ангідриду селенистого | 45,45| -"- | | | фотометричним та | | | | | полярографічним методом | | | | | | | | | | 6) ангідриду сірчистого | 45,44| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 7) ангідриду фосфорного | 38,65| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 8) ангідриду хромового | 41,46| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |122.|Визначення вмісту аніліну | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 41,74|за одне дослідження| | | | | | | | газорідинної хроматографії | 48,95| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |123.|Визначення вмісту ацетону | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 49,57| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 52,96| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |124.|Визначення вмісту ацетальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 54,29| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 55,75| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |125.|Визначення вмісту бензолу, | | | | |ксилолу і толуолу методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52,32|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 53,71| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |126.|Визначення вмісту бензину | 55,48|за одне дослідження| | |газохроматографічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |127.|Визначення вмісту брому | | | | |методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | | | | | | | | фотометричним | 47,19| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |128.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) бутадієну фотометричним | 36,63| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) бутилакрилату фотометрич- | 47,44| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 3) бутилмеркаптану і етилмер-| 53,84|за дослідження | | | каптану фотометричним | |одного показника | | | методом | | | | | | | | | | 4) бутилметилакрилату | 46,51|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |129.|Визначення вмісту бутилацетату,| | | | |вінілацетату і етилацетату | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52,29|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51,53| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |130.|Визначення вмісту вінілхлориду | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,82|за одне дослідження| | | | | | | | газорідинної хроматографії | 62,74| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |131.|Визначення вмісту водню | 40,41| -"- | | |фосфористого фотометричним | | | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |132.|Визначення вмісту водню | | | | |фтористого методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 54,13| -"- | | | | | | | | потенціометричним | 53,48| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |133.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) водню хлористого | 37,79| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) водню ціанистого | 40,09| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) вуглецю діоксиду | 11,38| -"- | | | електрохімічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |134.|Визначення вмісту вуглецю | | | | |оксиду методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51,9 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |135.|Визначення вмісту вуглеводнів | 59,58| -"- | | |насичених С-1 - С-10 | | | | |газохроматографічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |136.|Визначення вуглецю чотирихло- | | | | |ристого методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 48,77| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52,8 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |137.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) гексаметилендіаміну | 40,17|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 2) гексану методом газорідин-| 53,87| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 3) гідразину та його | 42,21| -"- | | | похідних фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 4) діалкілфталату | 44,28| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) діетилетаноламіну | 49,61| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 6) діетилфталату, дибутилфта-| 50,78|за дослідження | | | лату, диметилфталату і | |одного показника | | | діоктилфталату методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |138.|Визначення вмісту диметиламіну | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 45,32|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |139.|Визначення вмісту | | | | |диметилформаміду методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 41,54| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 48,04| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |140.|Визначення вмісту діоксану | 47,98| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |141.|Визначення вмісту дихлоретану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50,8 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53,21| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |142.|Визначення вмісту дифенілметан-| 45,11| -"- | | |диізоцианату фотометричним | | | | |методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |143.|Визначення вмісту диметилтере- | 56,61| -"- | | |фталату методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |144.|Визначення вмісту епіхлоргідри-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 38,11| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 46,25|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |145.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) етилакрилату фотометричним| 48,09| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) етилацетату методом газо- | 50,05| -"- | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 3) етилбензолу методом газо- | 54,6 | -"- | | | рідинної хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |146.|Визначення вмісту етиленгліколю| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,91| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 51,04| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |147.|Визначення вмісту етилендіаміну| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 47,44| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52,77| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |148.|Визначення вмісту етилену | 44,55| -"- | | |оксиду фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |149.|Визначення вмісту етилцелозоль-| | | | |ву методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 33,99| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53,51| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |150.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) ефіру діетилового газо- | 44,29| -"- | | | хроматографічним методом | | | | | | | | | | 2) їдких лугів фотометричним | 38,9 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) йоду фотометричним | 47,94| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) кальцію гідрохлориду | 54,09| | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) каніфолі фотометричним | 51,91| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |151.|Визначення вмісту капролактаму | | -"- | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 39,42| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 50,97|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |152.|Визначення вмісту карбаміду | 48,11| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |153.|Визначення вмісту кислот акри- | | | | |лової і метакрилової методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 40,72|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | газохроматографічним | 52,2 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |154.|Визначення вмісту кислоти: | | | | | | | | | | | | | | | 1) аскорбінової гравіметрич- | 20,36|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 2) ацетилсаліцилової | 37,23| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) борної фотометричним | 49,99| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) масляної газохроматогра- | 50,72| -"- | | | фічним методом | | | | | | | | | | 5) мурашиної фотометричним | 44,1 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) нікотинової і нікотинаміду| 41,81| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 7) оцтової фотометричним | 31,29| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) сірчаної фотометричним | 48,21| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) терефталевої фотометричним| 51,58| -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |155.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) кофеїну фотометричним | 51,3 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) крезолу газохроматографіч-| 49,92| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 3) кремнію діоксиду | 55,75| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4) карбіду кремнію | 27,94| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) левоміцетину фотометричним| 43,13| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 6) метилакрилату фотометрич- | 53,1 | -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 7) метиленхлориду фотометрич-| 36,48|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 8) метилетилкетону фотомет- | 37,29| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 9) метилмеркаптану фотомет- | 35,61| -"- | | | ричним методом | | | | | | | | | | 10) метилмеркаптану, етил- | 60,25|за дослідження | | | меркаптану і бутилмерка | |одного показника | | | птану газохроматографіч- | | | | | ним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |156.|Визначення вмісту метилметакри-| | | | |лату методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,6 |за одне дослідження| | | | | | | | газохроматографічним | 49,22| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |157.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) метилтретинно-бутилового | 45,71| -"- | | | ефіру газохроматографічним| | | | | методом | | | | | | | | | | 2) мінерального масла | 35,23| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) моноетаноламіну | 42,97| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 4) натрію гідрокарбонату | 51,62| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 5) нітриту натрію фотометрич-| 47,78| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 6) натрію хлориду фотометрич-| 50,66| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 7) нафталіну фотометричним | 35,78| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 8) озону фотометричним | 42,26| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 9) піридину фотометричним | 53,04| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 10) пилу гравіметричним | 24,4 | -"- | | | методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |158.|Визначення вмісту пропілацетату| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,83| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 50,46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |159.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) псевдокумолу газохромато- | 54,83|за одне дослідження| | | графічним методом | | | | | | | | | | 2) сажі фотометричним методом| 27,12| -"- | | | | | | | | 3) селену і діоксиду селену | 51,05|за дослідження | | | полярографічним та | |одного показника | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |160.|Визначення вмісту сірководню | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 40,49|за одне дослідження| | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |161.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) сірковуглецю фотометричним| 31,85| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) синтетичних мийних речовин| 39,84| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |162.|Визначення вмісту скипидару | | | | |методом: | | | | | | | | | | газохроматографічним | 51,85| -"- | | | | | | | | фотометричним | 42,94| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |163.|Визначення вмісту сольвент-наф-| 52,34| -"- | | |ти газохроматографічним методом| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |164.|Визначення вмісту стиролу | | | | |методом: | | | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 54,73| -"- | | | | | | | | фотометричним | 50,82| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |165.|Визначення вмісту спиртів: | | | | | | | | | | 1) етилового, бутилового, | 35,36|за дослідження | | | метилового та ізопропіло- | |одного показника | | | вого фотометричним | | | | | методом | | | | | | | | | | 2) етилового, бутилового, | 45,15| -"- | | | метилового, ізопропілово- | | | | | го, пропілового, н-бутило-| | | | | вого, втор-бутилового та | | | | | ізобутилового методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |166.|Визначення вмісту тетрагідрофу-| | | | |рану методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 35,11|за одне дослідження| | | | | | | | газохроматографічним | 42,86| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |167.|Визначення вмісту тетраетил- | | | | |свинцю методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 46,83| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 53,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |168.|Визначення вмісту тетрахлорети-| | | | |лену методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 49,05| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 60,39| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |169.|Визначення вмісту: | | | | | | | | | | 1) тіураму фотометричним | 50,21| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) толуілендиізоціанату | 53,2 | -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) триетиламіну фотометричним| 49,66| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 4) трикрезилфосфату | 46,36| -"- | | | фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |170.|Визначення вмісту трихлоретану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 51,77| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 55,94| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |171.|Визначення вмісту трихлоретиле-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50,6 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 52,8 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |172.|Визначення вмісту уайт-спіриту | 51,47| -"- | | |методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |173.|Визначення вмісту хлору | | | | |методом: | | | | | | | | | | електрохімічним | 11,38| -"- | | | | | | | | фотометричним | 49,63|за одне дослідження| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |174.|Визначення вмісту фенолу | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 48,32| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 52,5 | -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |175.|Визначення вмісту формальдегіду| | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 37,62| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49,84| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 53,43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |176.|Визначення вмісту солей | 60,83| -"- | | |фтористоводневої кислоти | | | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |177.|Визначення вмісту фурфуролу | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 35,5 | -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 45,59| -"- | | | | | | | | полярографічним | 45,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |178.|Визначення вмісту циклогексану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 44,43| -"- | | | | | | | | газохроматографічним | 49,98| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |179.|Визначення вмісту циклогексано-| | | | |ну методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 45,77| -"- | | | | | | | | газорідинної хроматографії | 50,78| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |180.|Визначення вмісту алюмінію | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 52,67| -"- | | | | | | | | атомно-абсорбційним | 45,46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |181.|Визначення вмісту берилію | 50,97|за одне дослідження| | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |182.|Визначення вмісту фотометричним| | | | |методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 46,17| -"- | | | | | | | | молібдену | 48,81| -"- | | | | | | | | марганцю | 51,07| -"- | | | | | | | | ванадію | 52,53| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 46,65| -"- | | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 56,6 | -"- | | | | | | | | кадмію | 45,29| -"- | | | | | | | | міді | 51,12| -"- | | | | | | | | нікелю | 50,35| -"- | | | | | | | | свинцю | 49,67| -"- | | | | | | | | заліза | 44,46| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |183.|Визначення вмісту атомно- | | | | |абсорбційним методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 50,4 | -"- | | | | | | | | молібдену | 55,26| -"- | | | | | | | | марганцю, міді і свинцю | 51,15|за дослідження | | | | |одного показника | | | | | | | | ванадію і нікелю | 50,47| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 50,47|за одне дослідження| | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 50,38| -"- | | | | | | | | кадмію | 49,19| -"- | | | | | | | | заліза | 49,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |184.|Визначення вмісту полярографіч-| | | | |ним методом: | | | | | | | | | | вольфраму | 51,78|за одне дослідження| | | | | | | | молібдену | 50,32| -"- | | | | | | | | марганцю | 43,27| -"- | | | | | | | | хрому та оксиду хрому | 44,81| -"- | | | | | | | | цинку та оксиду цинку | 43,46| -"- | | | | | | | | кадмію | 49,67| -"- | | | | | | | | міді | 43,03| -"- | | | | | | | | нікелю | 43,18| -"- | | | | | | | | свинцю | 42,92| -"- | | | | | | | | заліза | 49,57| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |185.|Визначення вмісту титану | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 57,1 | -"- | | | | | | | | полярографічним | 50,43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |186.|Визначення вмісту кобальту і | | | | |оксиду кобальту методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 50,93| -"- | | | | | | | | атомно-абсорбційним | 49,95| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49,16| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |187.|Визначення вмісту миш'яку | 41,15| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |188.|Визначення вмісту олова | | | | |методом: | | | | | | | | | | фотометричним | 46,15| -"- | | | | | | | | полярографічним | 49,43| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |189.|Визначення вмісту ртуті | | | | |методом: | | | | | | | | | | безполуменевим атомно-абсорб- | 17,07|за одне дослідження| | |ційним | | | | | | | | | | фотометричним | 36,06| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |190.|Визначення вмісту цирконію | 53,96| -"- | | |фотометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |191.|Визначення показників | 17,07| -"- | | |мікроклімату (температури, | | | | |вологості і швидкості руху | | | | |повітря) інструментальним | | | | |методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Вироби парфумерні, косметичні | |----------------------------------------------------------------| | Вироби косметичні | |----------------------------------------------------------------| |192.|Визначення масової частки води | 44,5 | -"- | | |та легких речовин, сухих | | | | |речовин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |193.|Визначення водневого показника,| 22,02| -"- | | |колоїдної стабільності, | | | | |термостабільності | | | |----------------------------------------------------------------| | Крем косметичний | |----------------------------------------------------------------| |194.|Визначення масової частки | 7,79| -"- | | |гліцерину | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |195.|Визначення масової частки | 47,26| -"- | | |загальних лугів у перерахунку | | | | |на їдкий калій | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |196.|Визначення показників | 33,54| -"- | | |функціонального призначення: | | | | |очисна здатність, мийна | | | | |здатність, приріст блиску | | | | |та емульгувальна здатність | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |197.|Визначення масової частки | 33,9 | -"- | | |домішок, нерозчинних у воді | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |198.|Визначення масової частки | 58,65| -"- | | |жирних кислот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |199.|Визначення масової частки суми | 54,56| -"- | | |неомилених органічних речовин | | | |----------------------------------------------------------------| | Пестициди | |----------------------------------------------------------------| |200.|Визначення залишкової кількості| | | | |пестицидів у харчових продуктах| | | | |та об'єктах навколишнього | | | | |природного середовища: | | | | | | | | | | 1) амітразу методом тонкоша- | 96,07| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 2) похідних ацетанілідів | 98,42|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 3) похідних ацетанілідів | 129,42| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 4) ацетохлору (аценіту, | 128,4 | -"- | | | харнесу, трофі та ацеталу)| | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 5) ацетохлору (аценіту, | 121,65| -"- | | | харнесу, трофі та ацеталу)| | | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 6) бенсултапу методом тонко- | 90,11| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 7) бентазону методом | 127,67| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 8) бромистого метилу методом | 90,73| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 9) бромпропілату методом | 80,43| -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 10) гліфосату методом газорі-| 125,47| -"- | | | динної хроматографії | | | | | | | | | | 11) гліфосату методом тонко- | 76,94| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 12) дазомету методом тонкоша-| 80,43| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 13) дифенацину фотометричним | 72,84| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 14) 2,4-Д методом газорідин- | 113,11| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 15) етилмеркурхлориду | 100,58| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16) етилмеркурхлориду | 86,2 | -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 17) інсегару (феноксикарбу) | 111,45| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 18) інсегару (феноксикарбу) | 101,95| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 19) похідних карбамінової | 100,18| -"- | | | кислоти методом тонкоша- | | | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 20) карбоксину методом тонко-| 91,42| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 21) карібу (трифторсульфурон-| 111,16| -"- | | | метилу) методом газоріди-| | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 22) клетодиму методом | 162,5 |за одне дослідження| | | високоефективної рідинної| | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 23) ленацилу методом тонкоша-| 88,54| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 24) лінурону методом тонкоша-| 95,98| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 25) маврику методом тонкоша- | 96,32| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 26) маврику методом газоріди-| 105,46| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 27) максиму (флудіоксонілу) | 88,79| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 28) манкоцебу фотометричним | 69,42| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 29) матчу (люфенурону) | 89,35| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 30) таких, що містять у | 51,2 | -"- | | | складі мідь, фотометрич- | | | | | ним методом | | | | | | | | | | 31) 2М-4Х методом тонкошаро- | 92,43| -"- | | | вої хроматографії | | | | | | | | | | 32) 2М-4Х методом газорідин- | 101,57| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 33) 2М-4Х методом високоефек-| 142,9 | -"- | | | тивної рідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 34) похідних неонікотиноїдів | 97,24| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 35) похідних неонікотиноїдів | 122,55| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 36) похідних нітрофенолу | 103,16| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 37) омайту (пропаргиту) | 156,28| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 38) синтетичних піретроїдів | 80,83| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 39) синтетичних піретроїдів | 100,02| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 40) піридату методом тонкоша-| 95,06| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 41) пропамокарбу гідрохлориду| 161,22| -"- | | | методом високоефективної | | | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 42) пропанілу методом газорі-| 98,2 | -"- | | | динної хроматографії | | | | | | | | | | 43) пропанілу методом тонко- | 77,44| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 44) пропаргіту методом тонко-| 97,32|за одне дослідження| | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 45) ридомілу (металаксилу) | 95,62| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 46) ридомілу (металаксилу) | 94,67| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 47) ровралю методом тонкоша- | 98,71| -"- | | | рової хроматографії | | | | | | | | | | 48) ровралю методом газоріди-| 102,72| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 49) таких, що містять у | 115,49| -"- | | | складі ртуть, | | | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 50) похідних сим-триазинів | 83,88| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 51) похідних сим-триазинів | 114,34| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 52) похідних сульфанілсечовин| 141,11| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 53) тарги методом тонкошаро- | 90,85| -"- | | | вої хроматографії | | | | | | | | | | 54) тарги методом газорідин- | 99,74| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 55) похідних тіо- і | 92,88| -"- | | | дитіокарбаматів методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 56) тіофанат-метилу методом | 95,86| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 57) похідних триазолів | 89,54| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 58) похідних триазолів | 109,42| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 59) триасульфурону (лограну) | 96,72| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 60) триасульфурону (лограну) | 104,81| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 61) трифлураліну методом | 94,58| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 62) трихлорацетату натрія | 77,38| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 63) похідних феноксиалканкар-| 88,8 | -"- | | | бонових кислот методом | | | | | тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 64) похідних феноксиалканкар-| 113,85| -"- | | | бонових кислот методом | | | | | газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 65) похідних фенілсечовин | 90,35|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 66) фенаримолу методом газо- | 88,61| -"- | | | рідинної хроматографії | | | | | | | | | | 67) фосфороводню фотометрич- | 66,54| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 68) фосфорорганічних пестици-| 109,04| -"- | | | дів методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 69) фосфорорганічних пестици-| 93,33| -"- | | | дів методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 70) фюзиладу методом тонко- | 83,57| -"- | | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 71) хлорорганічних пестицидів| 82,25| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 72) хлорорганічних пестицидів| 103,74| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 73) хлоридазону методом | 81,29| -"- | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 74) шогуну методом газорідин-| 115,01| -"- | | | ної хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |201.|Визначення масової частки | 102,2 | -"- | | |пестицидів фосфаміду, рогору в | | | | |протруєному насінні зернових, | | | | |зернобобових та овочевих | | | | |культур методом газорідинної | | | | |хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |202.|Визначення масової частки | | | | |пестицидів у протруєному | | | | |насінні зернових, зернобобових | | | | |та овочевих культур методом: | | | | | | | | | |тонкошарової хроматографії | 97,36| -"- | | | | | | | |високоефективної рідинної | 155,89| -"- | | |хроматографії | | | |----------------------------------------------------------------| | Визначення інших хімічних речовин | |----------------------------------------------------------------| |203.|Синтетичні мийні засоби. | 65,96| -"- | | |Визначення залишкової | | | | |кількості поверхнево-активних | | | | |речовин на посуді та тканині | | | | |після застосування мийних | | | | |засобів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |204.|Визначення органолептичних | 5,57| -"- | | |показників | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |205.|Визначення показника: | | | | | | | | | | 1) стійкости до поту | 5,63|за одне дослідження| | | | | | | | 2) стійкости до слини | 5,48| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |206.|Визначення водного показника | 6,28| -"- | | |потенціометричним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |207.|Визначення в рідкому | | | | |модельному середовищі вмісту: | | | | | | | | | | 1) бору фотометричним | 19,16| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 2) фтору фотометричним | 27,2 | -"- | | | методом | | | | | | | | | | 3) цинку, нікелю, кадмію, | 33,03|за дослідження | | | кобальту і міді методом | |одного показника | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 4) заліза, кадмію, кобальту, | 37,9 | -"- | | | марганцю, міді, нікелю, | | | | | свинцю, цинку і хрому | | | | | атомно-абсорбційним | | | | | методом | | | | | | | | | | 5) миш'яку, кадмію, міді, | 38,7 | -"- | | | свинцю, цинку і ртуті | | | | | методом інверсійної | | | | | вольт-амперметрії | | | | | | | | | | 6) фенолу методом газорідин- | 40,81|за одне дослідження| | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 7) дифенілолпропану методом | 43,9 | -"- | | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 8) діоктилфталату, | 45,65|за дослідження | | | дибутилфталату і диметил- | |одного показника | | | фталату методом газоріди- | | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 9) капролактаму методом | 40,09|за одне дослідження| | | тонкошарової хроматографії| | | | | | | | | | 10) формальдегіду методом | 50,39| -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 11) формальдегіду | 50,77| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 12) стиролу, етилбензолу, | 45,2 |за дослідження | | | бензолу, ізопропілбензо- | |одного показника | | | лу, толуолу і ксилолу | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 13) бутилакрилату, бутилмета-| 41,17| -"- | | | крилату, метилметакри- | | | | | лату, метилакрилату та | | | | | акрилонітрилу методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 14) вінілацетату методом | 43,37|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 15) гексаметилендіаміну | 42,48|за одне дослідження| | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16) заліза фотометричним | 20,56| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 17) алюмінію методом | 41,56| -"- | | | спектрофотометрії | | | | | | | | | | 18) тіураму, цимату, вулкаци-| 45,58|за дослідження | | | ту, каптаксу, альтаксу і | |одного показника | | | сульфенаміду методом | | | | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 19) неозону Д методом тонко- | 46,23|за одне дослідження| | | шарової хроматографії | | | | | | | | | | 20) моноетиланіліну | 42,39| -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 21) дифенілгуанідину | 42,8 | -"- | | | методом тонкошарової | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 22) барію фотометричним | 34,23| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 23) хрому фотометричним | 33,59| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 24) миш'яку фотометричним | 40,89| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 25) марганцю фотометричним | 40,74| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 26) спиртів пропілового, | 35,83|за дослідження | | | ізопропілового, бутилово-| |одного показника | | | го, ізобутилового, | | | | | метилового і етилового, | | | | | етилацетату, бутилацета- | | | | | ту, ацетону, гексану, | | | | | гептану і бензину методом| | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 27) хлористого вінілу | 58,72|за одне дослідження| | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 28) дихлоретану, метиленхло- | 44,1 |за дослідження | | | риду, чотирихлористого | |одного показника | | | вуглецю методом газоріди-| | | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 29) диметилтерефталату | 39,69|за одне дослідження| | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 30) епіхлоргідрину методом | 44,7 | -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 31) етилендіаміну, діетилен- | 43,43|за дослідження | | | триаміну, триетилентет- | |одного показника | | | раміну і тетраетиленпен- | | | | | таміну методом тонкоша- | | | | | рової хроматографії | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |208.|Визначення в повітряному | | | | |модельному середовищі вмісту: | | | | | | | | | | 1) спиртів метилового, | 50,05|за одне дослідження| | | етилового, пропілового, | | | | | ізопропілового, бутилово- | | | | | го, ізобутилового та | | | | | вторбутилового методом | | | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 2) спирту метилового | 51,63| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 3) бензину методом газорідин-| 55,33| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 4) епіхлоргідрину фотометрич-| 50,52| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 5) епіхлоргідрину методом | 55,46| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 6) фенолу фотометричним | 48,33| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 7) фенолу методом газорідин- | 53,17| -"- | | | ної хроматографії | | | | | | | | | | 8) формальдегіду фотометрич- | 36,72| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 9) формальдегіду методом | 53,93| -"- | | | газорідинної хроматографії| | | | | | | | | | 10) ацетону фотометричним | 49,01| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 11) ацетону методом газоріди-| 52,79| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 12) етиленгліколю фотометрич-| 44,31| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 13) етиленгліколю методом | 51,9 | -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 14) метилметакрилату, | 45,66|за дослідження | | | метилакрилату, бутилакре-| |одного показника | | | лату і бутилметакрилату | | | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 15) метилметакрилату, | 50,1 | -"- | | | метилакрилату, бутилакре-| | | | | лату і бутилметакрилату | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 16) акрилонітрилу методом | 50,77|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 17) циклогексанолу і | 50,37|за дослідження | | | циклогексанону методом | |одного показника | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 18) гексану і гептану | 53,16|за дослідження | | | методом газорідинної | |одного показника | | | хроматографії | | | | | | | | | | 19) капролактаму методом | 51,64|за одне дослідження| | | тонкошарової хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 20) стиролу методом газоріди-| 54,72| -"- | | | нної хроматографії | | | | | | | | | | 21) стиролу фотометричним | 50,61| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 22) діоктилфталату, дибутил- | 50,02|за дослідження | | | фталату і диметилфталату | |одного показника | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 23) малеїнового ангідриду | 51,15| -"- | | | і фталевого ангідриду | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 24) етилацетату, бутилацетату| 52,61| -"- | | | і вінілацетату методом | | | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 25) вінілацетату фотометрич- | 45,7 |за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 26) толуїлендіізоціанату | 52,93| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 27) бензолу, ентеробензолу, | 53,2 |за дослідження | | | толуолу і ксилолу методом| |одного показника | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 28) сполук цинку фотометрич- | 57,76|за одне дослідження| | | ним методом | | | | | | | | | | 29) сполук свинцю фотометрич-| 41,37| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 30) аміаку фотометричним | 41,37| -"- | | | методом | | | | | | | | | | 31) хлористого водню | 38,82| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 32) сполук хрому фотометрич- | 45,16| -"- | | | ним методом | | | | | | | | | | 33) хлористого вінілу | 63,26| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 34) дихлоретану, метиленхло- | 53,4 |за дослідження | | | риду, хлороформу і | |одного показника | | | чотирихлористого вуглецю | | | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 35) ацетальдегіду методом | 55,11|за одне дослідження| | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 36) гексаметилендіаміну | 40,26| -"- | | | фотометричним методом | | | | | | | | | | 37) диметилформаміду методом | 53,57| -"- | | | газорідинної хроматогра- | | | | | фії | | | | | | | | | | 38) насичених вуглеводнів | 59,23|за одне дослідження| | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 39) диметилтерефталату | 56,18| -"- | | | методом газорідинної | | | | | хроматографії | | | | | | | | | | 40) метилетилкетону фотомет- | 37,29| -"- | | | ричним методом | | | |----------------------------------------------------------------| | Токсикологічні дослідження | |----------------------------------------------------------------| |209.|Визначення середньосмертельної |1181,3 | -"- | | |дози (LD50) хімічних речовин | | | | |на одному виді лабораторних | | | | |тварин (самцях і самках) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |210.|Визначення середньосмертельної |1321,54| -"- | | |концентрації хімічних речовин | | | | |(LS50) на одному виді лабора- | | | | |торних тварин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |211.|Визначення сенсибілізувальної |1676,59| -"- | | |дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |212.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 430,49| -"- | | |ної дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |213.|Визначення подразнювальної дії | 379,97| -"- | | |хімічних речовин на слизові | | | | |оболонки (очей і ротової | | | | |порожнини) на одному виді | | | | |лабораторних тварин | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |214.|Визначення шкірно-подразнюваль-| 93,01| -"- | | |ної дії косметичної продукції | | | | |та товарів побутової хімії за | | | | |допомогою "клаптикового" тесту | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |215.|Визначення здатності хімічних |1681,68| -"- | | |речовин до кумуляції на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |216.|Визначення шкірно-резорбтивної | 631,4 | -"- | | |дії хімічних речовин на | | | | |лабораторних тваринах | | | |----------------------------------------------------------------| | Фізичні та радіологічні показники | |----------------------------------------------------------------| |217.|Визначення еквівалентних | 63,43|за дослідження | | |рівнів звуку (шумове навантаже-| |одного показника | | |ння), інфразвуку і ультразвуку | | | | |за технологічний цикл | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |218.|Визначення еквівалентного | 100,38|за дослідження | | |та максимального рівнів звуку, | |одного показника | | |ультразвуку та інфразвуку | | | | |(шумове навантаження за робочу | | | | |зміну та на територію, | | | | |безпосередньо прилеглу до | | | | |житлових будинків, лікарень, | | | | |санаторіїв тощо) непостійних | | | | |та імпульсних шумів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |219.|Визначення рівня шумового | 517,4 |за одне дослідження| | |навантаження джерел підприємств| | | | |на селитебну територію | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |220.|Визначення шумових характерис- | 118| -"- | | |тик джерела шуму (шумова | | | | |потужність) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |221.|Визначення еквівалентного | 73,93| -"- | | |рівня ультразвуку (навантажен- | | | | |ня) та звукового тиску | | | | |ультразвуку в октавних смугах | | | | |частот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |222.|Визначення еквівалентного та | 127,14| -"- | | |максимального рівнів інфразвуку| | | | |(навантаження) та звукового | | | | |тиску інфразвуку в октавних | | | | |смугах частот | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |223.|Визначення рівня: | | | | | | | | | | 1) загальної вібрації або | 71,81|за дослідження | | | локальної вібрації | |одного показника | | | (корегувальні еквівалентні| | | | | рівні) | | | | | | | | | | 2) напруженості електромаг- | 81,71| -"- | | | нітного випромінювання, | | | | | щільності потоку енергії | | | | | | | | | | 3) електромагнітного поля | 24,64| -"- | | | промислової частоти, | | | | | постійного магнітного | | | | | поля або електростатичного| | | | | поля (напруженість) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |224.|Визначення дози лазерного | 186,76|за одне дослідження| | |випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |225.|Визначення рівня інфрачервоного| 21,79|за дослідження | | |або ультрафіолетового | |одного показника | | |випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |226.|Визначення швидкості руху | 13,62|за дослідження | | |повітря, вологості повітря або | |одного показника | | |температури повітря в житлових | | | | |та виробничих приміщеннях | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |227.|Визначення рівня освітленості, | 13,62| -"- | | |яскравості або блискучості | | | | |поверхні | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |228.|Проведення досліджень | 21,79|за одне дослідження| | |аероіонізації повітря | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |229.|Складання санітарного паспорта | 675,27|за один документ | | |на радіотехнічний об'єкт | | | | |(передавач та антена) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |230.|Визначення радіаційної | 179,27| -"- | | |ситуації, підготовка та | | | | |обґрунтування протирадіаційних | | | | |заходів на радіаційно | | | | |небезпечному об'єкті | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |231.|Визначення радіонуклідного | | | | |складу та питомої активності | | | | |природних і штучних | | | | |радіонуклідів в об'єкті | | | | |природного середовища: | | | | | | | | | |з використанням гамма-спектро- | 147,17|за одне дослідження| | |метрів | | | | | | | | | |з використанням гамма-радіоме- | 31,41| -"- | | |трів типу РУГ-91М або його | | | | |аналогів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |232.|Визначення питомої активності | | | | |радіонуклідів у продуктах | | | | |харчування: | | | | | | | | | |цезію-137 з використанням | 61,28| -"- | | |гамма-спектрометрів | | | | | | | | | |цезію-137 з використанням | 31,41| -"- | | |гамма-радіометрів типу РУГ-91 | | | | |або його аналогів | | | | | | | | | |стронцію-90 з використанням | 81,05| -"- | | |бета-спектрометрів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |233.|Визначення радіонуклідного | | | | |складу та питомої активності: | | | | | | | | | | 1) природних і штучних | 96,22| -"- | | | радіонуклідів в одній | | | | | пробі води методом | | | | | спектрометричного аналізу | | | | | | | | | | 2) радіонуклідів у продуктах | 220,09| -"- | | | харчування та воді | | | | | радіохімічним методом | | | | | | | | | | 3) радіонуклідів у ґрунті | 206,79| -"- | | | та рослинності | | | | | радіохімічним методом | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |234.|Вимірювання рівня потужності | 4,83| -"- | | |поглиненої дози зовнішнього | | | | |гамма-випромінювання в одній | | | | |точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |235.|Вимірювання рівня поверхневого | | | | |забруднення: | | | | | | | | | | 1) бета-випромінювальними | 10,32| -"- | | | радіонуклідами | | | | | | | | | | 2) альфа-випромінювальними | 9,04| -"- | | | радіонуклідами в одній | | | | | точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |236.|Вимірювання рівня еквівалентної| 51,62|за одне дослідження| | |рівноважної об'ємної активності| | | | |радону-222 у повітрі приміщень | | | | |в одній точці | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |237.|Вимірювання дози: | | | | | | | | | | 1) зовнішнього опромінення | 45,18| -"- | | | людини | | | | | | | | | | 2) внутрішнього опромінення | 36,58| -"- | | | людини | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |238.|Підготовка санітарного паспорта| 40,89|за один документ | | |на роботи з радіоактивними | | | | |речовинами та іншими джерелами | | | | |іонізуючого випромінювання | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |239.|Підготовка паспорта радіаційної| 21,91| -"- | | |якості та радіаційного | | | | |сертифіката | | | |----------------------------------------------------------------| | Різне | |----------------------------------------------------------------| |240.|Санітарно-епідеміологічна | 3,22|за одну сторінку | | |оцінка проектів будівництва, | |проекту | | |розширення, реконструкції або | | | | |модернізації об'єктів | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |241.|Визначення шкідливих і | 15,85|за одне робоче | | |небезпечних факторів виробничо-| |місце | | |го середовища, технологічного | | | | |та трудового процесу з метою | | | | |атестації робочих місць (без | | | | |урахування вартості досліджень/| | | | |вимірювань) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |242.|Навчання на робочих місцях | 77,68|за одного слухача | | |фахівців відомчих лабораторій | |за один день | | |методам проведення | | | | |бактеріологічних, вірусологіч- | | | | |них, паразитологічних та інших | | | | |досліджень | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |243.|Проведення гігієнічного | 8,85|за одного слухача | | |навчання громадян, професійна | |за одну годину у | | |чи інша діяльність яких | |разі індивідуально-| | |пов'язана з небезпечними | |го навчання | | |факторами, обслуговуванням | | | | |населення, з метою запобігання | | | | |виникненню захворювань, | | | | |поширенню масових інфекційних | | | | |та неінфекційних захворювань, | | | | |отруєнь, у тому числі харчових | | | | | | | | | | | 2,48|за одного слухача | | | | |у разі групового | | | | |навчання за | | | | |кількості слухачів | | | | |не менше ніж 5 осіб| |----+-------------------------------+-------+-------------------| |244.|Комплексне вивчення документів | 200|за один висновок | | |та підготовка проекту висновку | | | | |державної санітарно-епідеміоло-| | | | |гічної експертизи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |245.|Розгляд і оформлення | | | | |документів: | | | | | | | | | | 1) на роботу з | 200,59|за один документ | | | біологічними агентами | | | | | різних груп патогенності | | | | | | | | | | 2) на перевезення | 20,29| -"- | | | біологічного матеріалу, що| | | | | містить або може містити | | | | | біологічні патогенні | | | | | агенти | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |246.|Профілактична дезінфекція: | | | | | | | | | | 1) поверхонь, приміщень, | 0,63|за один кв. метр | | | транспортних засобів тощо | |(у договорі на | | | | |1 рік) | | | | | | | | | 1,13|за один кв. метр | | | | |за 1 обробку | | | | | | | | 2) води в колодязях | 6,22|за одну обробку | | | | | | | | 3) неканалізованих туалетів | 8,87| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |247.|Камерне знезараження: | | | | | | | | | | 1) речей | 8,05|за одну обробку | | | | |10 кілограмів | | | | | | | | 2) книжок | 15,96| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |248.|Санітарна обробка ураженої | 9,95|за одну обробку | | |педикульозом особи | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |249.|Проведення санітарної обробки | 5,76|за одну особу | | |людей в санітарних пропускниках| | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |250.|Дезінсекція в приміщеннях | 1,48|за один кв. метр | | | | |(у договорі на | | | | |1 рік) | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |251.|Виготовлення отрутопринад | 1,65|за одну упаковку | | |для знищення гризунів (без | |(100 грамів) | | |урахування вартості діючої | | | | |речовини та наповнювачів) | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |252.|Дератизація в будинках і | 1,29|за один кв. метр | | |спорудах | |(у договорі на | | | | |1 рік) | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |253.|Об'єктивний контроль | 34,14|за одне обстеження | | |щурозахищеності суден для | | | | |видачі свідоцтва про звільнення| | | | |від дератизації | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |254.|Дератизація на відкритій | 10,65|за 100 кв. метрів | | |місцевості | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |255.|Визначення чутливості мікро- | 17,75|за одне дослідження| | |організмів до дезінфекційних | | | | |засобів або антисептиків | | | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |256.|Контроль роботи парових, | | | | |повітряних та газових стерилі- | | | | |заторів з використанням: | | | | | | | | | | 1) біологічних індикаторів | 76,86|за один об'єкт | | | | | | | | 2) хімічних індикаторів | 21,38| -"- | |----+-------------------------------+-------+-------------------| |257.|Видача та поновлення | 200 |за один дозвіл | | |експлуатаційного дозволу | | | ------------------------------------------------------------------
{ Тарифи в редакції Постанови КМ N 662 ( 662-2006-п ) від
11.05.2006; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1235
( 1235-2007-п ) від 17.10.2007 }вгору